Energiya ta’minlash tizimlari

Kafedra mudiri:

t.f.d., prof. Siddikov Ilhomjon Hakimovich

Qabul vaqti: Dushanba - Shanba (15:00-17:00 gacha)
Telefon: (0 371) 238-64-95

“Energiya ta’minlash tizimlari” kafedrasi 2013 yildan boshlab Vazirlar Mahkamasining 188-sonli qaroriga asosan “Televizion texnologiyalari fakulteti” tarkibiga kiritilib, “Aloqa qurilmalarining elektr ta’minoti” o‘rniga  “Energiya ta’minlash tizimlari”  nomi bilan o‘z ish faoliyatini davom ettirmoqda.

Aloqa qurilmalarining elektr ta’minoti (AQET) fani bo‘yicha mashg‘ulotlar dastlab “Telefon aloqasi” kafedrasi tarkibidagi o‘qituvchilar tomonidan olib borilgan. Kafedra 1958 yilda mustaqil kafedra shaklida tashkil etilib, “Radioaloqa va radioeshittirish” fakulteti tarkibida faoliyat yuritgan. Kafedra mudirligiga texnika fanlari nomzodi V.Ye.Korotkevich saylangan. So‘ngra kafedraga A.P.Golovin (1966-1975 yillar), texnika fanlari nomzodi, dotsent Yu.I.Kopnin (1975-1986 yillar), texnika fanlari nomzodi, dotsent I.A.Keldeev(1986-2002 yillar), texnika fanlari nomzodi, dotsent B.M.Maxkamdjanov (2004-2008 yillar) texnika fanlari nomzodi, dotsent  M.S.Sapaev (2008-2011 yillar) va F.M.Qodirov (2012-2014 yillar) mudirlik qilganlar.

  V.E. Korotkevich 

  I.A. Kildeev

Kafedrada dastlabki yillarda to‘rt o‘qituvchi: texnika fanlari nomzodi V.Ye.Korotkevich, I.Ye.Neyman, I.A.Polyak, P.G.Gerasimenkolar faoliyat ko‘rsatganlar. Keyingi yillarda texnika fanlari nomzodi, dotsent A.P.Golovin kafedraga mudirlik qilgan davrda (1966-1975 yillar) katta o‘qituvchilar I.A.Polyak, V.Stupakov, P.G.Gerasimenko, assistentlar L.P.Titova, V.Ye.Mateldina, M.Ye.Shuster, X.Ibragimov, M.E.Yaskovalar ishladilar.

1975-1985 yillarda kafedraga bir necha fan nomzodlari va yosh o‘qituvchilar ishga keldilar. Bular kafedra mudiri, texnika fanlari nomzodi, dotsent Yu.I.Kopnin, dotsentlar Yu.S. Risin, V.N.Kondratev, I.G.Fiks-Margolina, katta o‘qituvchilar I.A.Polyak, Sh.A.Lixtarev, assistentlar L.P.Titova, D.A.Nosirova, A.A.Savchuk, Ye.A.Spektor, G.I.Sofyanovskayalardir.

Texnika fanlari nomzodi, dotsent B.M.Maxkamdjonov mudirligi vaqtida katta o‘qituvchilar: I.A.Ryanskiy, M.E.Yaskova, S.M.Abdullaeva, Sh.K.Xudayberganov, U.T.Alievlar, assitentlar: F.M.Qodirov, Ye.A.Borisova, A.V.Sidelnikovalar faoliyat yuritganlar.

Texnika fanlari nomzodi, dotsent M.Sapayev mudirligi vaqtida katta o‘qituvchilar: S.M.Abdullaeva, U.T.Aliev, F.M.Qodirov, Ye.A.Borisova, N.Yu.Amurovalar, assitentlar: M.R.Agzamova, V.I.Ishmuhammedova, A.A.Tursunovalar faoliyat yuritishdi.

 

Hozirda kafedra mudiri texnika fanlari doktori, professor I.X.Siddikov raxbarligida t.f.n., dotsent Sapaev M., t.f.n., dotsent X.A.Sattarov, dotsent F.I.Axunovlar, katta o‘qituvchilar: F.M.Qodirov, S.M.Abdullaeva, Ye.A.Borisova, N.Yu.Amurova, M.M.Xaydarbekova, G.S.Rahmonovalar, assistentlar: M.R.Agzamova, G.E.Saidova, G.A.Saidova, Sobirjanova G.Q. faoliyat yuritishmoqda.

