Elektronika va radiotexnika

 • Asosiy
 • Elektronika va radiotexnika

Kafedra mudiri:

Tulyaganov Abduxalil Abdujalilovich

Qabul vaqti: Dushanba – Shanba (15:00-17:00 gacha)
Telefon: (0 371) 238-65-87

“Elektronika va radiotexnika kafedrasi 2013 yil “Elektronika va sxemotexnika” xamda «Radiotexnika va radioaloqa» kafedralarining birlashuvi asosida tashkil yetilgan. Kafedraga 2013-2014 yillarda fizika-matematika fanlari doktori, professor X.K.Aripov, 2014-2016 yillarda texnika fanlari nomzodi I.R. Faziljanov mudirlik qildi va 2016 yil mart oyidan texnika fanlari nomzodi (PhD), professor A.A. Tulyaganov mudirlik qilib kelmoqda.

“Elektronika va sxemotexnika” kafedrasi 1969 yilda radio qabul qilish  qurilmalari, hozirgi  mobil aloqa tizimlari kafedrasi negizida tashkil yetildi. Kafedraga 1969 -1972 yillarda texnika fanlari nomzodi, dotsent Ye.N.Faxrutdinov, 1972-1981 yillar davomida fizika-matematika fanlari nomzodi, dotsent I.S.Andreyev, 1981-1986 yillarda fizika- matematika fanlari nomzodi, dotsent N.Yu.Yunusov, 1986-1988 yillarda O‘zFA akademigi, fizika–matematika fanlari doktori, professor  M.S.Yunusovlar va  1988-2013 yillarda fizika-matematika fanlari doktori, professor X.K.Aripov mudirlik qildilar. Turli davrlarda kafedrada professor A.X. Qosimov, dotsentlar: L.A. Vvedenskaya, A.G. Vishnevetskiy, I.S. Andreyev, N.Balaban, I.A. Kildeyev, A.M. Abdullayev, X.X. Toxirjonov, N.Yu. Yunusov, A.A. Tulyaganov, Yu. Abduraxmonov, X.X. Bustonov, Ye.V. Ob’edkov, Sh.Z. Tadjibayev, N.B. Alimova, katta o‘qituvchilar: R.I.Mansurov, O.R.Rixsimboyev, Yu.P. Vaulina, Ye.G. Glininnaya, G.N. Kuzmina, G.N. Sepenok, V.Z. Pyatayev, I.A. Karsevich, G.V. Kornilseva, R.K. Atametov, G.J. Axmedova, D.M. Mirxabibova, D.S. Irgashev assistentlar: N.M. Latipova,  N.V. Yusupova, M.R. Alimova, N.R.Umarova, T.U.Nurmuxamedova, T.M. Ismoilov, B.Sh. Usmanovlar  va boshqalar ishladilar.

1960 yili tashkil yetilgan «Radiotexnika nazariy asoslari» nomi bilan yuritilgan kafedraning, 1964-1965 o‘quv yilida «Signallar uzatish nazariyasi va nochiziqli elektr zanjirlar nazariyasi» kafedrasi deb qayta tashkil etilishi va nomlanishi asosida, 2003-2004 o‘quv yilidan esa, ta’lim yo‘nalishlari o‘quv rejasiga mos ravishda «Radiotexnika va radioaloqa» nomi bilan yuritila boshladi. Kafedraga 1960-1964 yillarda katta o‘qituvchi V.A.Chernousov, 1964-1978 yillarda texnika fanlari nomzodi, dotsent G.Ya.Lyaxovetskiy, 1978-1993 yillarda texnika fanlari nomzodi, dotsent A.A.Kropivnitskiy, 1993-1997 yillarda texnika fanlari nomzodi, dotsent S.X.Sidiqov mudirlik qildilar.

Turli davrlarda kafedrada dotsentlar: B.N.Vorotinsev, M.A.Mendelson, V.I.Lyutin, N.N.Gulto‘rayev, texnika fanlari nomzodi V.A.Pak, texnika fanlari nomzodi A.A.Yarmuxamedov, katta o‘qituvchilar: V.K.Shteyn, Ye.T.Avilkina, Ya.T.Yusupov, assistentlar: Ye.T.Jalolova (Kravchenko),  A.A.Savchuk, Yu.I.Kulebyakin, O.M.Qurbonov, A.A.Kovalenko, O.G.Shatskaya, N.V.Bochkayeva, L.A.Buchok, K.B.Boymurodov va boshqalar faoliyat yuritdilar.

