Ilmiy faoliyat

 

Xo‘jalik shartnomalari.

Xo‘jalik shartnomalari asosida tuzilgan ilmiy-tadqiqot ishlari buyurtmachi bilan tuzilgan namunaviy shartnomalar bo‘yicha amalga oshiriladi, ular bajarilayotgan korxona va tashkilotlar mablag‘lari hisobidan moliyalashtiriladi. Ushbu ishlarning asosiy vazifalari fan va texnika taraqqiyotiga hissa qo‘shadigan dolzarb, kompleks ilmiy-tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlarini olib borish, o‘quv jarayonini eng yangi ilmiy tadqiqotlar natijalari bilan boyitish, ilmiy-pedagogik kadrlarni tayyorlash va malakasini oshirishdan iborat.

Ushbu ilmiy-tadqiqot ishlarining maqsadi, mazmuni, olib borish va qabul qilish tartibini, shuningdek, ish natijalarini amalga oshirish muddatlari va usullarini belgilaydigan majburiy hujjat bo‘lgan Texnik topshiriqlarga muvofiq amalga oshiriladi.