Kafedrada o‘qitiladigan fanlar

 • Aloqa qurilmalarining qayta tiklanuvchi elektr ta’minot manbalari
 • Akkumlyatorlar
 • Hayot faoliyati xavfsizligi. Ekologiya
 • Metrologiya, standartlashtirish va sertifikatlash

Kafedra professor o‘qituvchilari

 • Siddikov I.H. - texnika fanlari doktori, professor, kafedra mudiri
 • Sapaev M.S. - texnika fanlari nomzodi, dotsent;
 • Sattarov X.A. - texnika fanlari nomzodi, dotsent;
 • F.I.Akhunov - texnika fanlari nomzodi, dotsent;
 • Abdullaeva S.M. - katta o‘qituvchi;
 • Amurova N.Yu. - katta o‘qituvchi;
 • Borisova Ye.A. - katta o‘qituvchi;
 • Qodirov F.M. - katta o‘qituvchi;
 • Xaydarbekova M.M. - katta o‘qituvchi;
 • Raxmonova G.S. - katta o‘qituvchi;
 • Agzamova M.R. - assistent;
 • Saidova G.E. - assistent;
 • Saidova G.A. - assistant;
 • Sobirjanova G.Q. - assistant;

Kafedrada bajariladigan davlat va chet el grantlari (fundamental, amaliy va innovatsion loyihalar) ro‘yxati

 • ПРОЕКТ ERASMUS+ ЕС: 574049-EPP-1-2016-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP “Modernization of the Curricula in sphere of smart building engineering - Green Building (GREB)” (2016-2019)
  Siddikov I.H (kafedra barcha a’zolari ishtirok etishadi) - Loyiha rahbari
 • “Elektr energiya reaktiv quvvati ishlab chiqarish manbalarini boshqarishning yuqori samarali usullarini yaritish” (2017-2020)
  Siddikov I.H (kafedra barcha a’zolari ishtirok etishadi) - Lohiya rahbari
 • “Qayta tiklanuvchi energiya manbalari asosida energiya samarali SMART uylar yaratish” (2017-2019)
  Siddikov I.H (kafedra barcha a’zolari ishtirok etishadi) - Lohiya rahbari

Kafedrada chop etilgan o‘quv-uslubiy ishlar:

 • Siddikov I. H., Shamsutdinov H.F., Pulatov B.M. Rele himoya va avtomatikasi:Uslubiy qo‘llanma, TDTU bosmaxonasi Toshkent, 2015 48b.
 • Siddikov I. H., Allaev K.R., Khakimov M.Kh.Shamsutdinov H.F., Siddikov O.I., Ibragimov R.I., Stansiya va podstansiyalarning elektr qismi (1 va 2- nashr), O‘quv qo‘llanma, Cho‘lpon NMIU, Toshkent, 2015 va 2016 y., 303 bet.
 • Siddikov I. H. Elektr energiya istemolini nazorat qilish, (1 va 2 nashr), O‘quv qo‘llanma, ILM ZIYO NMU, Toshkent, 2012 va 2016 y.,96 b.
 • Х.А. Саттаров., S.F. Amirov., M.S. Yoqubov., N.G‘. Jabborov., N.E. Balgayev., Elektrotexnikaning Nazariy Asoslaridan Masalalar to‘plami oliy o‘quv yurtlari talabalari uchun o‘quv qo‘llanma (Grif № 484-049), “Adabiyot uchqunlari”, Toshkent-2015
 • Х.А. Саттаров., C.A. Амиров. Индукционные датчики угловых ускорений для систем автоматического регулирования скорости движения поездов. Монография. “Adabiyot uchqunlari”, Toshkent-2016.
 • Рахмонова Г.С., Исаев Р.И., Каримова У.Н., “Метрология, стандартлаштириш ва сертификатлаштириш” TАTU bosmaxonasi Toshkent, 2017., 110b.

Ixtiroga Patentlar (патенты; petents)

