Energiya ta'minlash tizimlari

Kafedra mudiri:

t.f.d., prof. Siddikov Ilhomjon Hakimovich

Qabul vaqti: Har kuni soat 15:00 dan 17:00 gacha
Telefon: (0 371) 238-64-95

Kafedra 2013 yildan boshlab Vazirlar Mahkamasining 188 qaroriga asosan kafedra "Televizion texnologiyalari fakulteti” tarkibiga kiritilib "Aloqa qurilmalarining elektr ta’minoti” o’rniga "Energiya ta’minlash tizimlari” kafedrasi nomi bilan o’z ish faoliyatini davom ettirmoqda.

Aloqa qurilmalarining elektr ta’minoti (AQET) fani bo‘yicha mashg‘ulotlar dastlab, "Telefon aloqasi” kafedrasi tarkibidagi o‘qituvchilar tomonidan olib borilgan. Kafedra 1958 yilda mustaqil kafedra shaklida tashkil etilib, "Radioaloqa va radioeshittirish” fakulteti tarkibida faoliyat yuritgan. Kafedra mudirligiga texnika fanlari nomzodi V.Ye.Korotkevich saylandi. So‘ngra kafedraga A.P.Golovin (1966-1975 yillar), texnika fanlari nomzodi, dotsent Yu.I.Kopnin (1975-1986 yillar), texnika fanlari nomzodi, dotsent I.A.Keldeev(1986-2002 yillar), texnika fanlari nomzodi, dotsent B.M.Maxkamdjanov (2004-2008 yillar) texnika fanlari nomzodi, dotsent M.S.Sapaevlar (2008-20011 yillar), F.M.Qodirov (2012-2014 yillar) mudirlik qilganlar.

  V.E. Korotkevich 

  I.A. Kildeev

Kafedrada dastlabki yillarda to‘rt o‘qituvchi: texnika fanlari nomzodi V.Ye.Korotkevich, I.Ye.Neyman, I.A.Polyak, P.G.Gerasimenkolar faoliyat ko‘rsatganlar. Kiyingi yillarda texnika fanlari nomzodi, dotsent A.P.Golovin -mudirlik qilgan davrda (1966-1975 yillar) katta o‘qituvchilar I.A.Polyak, V.Stupakov, P.G.Gerasimenko, assistentlar L.P.Titova, V.Ye.Mateldina, M.Ye.Shuster, X.Ibragimov, M.E.Yaskovalar ishladilar. 1975-1985 yillarda kafedraga bir necha fan nomzodlari va yosh o‘qituvchilar ishga keldilar. Bular kafedra mudiri texnika fanlari nomzodi, dotsentlar Yu.I.Kopnin, Yu.S. Risin, V.N.Kondratev, I.G.Fiks-Margolina, katta o‘qituvchilar I.A.polyak, Sh.A.Lixtarev, assistentlar L.P.Titova, D.A.Nosirova, A.A.Savchuk, Ye.A.Spektor, G.I.Sofyanovskayalar. B.M.Maxkamdjonov mudirligi vaqtida katta o‘qituvchilar: I.A.Ryanskiy, M.E.Yaskova, S.M.Abdullaeva, Sh.K.Xudayberganov, U.T.Alievlar, assitentlar: F.M.Qodirov, Ye.A.Borisova, A.V.Sidelnikovalar faoliyat yuritishdi.

Hozirda kafedra mudiri t.f.d. professor I.H.Siddiqov raxbarligida t.f.n. dotsent Sapaev M., katta o‘qituvchilar: F.M.Qodirov, S.M.Abdullaeva, Ye.A.Borisova, N.Yu.Amurova assistentlar: M.R.Agzamova, A.S.Umarov, A.A.Tursunova, O.R.Dehqonov, A.A.Xaitovlar faoliyat yuritishmoqda

Kafedrada o’qitiladigan fanlar

Bakalavriat:

 • Aloqa qurilmalarining qayta tiklanuvchi elektr manbalari
 • Akkumlyatorlar
 • Hayot faoliyati xavfsizligi va Ekologiya
 • Metrologiya

Kafedra professor o’qituvchilari

 • I. H. Siddikov - kafedra mudiri, texnika fanlari doktori, professor
 • M.S. Sapaev - texnika fanlar nomzodi, dotsent
 • X.A. Sattarov - texnika fanlar nomzodi, katta o’qituvchi
 • S.M. Abdullaeva - katta o’qituvchi
 • N.Yu. Amurova - katta o’qituvchi
 • Ye.A. Borisova - katta o’qituvchi
 • F.M. Qodirov - katta o’qituvchi
 • M.M. Xaydarbekova  -katta o’qituvchi;
 • G.S. Raxmonova  -katta o’qituvchi;
 • M.R. Agzamova  -assistent;
 • A.A. Tursunova -assistent;
 • O.R. Dehqonov -assistent;