2016-2017 o‘quv yilidan boshlab kafedrada “Elektr zanjirlar nazariyasi” fanidan Telekommunikatsiya texnologiyalari fakulteti va TATU Maxsus fakulteti talabalari bilan ma’ruza, amaliyot, laboratoriya mashg‘ulotlari, xamda shu fandan kurs ishi olib borilmoqda.

Hozirda “Elektronika va radiotexnika” kafedrasida: kafedra mudiri - texnika fanlari nomzodi (PhD), professor A.A. Tulyaganov, professor lavozimida: f-m.f.d., professor X.K. Aripov, f-m.f.d., professor A. Yusupov, f-m.f.n., dotsent A.M. Abdullayev, t.f.n. dotsent I.R. Faziljanov, t.f.n., dotsent V.A. Tulyaganova, katta o‘qituvchilar: X.X. Shoyusupova, U.Sh. Sobirova, Sh.T. Toshmatov, N.A. Ragachurina (Yadgarova), G.X. Jurayeva, S.A. Azizova, O.X. Nushtayeva, assistentlar: T.U. Nurmuxamedova, V.A. Gaziyeva, Z.X. Aripova, Sh.Q. Xolmonov, A.A. Yadgarova, X.I. Foziljonov, A.Ya. Ashurov, M.M. Yusupova, B.A. Alimjanov, S.D. Artikbayev, Dadamatova K.T., Musadjanova N.A., Ulashov S.R., Xayitoa N.T., Abdullayev A.X., Teshabayev X.N., o‘rindoshlar: A.K. Ataniyazov, Ya.T. Yusupovlar faoliyat ko‘rsatmoqdalar.

BAKALAVRIAT QUYIDAGI YO‘NALISHLARI BO‘YICHA TALABALARGA MASHG‘ULOTLAR OLIB BORILADI

 • Radio va mobil aloqa
 • Telekommunikatsiya texnologiyalari
 • Televizion texnologiyalar
 • Maxsus fakultet
 • AKT sohasida kasb ta’limi
 • Kompyuter injeniring (Kompyuter injeniring, AT servis, multimediya texnologiyalari)
 • Axborot xavfsizligi
 • Dasturiy injiniring
 • Axborot kommunikatsiya texnologiyalari sohasida iqtisodiyot va menejment
 • Pochta aloqa texnologiyasi

Kafedra professor o‘qituvchilari

 • Tulyaganov A.A. - Kaf.mudiri, t.f.n. (PhD), professor
 • Aripov X.K. - f-m.f.d., professor;
 • Yusupov A. - f-m.f.d., professor;
 • Abdullayev A.M. - f-m.f.n., dotsent;
 • Foziljonov I.R. - t.f.n., dotsent;
 • Tulyaganova V.A. - t.f.n., dotsent;
 • Toshmatov Sh.T. - t.f.n. (PhD), Kat.o‘qit.;
 • Shoyusupova X.X. - Katta o‘qituvchi;
 • Sobirova U.Sh. - Katta o‘qituvchi;
 • Ragachurina N.A. - Katta o‘qituvchi;
 • Nushtayeva O.X. - Katta o‘qituvchi;
 • Jo‘rayeva G.X. - Katta o‘qituvchi;
 • Azizova S.A. - Katta o‘qituvchi;
 • Aripova Z.X. - Assistent;
 • Xolmonov Sh.Q. - Assistent;
 • Nurmuxamedova T.U. - Assistent;
 • Yadgarova A.A. - Assistent;
 • Gaziyeva V.A. - Assistent;
 • Foziljonov X.I. - Assistent;
 • Yusupova M.M. - Assistent;
 • Alimjonov B.A. - Assistent;
 • Artiqbayev S.D. - Assistent;
 • Bayjanova L.E. - Assistent;
 • Ashurov A.Ya. - Assistent;
 • Ulashov S.R. - Assistent;
 • Dadamatova K. - Assistent;
 • Musadjanova N.A. - Assistent;
 • Teshaboyev X.N. - Stajyor-o‘qituvchi;
 • Xayitov N.T. - Stajyor-o‘qituvchi;
 • Abdullayev A.X. - Stajyor-o‘qituvchi;
 • Ataniyazov A.K. - 0,5 kat.o‘q.;
 • Yusupov Ya.T. - 0,5 kat.o‘q.;
 • Gulturayev N.X. - 0.25 assistent;

