Dissertasiyalar avtoreferatlari

  • Asosiy
  • Dissertasiyalar avtoreferatlari

Ixtisoslashgankengash:D 001.25.01

05.01.06 – "Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления" диссертация на соискание ученой степени доктора наук

Tadqiqotchi: Сиддиков Илхомжон Хакимович

pdf.gif  Avtoreferatni ko‘rish

 


Ixtisoslashgan kengash: D 001.25.01

05.13.11 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta’minoti mutaxassisligi bo‘yicha, texnika fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun "Катта масштабли объектларда ҳужжат айлануви ахборот моделлари" mavzuidagi dissertatsiya ishi

Tadqiqotchi: Холиқназаров Рашиджон Хомиджонович

pdf.gif  Avtoreferatni ko‘rish

 


Ixtisoslashgan kengash: D 001.25.01

05.13.19 –  "Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari, axborot xavfsizligi” ixtisosligi bo‘yicha, texnika fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun "Elektron resurslarda axborot xavfsizligiga tahdidlarni aniqlashning tanib olish modellari" mavzuidagi dissertatsiya ishi

Tadqiqotchi: Kerimov Komil Fikratovich

pdf.gif  Avtoreferatni ko‘rish

 


Ixtisoslashgan kengash: D 001.25.01

05.13.19 –  "Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari, axborot xavfsizligi” ixtisosligi bo‘yicha, texnika fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun "Kompyuter tarmoqlarining himoyalanishini oshiruvchi foydalanshni rolli cheklashli strukturaviy usullar" mavzuidagi dissertatsiya ishi

Tadqiqotchi: Irgasheva Durdona Yakubdjanovna

pdf.gif  Avtoreferatni ko‘rish

 

Ixtisoslashgan kengash: D 001.25.01

05.13.11 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta’minoti mutaxassisligi bo‘yicha, texnika fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun "Neft-gaz konlari ko‘rsatkichlarini aniqlovchi avtomatlashtirilgan tizimning matematik va dasturiy ta’" mavzuidagi dissertatsiya ishi

Tadqiqotchi: Nazirova Elmira Shodmonovna

pdf.gif  Avtoreferatni ko‘rish

 


Ixtisoslashgan kengash: D 001.25.01

05.12.13 –  "Telekommunikatsiya tizimlari, tarmoqlari va qurilmalari, axborotlarni taqsimlash” ixtisosligi bo‘yicha, texnika fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun "Raqamli uzatish tizimlari kanallarida axborotni kriptografik muhofaza qilish uchun protokollar ishlab chiqish" mavzuidagi dissertatsiya ishi

Tadqiqotchi: Muqimov Jamshidbek Damirovich

pdf.gif  Avtoreferatni ko‘rish

 


Ixtisoslashgan kengash: D 001.25.01

05.13.19 –  "Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari, axborot xavfsizligi” ixtisosligi bo‘yicha, texnika fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun "Uzluksiz shifrlashning kriptobardoshli algoritmlari va ularning samaradorligini baholash" mavzuidagi dissertatsiya ishi

Tadqiqotchi: Musaev Anvar Isakovich

pdf.gif  Avtoreferatni ko‘rish

 


Ixtisoslashgan kengash: D 001.25.01

05.13.11 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta’minoti mutaxassisligi bo‘yicha, texnika fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun "Web-texnologiyalar asosida ta’lim jarayonini tashkil qilishning matematik va dasturiy ta’minoti" mavzuidagi dissertatsiya ishi

Tadqiqotchi: Boynazarov Ilhom Maxmudovich

pdf.gif  Avtoreferatni ko‘rish

 


Ixtisoslashgan kengash: D 001.25.01

05.13.11 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta’minoti mutaxassisligi bo‘yicha, texnika fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun "Raqamli signal protsessorlari uchun ishlov berish usullari va amaliy dasturlarini ishlab chiqish" mavzuidagi dissertatsiya ishi