Kafedrada bajariladigan davlat va chet el grantlari (fundamental, amaliy va innovatsion loyihalar) ro’yxati

 • ПРОЕКТ ERASMUS+ ЕС: 574049-EPP-1-2016-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP “Modernization of the Curricula in sphere of smart building engineering - Green Building (GREB)” 
  Siddikov I.H - Loyiha rahbari
 • “Elektr energiya  reaktiv quvvati ishlab chiqarish manbalarini boshqarishning  yuqori samarali usullarini yaritish”
  Siddikov I.H - Lohiya rahbari
 • “Qayta tiklanuvchi energiya manbalari asosida energiya samarali SMART uylar yaratish”
  Siddikov I.H- Lohiya rahbari

Kafedraning ilmiy uslubiy ishlari

 • Amirov S.F., Azimov R.K., Siddikov I.H., Hakimov M.X., Xushbokov B., Sattarov H. Patent RUz. №04185. Uch fazali nosimmetrik tokni kuchlanishga uzgartirgich. // O'zbekiston Intellektual mulk agentligi. Bul. – 2010.- №6.
 • Amirov S.F., Asimov R.K., Siddiqov I.H., Hakimov M.H., Hushbokov B.H., F.D. Nazarov, D. Rustamov Patent O'zbekistonga •. №04475. Shahar kuchlanish Konverter. O'zbekiston Intellektual mulk agentligi //. Bul. – 2012. №2.
 • Azimov R.K., Siddiqov I.H., Hakimov M.H., Muhammad S.M., F.D. Nazarov, Honnazarov I.M., A.N. Mamatkulov Patent RU. 04562. Joriy-to-kuchlanish Konverter №. O'zbekiston Intellektual mulk agentligi //. Bull. - 2012 yil №8.
 •  Azimov R.K., Siddiqov I.H., Qurbonov M.J., Anarbaev M.A., Siddiqov I., A.N. Mamatkulov Patent RU. 04907. Joriy-to-kuchlanish Konverter №. O'zbekiston Intellektual mulk agentligi //. Bull. - 2014 №6.
 • Siddiqov I.H., Azimov A.R., E.N. Huzhamov, Beknazarov K.B., Anarbaev M.A., Siddiqov I., A.N. Mamatkulov Qaror O'zbekiston patent berishni. Kuchlanish ichiga №IAP 2013 0164. Converter asimmetriya uch fazali joriy. O'zbekiston Intellektual mulk agentligi //. 04/29/2013.
 • Allaev K.R., Siddiqov I.H., I.H. Holiddinov, Abdumannonov A.A. Khasanov Yordamchi O'zbekiston Intellektual mulk ortiqcha Jarayon energiya iste'molini // agentligi hisoblash uchun algoritm. 12.18.2014 sertifikati soni DGU 02926, 18.12.2014 y.
 • Siddiqov I.H., Аллаев К.Р., Азимов Р.К., Холиддинов И.Х., Хасанов М.Ю., Ахмедов Н.Ж. Электромагнитный преобразователь несимметричности трехфазного тока в напряжение, Патент РУз IAP 2014 0463 Б.И. №4, 2016 г.
 • Siddiqov I.H.,  Аллаев К.Р., Азимов Р.К., Холиддинов И.Х., Хасанов М.Ю., Кодиров Ф.М., Мирзаева М.М., Электромагнитный преобразователь несимметричности трехфазного тока в напряжение, Патент РУз IAP 2014 0509 Б.И. №6, 2016 г.
 • Siddiqov I.H., Аллаев К.Р., Азимов Р.К., Холиддинов И.Х., Йулчиев М.Э., Борисова Е.А., Амурова Н.Ю. Электромагнитный преобразователь несимметричности трехфазного тока в напряжение.  Патент РУз IAP 2014 0540 Б.И. №6, 2016 г.