Kafedrada bajarilayotgan davlat va chet el grantlari (fundamental, amaliy va innavatsion loyihalar) ro‘yxati

 • «Uyali aloqa kanallari orqali katta shaharlar hududlarining turli gazlar bilan zaharlanganlik darajasini masofadan monitoring qilish apparat-dasturiy majmuasi» - 2015-2017 y
  Faziljanov I.R. - Loyiha rahbari

Kafedra professor-o‘qituvchilari va ilmiy izlanuvchilarining chop etilgan maqolalar

 • Исследование параметрического стабилизатора постоянного напряжения на трех структуктурном инжекционно-вольтаическом транзисторе.И.Р.Фазилжанов, Х.Х.Шоюсупова, У.Ш.Собирова, Н.А.ЯдгароваТАТУ Хабарлари 2013
 • Подготовка специалистов по инфокоммуникациям в УзбекистанеАбдуазизов А.А. Рахимов Т.Г.Электросвязь-2013 г.
 • Исследование многопараметрических нелинейнқх математических моделей биполярнқх транзисторов Арипов Х.К. ТАТУ Хабарлари 2014.
 • "Совершенствованиесиситем и плана нумерации сетей телекоммуникаций Узбекистана” "Телекоммуникации: сети, технологии, решения” №2,2014
 • "Ўзбекистон телекоммуникация тармоқларида IРv4 протоколидан IРv6 протоколига ўтиш тўғрисида” "Телекоммуникации: сети, технологии, решения” №2, 2015
 • "Исследование параметрического стабилитрона постоянного напряжения на составном трехструктурноминжекционно-вольтаическом транзисторе”. Р.Фазилжанов, У.Ш.Собирова, Н.А.Ядгарова ТАТУ Хабарлари 2015
 • "Исследование амплитудно-частотных характеристик комплементарного эмиттерного повторителя на трехструктурныхинжекционно-вольтаическихтранзисторах” И.Р.Фазилжанов, Х.Х.Шоюсупова, У.Ш.Собирова, ТАТУ Хабарлари 2015
 • "Интерактивное телевидение- тенденции развития, технологические решения и проблемы внедрения в Узбекистане. Часть -3 "Проблемы внедрения интерактивного телевидения в Узбекистане”

Kafedraning ilmiy-uslubiy ishlari

 • Radiotexnik tizimlar” darslik. I – qism. Abduazizov A.A.
 • "Sxemotexnika” darslik. Aripov X.K. Abdullaev A.M. Alimova N.B.
 • "Signallarga raqamli ishlob berish” (O‘quv qollanma ) Lotin alifbosida A. Abduazizov I.R. Faziljonov YA.T. Yusupov
 • "Elektr aloqa nazariyasi” (O‘quv qollanma ) Lotin alifbosida Abduazizov A A.
 • "Radiotexnik tizimlar” fanidan virtual laboratoriya ishlarini bajarish uchun uslubiy ko‘rsatmalar. Maxsus fakultet talabalari uchun. X.X. ShayusupovaU.Sh. Sobirova.
 • "Radiouzatish qurilmalari” o‘quv qo‘llanma Abduazizov A
 • "Raqamli radioaloqa tizimlari” o‘quv qo‘llanma Abduazizov A
 • 5350100-Telekommunikasiya texnologilari -ta’limyonalishlaritalabalariuchun”Signallar va tizimlar” fanidan virtual laboratoriya ishlarini bajarish uchun uslubiy ko‘rsatmalar.I.R. Faziljanov,X.X.Shayusupova,U.Sh. Sobirova,G.X Juraeva

Kafedrada yaratilgan o‘quv qo‘llanma, o‘quv-uslubiy qo‘llanma va monografiyalar:

 • Туляганов А.А., Арипов Х.К., Жўраева Г.Х., Мавлянов А.Р. Махсус факультет курсантлари учун “Радиэлектрон воситалар технолгияси ва лойихалаштириш” фанидан ўқув қўлланма яратилди
 • Туляганов А.А., Шоюсупова Х.Х., Собирова У.Ш., Юсупов Я.Т. “Электр алоқа асослари” фанидан ўқув қўлланма яратилди
 • Туляганов А.А., Шоюсупова Х.Х., Собирова У.Ш., Юсупов Я.Т., Ядгарова Н.А. Сигналлар ва тизимлар” фанидан ўқув қўлланма яратилди
 • Арипов Х.К., Тошматов Ш.Т., Салихов Н.Р “Raqamlimantiqiyqurilmalarniloyihalashtirish” fanidan laboratoriyа ishlarini bajarish uchun uslubiy ko‘rsatma
 • Арипова З.Х. “Elektronika va sxemotexnika” fanidan Maxsus Fakultet kursantlari uchun laboratoriya ishlari bo‘yicha uslubiy ko‘rsatmalar (2– qism)
 • Туляганова В. А., Нуштаева О.Х., Романова С.К., Газиева В.А. 5350100 – Телекоммуникация технологиялари таълим йуналишлари талабалари учун “Электр занжирлар назарияси” фанидан “Theory of electrical circuits” the course of lectures номли маърузалар матни инглиз тилида тайёрланди.
 • Абдуллаев А.М., Романова С.К. “Digital logic design” фанидан “Methodical instructions for performing practical works” номли амалий машгулотлари учун услубий курсатмалар
 • Абдуллаев А.М., Мирхабибова Ж.М., Нурмуҳамедова Т.У., Холмонов Ш.Қ. “Digital logic design” фанидан Methodical instructions for performing laboratory works” номли услубий кўрсатма
 • Ядгарова А.А. Электр занжирлар назарияси фанидан “Methodological manual for laboratory works on the course of theory of electrical circuits” лаборатория ишларини бажариш учун услубий қўлланма
 • Абдуллаев А.М., Фозилжонов Х.И., Салиҳов Н.Р. “Digital logic desing” The text of the lectures.
 • Туляганова В.А., Газиева В.А. Maxsus Fakultet 2- bosqich talabalari uchun“Elektr zanjirlar nazariyasi” fani bo‘yicha amaliy mashg‘ulotlar uchun uslubiy ko‘rsatma
 • Боймуродов К.Б. “Radiotexnik tizimlar” fani bo‘yicha amaliy mashg‘ulotlar uchun uslubiy ko‘rsatma Maxsus fakultet talabalari uchun
 • Жўраева Г.Ҳ., Нурмуҳамедова Т.У., Мухамедова Д. 3522200 Телекоммуникация йўналиши КХК таълим йўналийи учун “Автоматика асослари ва импульс техникаси” фанидан ЎУМ яратилди
 • Жўраева Г.Ҳ., Нурмуҳамедова Т.У., Эргашев Д. 3522200 Телекоммуникация йўналиши КХК таълим йўналиши учун “ Электроника ва микроэлектроника” фанидан ЎУМ яратилди
 • Жўраева Г.Ҳ., Нурмуҳамедова Т.У., Холмонов Ш.К., Мухамедова Д. 3522200 Телекоммуникация йўналиши КХК таълим йўналийи учун “Радиотехник ўлчовлар” фанидан ЎУМ яратилди.
 • Арипов Х.К., Абдуллаев А.М., Тошматов Ш.Т. “Стабилизация рабочего режима уселителей мощности на основе фото- и инжекционно-вольтаических эффектов”. Монография. Т.:“Fan va texnologiya”, 2017, 280 стр.

O‘quv yili davrida bajarilgan boshqa e’tiborga molik ishlar

 • Кафедранинг илмий-тадқиқот ишлари режали йўлга қўйилган.
 • Кафедра университетнинг барча ҳудудий филиаллари билан яқиндан алоқа ўрнатган, профессор-ўқитувчилар томонидан ҳар ўқув йилида филиалларга мақсадли ташриф буюрилади.
 • «Unicon.uz» ДУК билан хамкорлик шарномаси тузилган.
 • ТАТУ қошидаги Мирзо Улуғбек информатика КХК, Яшнобод компьютер технологиялари КХК, Тошкент Телекоммуникация Технологиялари КХКлар билан хамкорликда ЎУМлар яратиш бўйича шартномалар тузилган.
 • Профессор Х.К.Арипов томонидан ЎзР Интеллектуал мулк агентлиги Расмий ахборотномада №10(186) 31.10.2016 эълон қилинган Патент № IAP 05287 олинди.
 • Профессор А.М.Абдуллаев sci-article.ru халқаро илмий электрон журнали тахририят аъзоси этиб тайинланди.
 • Профессор А.А.Туляганов Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучлари Академияси хабарлари журнали тахририят аъзоси этиб тайинланди.
 • Рақамли мантиқий қурилмаларни лойихалаштириш фанидан дарслик ва ўқув қўлланмаларга ГРИФ олинди, маблағ ажратилди, чоп этишга босмохонага топширилди.