Tadqiqotchi: Raxmatov Furqat Abdirazzoqovich

pdf.gif  Avtoreferatni ko‘rish

 


Ixtisoslashgan kengash: D 001.25.01

05.13.19 –  "Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari, axborot xavfsizligi” ixtisosligi bo‘yicha, texnika fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun "Ochiq kodli operatsion tizimlarga ziyon keltiruvchi dasturlardan himoyalashning dasturiy vositalari" mavzuidagi dissertatsiya ishi

Tadqiqotchi: Raxmatov Dilshod Nigmatillaevich

pdf.gif  Avtoreferatni ko‘rish

 


Ixtisoslashgan kengash: D 001.25.01

05.13.11 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta’minoti mutaxassisligi bo‘yicha, texnika fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun "Splayn-funksiyalar usullari asosida ko‘p o‘lchovli signallarga ishlov berish jarayonlarini modellashtirish va dasturiy tadbiq qilish"mavzuidagi dissertatsiya ishi

Tadqiqotchi: Xamdamov Utkir Raxmatillaevich

Dissertatsiya ishi himoyasi 2009 yil 4 iyulda Toshkent shahri, Amir Temur ko‘chasi, 108 uyda o‘tkaziladi

pdf.gif  Avtoreferatni ko‘rish

 


Ixtisoslashgan kengash: DSc.27.06.2017.T.07.01

05.01.07 – Matematik modellashtirish. Sonli usullar va dasturlar majmui

Tadqiqotchi: Исомиддинов Анваржон Иномжонович

pdf.gif Avtoreferatni ko‘rish

 


Ixtisoslashgan kengash: DSc.27.06.2017.T.07.01

05.01.03 – Информатиканинг назарий асослари

Tadqiqotchi: Маматов Нарзилло Солиджонович

pdf.gif Avtoreferatni ko‘rish

 


Ixtisoslashgan kengash: DSc.27.06.2017.T.07.01

05.01.07 – Matematik modellashtirish. Sonli usullar va dasturlar majmui

Tadqiqotchi: Anarova Shahzoda Amanbayevna

pdf.gif Avtoreferatni ko‘rish

 


Ixtisoslashgan kengash: 16.07.2013.Т/FM.29.01

05.13.01 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash (texnika fanlari)

Tadqiqotchi: Axatov Akmal Rustamovich

pdf.gif Avtoreferatni ko‘rish

 


Ixtisoslashgan kengash: 16.07.2013.Т/FM.29.01

05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash (texnika fanlari)

Tadqiqotchi: Babomuradov Ozod Jo‘rayevich

pdf.gif Avtoreferatni ko‘rish

 


Ixtisoslashgan kengash: 16.07.2013.Т/FM.29.01

05.01.04 - Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy taʼminoti (texnika fanlari)

Tadqiqotchi: Beknazarova Saida Safibullayevna

pdf.gif Avtoreferatni ko‘rish

 


Ixtisoslashgan kengash: 16.07.2013.Т/FM.29.01

05.01.02 - Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash (texnika fanlari)

Tadqiqotchi: Saidov Abdusobirjon Abdurahmonovich

pdf.gif Avtoreferatni ko‘rish

 


Ixtisoslashgan kengash: 16.07.2013.Т/FM.29.01

05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari (texnika fanlari)

Tadqiqotchi:Siddiqov Ilhomjon Hakimovich

pdf.gif Avtoreferatni ko‘rish

 

 


Ixtisoslashgan kengash: 16.07.2013.Т/FM.29.01

05.04.02 – Radiotexnika, radionavigatsiya, radiolokatsiya va televideniye tizimlari va qurilmalari. Mobil, tola-optik aloqa tizimlari (texnika fanlari)

Tadqiqotchi:Inogamov Akmal Muratovich

pdf.gif Avtoreferatni ko‘rish

 

 


Ixtisoslashgan kengash: 16.07.2013.Т/FM.29.01

05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari (texnika fanlari)