Patentlar

 • Амиров С.Ф., Азимов Р.К., Сиддиков И.Х., Хакимов М.Х., Хушбоков Б., Саттаров Х. Патент РУз. №04185. Преобразователь несимметричности трехфазного тока в напряжение. // Агенство по интеллектуальной собственности РУз. Бюл. – 2010.- №6.
 • Амиров С.Ф., Азимов Р.К., Сиддиков И.Х., Хакимов М.Х., Хушбоков Б.Х., Назаров Ф.Д., Рустамов Д. Патент РУз. №04475. Преобразователь тока в напряжение. // Агенство по интеллектуальной собственности РУз. Бюл. – 2012. №2.
 • Азимов Р.К., Сиддиков И.Х., Хакимов М.Х., Мухаммадиев С.М., Назаров Ф.Д., Хонназаров И.М., Маматкулов А.Н. Патент РУз. № 04562. Преобразователь тока в напряжение. // Агенство по интеллектуальной собственности РУз. Бюл. – 2012. №8.
 • Азимов Р.К., Сиддиков И.Х., Курбанова М.Ж., Анарбаев М.А., Сиддиков О.И., Маматкулов А.Н. Патент РУз. № 04907. Преобразователь тока в напряжение. // Агенство по интеллектуальной собственности РУз. Бюл. – 2014. №6.
 • Сиддиков И.Х., Азимов А.Р., Хужамов Э.Н., Бекназаров К.Б., Анарбаев М.А., Сиддиков О.И., Маматкулов А.Н. Решение о выдаче Патента РУз. №IAP 2013 0164. Преобразователь несимметричности трехфазного тока в напряжение. // Агенство по интеллектуальной собственности РУз. 29.04.2013.
 • Аллаев К.Р., Сиддиков И.Х., Холиддинов И.Х., Абдуманнонов А.А., Хасанов М.Ю. Алгоритм расчета сверхнормативного технологического расхода электроэнергии // Агенство по интеллектуальной собственности РУз. Cвидетельство № DGU 02926, 12.2014 г.

Kafedra professor-o’qituvchilari va ilmiy izlanuvchilarining chop etilgan maqolalar ro’yxati

 • Siddikov Ilkhomjon Khakimovich., The Electromagnetic Transducers of Asymmetry of Three-phases Electrical Currents to Voltage Universal Journal of Electrical and Electronic Engineering 3(5): 146-148, 2015  http://www.hrpub.org 
 • Siddikov Ilkhomjon Khakimovich., Принцип преобразования сигнала о несимметричности трехфазных токов электрической сети. Международн. сборник научн. трудов «Энергетические и электротехнические сети» выпуск 2 Россия Магнитогорск, 2015 г. – с. 185-189.
 • Siddikov Ilkhomjon Khakimovich., Research of the Influence of Nonlinear Primary Magnetization Curves of Magnetic Circuits of Electromagnetic Transducers of the Three-phases Current. Universal Journal of Electrical and Electronic Engineering. Horizon Research Publishing Corporation USA. 2016, Vol.4, N1, - p.29 - 32, http://www.hrpub.org
 • Siddikov Ilkhomjon Khakimovich., The construction of the transducers of current to voltage with flat measuring windings for combined control of reactive power of the energy systems. “American Journal of Science and Technologies” Princeton University Press, USA, No 2 (20), (July - December), 2015, р.614-621, congress.iadces@gmail.com http://www. iadces.com
 • Siddikov Ilkhomjon Khakimovich., The analysis of base characteristics and inaccuracies of electromagnetic transducers current to voltage with flat measuring windings. European Sciences review, Scientific journal, “East West” Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH,  Vienna, Austria, 2015, No 7–8, (July–August), р.137-139,   http://www.ew-a.org

Kafedraning rivojlanishidagi hamkorliklar

 • JANUBIY KOREYA UNIVERSITETLARI (KAIST, INXA)
 • ROSSIYANING ASTRAHAN GURILISH UNIVERSITETI
 • AQSH(VEBSTER UNIVERSITETI)
 • FRANSIYA (MONTEBILARD TEXNOLOGIK UNIVERSITETI)
 • ROSSIYANING YETAKCHI UNIVERSITETLARI
 • ITALIYA DELLA QUILLA UNIVERSITETI

Kafedraning ilmiy va amaliy hamkorlari

 • TOSHKENT DAVLAT TEXNIKA UNIVERSITETI;
 • TOSHKENT TEMIR YO’L MUHANDISLARI INSTITUTI;
 • TOSHKENT ALOQA KASB HUNAR KOLLEJI;
 • TOSHKENT RADIOTEXNIKA KOLLEJI;
 • TOSHKENT MASHINASOZLIK KASB HUNAR KOLLEJI