 • Amirov S.F., Azimov R.K., Siddikov I.H., Hakimov M.X., Xushbokov B., Sattarov H. Patent RUz. №04185. Uch fazali nosimmetrik tokni kuchlanishga uzgartirgich. // O‘zbekiston Intellektual mulk agentligi. Bul. – 2010.- №6.
 • Amirov S.F., Asimov R.K., Siddiqov I.H., Hakimov M.H., Hushbokov B.H., F.D. Nazarov, D. Rustamov Patent O‘zbekistonga •. №04475. Shahar kuchlanish Konverter. O‘zbekiston Intellektual mulk agentligi //. Bul. – 2012. №2.
 • Azimov R.K., Siddikov I.H., Hakimov M.H., Muhammad S.M., F.D. Nazarov, Honnazarov I.M., A.N. Mamatkulov Patent RU. 04562. Joriy-to-kuchlanish Konverter №. O‘zbekiston Intellektual mulk agentligi //. Bull. - 2012 yil №8.
 • Azimov R.K., Siddikov I.H., Qurbonov M.J., Anarbaev M.A., Siddiqov I., A.N. Mamatkulov Patent RU. 04907. Joriy-to-kuchlanish Konverter №. O‘zbekiston Intellektual mulk agentligi //. Bull. - 2014 №6.
 • Siddikov I.H., Azimov A.R., E.N. Huzhamov, Beknazarov K.B., Anarbaev M.A., Siddiqov I., A.N. Mamatkulov Qaror O‘zbekiston patent berishni. Kuchlanish ichiga №IAP 2013 0164. Converter asimmetriya uch fazali joriy. O‘zbekiston Intellektual mulk agentligi //. 04/29/2013.
 • Allaev K.R., Siddikov I.H., I.H. Holiddinov, Abdumannonov A.A. Khasanov Yordamchi O‘zbekiston Intellektual mulk ortiqcha Jarayon energiya iste’molini // agentligi hisoblash uchun algoritm. 12.18.2014 sertifikati soni DGU 02926, 18.12.2014 y.
 • Сиддиков И.Х., Аллаев К.Р., Азимов Р.К., Холиддинов И.Х., Хасанов М.Ю., Ахмедов Н.Ж. Электромагнитный преобразователь несимметричности трехфазного тока в напряжение, Патент РУз IAP 2014 0463 Б.И. №4, 2016 г.
 • Сиддиков И.Х.,  Аллаев К.Р., Азимов Р.К., Холиддинов И.Х., Хасанов М.Ю., Кодиров Ф.М., Мирзаева М.М., Электромагнитный преобразователь несимметричности трехфазного тока в напряжение, Патент РУз IAP 2014 0509 Б.И. №6, 2016 г.
 • Сиддиков И.Х., Аллаев К.Р., Азимов Р.К., Холиддинов И.Х., Йулчиев М.Э., Борисова Е.А., Амурова Н.Ю. Электромагнитный преобразователь несимметричности трехфазного тока в напряжение.Патент РУз IAP 2014 0540 Б.И. №6, 2016 г.
 • Сиддиков И.Х. Электромагнитный преобразователь несимметричности трехфазного тока в напряжение. IAP 05383. 22.03.2017

Kafedra professor-o‘qituvchilari va ilmiy izlanuvchilarining chop etgan maqolalari ro‘yxati:

 • Siddikov Ilkhomjon Khakimovich., The Electromagnetic Transducers of Asymmetry of Three-phases Electrical Currents to Voltage Universal Journal of Electrical and Electronic Engineering 3(5): 146-148, 2015  DOI: 10.13189/ujeee.2015.030502  http://www.hrpub.org
 • Siddikov I. K., Abdullaeva S.M., Amurova N.Yu., Borisova Ye.A., - Режимы работы электрических сетей устройств связи и телекоммуникации при несимметричных электрических нагрузках. Вестник ТУИТ» журнал №4(36), Ташкент, 2015, с.140-143
 • Siddikov I. K., Abdullaeva S.M., Amurova N.Yu., Borisova Ye.A. –Способ уменьшения несимметрии в трехфазных электрических сетях. «Вестник ТУИТ» журнал №1(33), Ташкент, 2015, с.114-117
 • M.Sapayev - Методы оценки качества обучения и совершенствования образовательных программ. 9-я Всероссийская научно-практическая конференция «Управление качеством образования, продукции и окружающей среды», Россия, Бийск, 2015
 • M.Sapayev - Оценка качества образовательных программ. 9-я Всероссийская научно-практическая  конференция «Управление качеством образования, продукции и окружающей среды», Россия, Бийск, 2015, с. 10-12
 • Siddikov I. K., Sattarov Kh.A., Khujamotov Kh.E. Research of the Influence of Nonlinear Primary Magnetization Curves of Magnetic Circuits of Electromagnetic Transducers of the Three-phases Current / Universal Journal of Electrical and Electronic Engineering. Horizon Research Publishing Corporation USA. 2016, Vol.4, N1, - p.29 - 32, http://www.hrpub.org
 • Siddikov I. K., Sattarov Kh.A. The transducers of primary current to secondary voltage with flat measuring windings for control of reactive power. Austrian  Journal of Technical and Natural Sciences, “East West” Vienna, Austria, 2016, No 9-10 (September - November), р.72-75,   http://www.ew-a.org
 • Siddikov Ilkhomjon Khakimovich., Принцип преобразования сигнала о несимметричности трехфазных токов электрической сети. Международный сборник научных трудов «Энергетические и электротехнические сети» выпуск 2 Россия Магнитогорск, 2015 г. – с. 185-189.
 • Siddikov Ilkhomjon Khakimovich., Research of the Influence of Nonlinear Primary Magnetization Curves of Magnetic Circuits of Electromagnetic Transducers of the Three-phases Current. Universal Journal of Electrical and Electronic Engineering. Horizon Research Publishing Corporation USA. 2016, Vol.4, N1, - p.29 - 32, http://www.hrpub.org
 • Siddikov Ilkhomjon Khakimovich., The construction of the transducers of current to voltage with flat measuring windings for combined control of reactive power of the energy systems. “American Journal of Science and Technologies” Princeton University Press, USA, No 2 (20), (July - December), 2015, р.614-621, http://www. iadces.com
 • Siddikov Ilkhomjon Khakimovich., The analysis of base characteristics and inaccuracies of electromagnetic transducers current to voltage with flat measuring windings. European Sciences review, Scientific journal, “East West” Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH,  Vienna, Austria, 2015, No 7–8, (July–August), р.137-139,   http://www.ew-a.org
 • Siddikov I.H., Sattarov Kh.A. The sources of errors of electromagnetic current transducers. WCIS -2016. Collection of the works. VII – World conf. 25-27 November 2016 y. b-Quadrat Verlag, Uzbekistan, Tashkent, 2012. – p.p. 88-90.
 • Siddikov I.H., Sattarov Kh.A.,  Dehkonov O.R., Khonturaev I.M., Abdullaev E.A. Research of magnetic circuits of intelligence electromagnetic transducers of control of power supply systems. WCIS -2016. Collection of the works. VII – World conf. 25-27 November 2016 y. b-Quadrat Verlag, Uzbekistan, Tashkent, 2016. – p.p. 153-155.
 • Siddikov I.H., Sattarov Kh.A., Khujamotov Kh.E. Modeling of the Processes in Magnetic Circuits of Electromagnetic Transducers. International Conf. on ISISCT – 2016, Tashkent, Uzbekistan, 2-4 November, 2016.

Kafedraning rivojlanishidagi hamkorliklar

  • L’Aquila universiteti (Italiya)
  • Qirollik texnologiyalar instituti (Shvetsiya)
  • Madrid politexnika universiteti (Ispaniya)
  • Sloveniya qurilish klasteri (Sloveniya)
  • Zaltsbur amaliy fanlar universiteti (Avstriya)
  • Moskva davlat qurilish universiteti (Rossiya)
  • Astraxan muhandislik-qurilish universiteti (Rossiya)
  • Kazan davlat arxitektura-qurilish universiteti (Rossiya)
  • N.P.Ogaryova nomidagi Mordova davlat universiteti (Rossiya)
  • Fuqoralik qurilishi ta’lim tashkilotlari assotsiatsiyasi (Rossiya)
  • Rus texnika jamiyati (Rossiya)
  • Mongoliya milliy universiteti (Mongoliya)
  • Mongoliya fan va texnologiyalar universiteti (Mongoliya)

O‘ZBEKISTON

 • Toshkent davlat texnika universiteti (TDTU)
 • Toshkent temir yo‘l muxandislari instituti (TTMI)
 • Qoraqalpoq davlat universiteti (QQDU)
 • Urganch davlat universiteti (URDU)
 • Jizzax politexnika instituti (TPI)
 • “O‘ZBYeKYeNYeRGO” AJ MChJ ilmiy-texnika markazi bilan Innovatsion xamkorlik o‘rnatilgan

Kollejlar bilan hamkorligi

 • Toshkent aloqa kasb xunar kolleji
 • Toshkent telekommunikatsiya texnologiyalari kasb xunar kolleji
 • Toshkent kompyuter texnologiyalari kasb xunar kolleji

Yevropa ittifoqi ERASMUS+ GREB loyihasi asosida tayyorlangan o‘quv qo‘llanmalar:

METROLOGIYA, STANDARTLASHTIRISH VA SERTIFIKATLASHTIRISH

HAYOT FAOLIYATI XAVFSIZLIGI. EKOLOGIYA