Tadqiqotchi:Mingliqulov Zafar Bozorovich

pdf.gif Avtoreferatni ko‘rish

 

 


Ixtisoslashgan kengash: 16.07.2013.Т/FM.29.01

05.01.07 – Matematik modellashtirish. Sonli usullar va dasturlar majmui (texnika fanlari)

Tadqiqotchi:Nuraliyev Fahriddin Murodillayevich

pdf.gif Avtoreferatni ko‘rish

 

 


Ixtisoslashgan kengash: 14.07.2016.Т.29.01

05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta’minoti (texnika fanlari)

Tadqiqotchi:Oteniyazov Rashid Idrisovich

pdf.gif Avtoreferatni ko‘rish

 

 


Ixtisoslashgan kengash: 16.07.2013.Т/FM.29.01

05.01.07 – Matematik modellashtirish. Sonli usullar va dasturlar majmui (fizika-matematika fanlari)

Tadqiqotchi:Po‘latov Asxad Muhamedjanovich

pdf.gif Avtoreferatni ko‘rish

 

 


Ixtisoslashgan kengash: 16.07.2013.Т/FM.29.01

05.04.02 – Radiotexnika qurilmalari va tizimlari, radionavigatsiya, radioaloqa va televideniye. Mobil, tola-optik aloqa tizimlari (texnika fanlari)

Tadqiqotchi:Rahimov Baxtiyorjon Ne’matovich

pdf.gif Avtoreferatni ko‘rish

 

 


Ixtisoslashgan kengash: 14.07.2016.Т/FM.29.01

05.01.07 – Matematik modellashtirish. Sonli usullar va dasturlar majmui (fizika-matematika fanlari)

Tadqiqotchi:Rahmonov Zafar Ravshanovich

pdf.gif Avtoreferatni ko‘rish

 

 


Ixtisoslashgan kengash: 14.07.2016.Т/FM.29.01

05.01.07 – Matematik modellashtirish. Sonli usullar va dasturlar majmui (fizika-matematika fanlari)

Tadqiqotchi:Sadullayeva Shaxlo Azimbayevna

pdf.gif Avtoreferatni ko‘rish

 

 


Ixtisoslashgan kengash: 16.07.2013.Т/FM.29.01

05.01.07 – Matematik modellashtirish. Sonli usullar va dasturlar majmui (fizika-matematika fanlari)

Tadqiqotchi:Saydaliyeva Maxruy

pdf.gif Avtoreferatni ko‘rish

 

 


Ixtisoslashgan kengash: 16.07.2013.Т/FM.29.01

05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta’minoti (texnika fanlari)

Tadqiqotchi:Seitnazarov Kuanishbay Kenesbayevich

pdf.gif Avtoreferatni ko‘rish

 

 


Ixtisoslashgan kengash: 14.07.2016.Т.29.01

05.01.07 – Matematik modellashtirish. Sonli usullar va dasturlar majmui (fizika-matematika fanlari)

Tadqiqotchi:Tashmanov Erjan Baymatovich

pdf.gif Avtoreferatni ko‘rish

 

 


Ixtisoslashgan kengash: DSc.27.06.2017.T.07.01

05.01.05 – Axborotlarni ximoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi

Tadqiqotchi:G‘ulomov Sherzod Rajaboyevich

pdf.gif Avtoreferatni ko‘rish

 

 


Ixtisoslashgan kengash: DSc.27.06.2017.T.07.01

05.04.02 – Radiotexnika, radionavigatsiya, radiolokatsiya va televideniye tizimlari va qurilmalari. Mobil, optik tolali aloqa tizimlari

Tadqiqotchi:Djalolov Muzaffar Muxitdinovich

pdf.gif Avtoreferatni ko‘rish

 

 


Ixtisoslashgan kengash: DSc.27.06.2017.T.07.01

05.01.07 – Matematik modellashtirish. Sonli usullar va dasturlar majmui

Tadqiqotchi:Djumanov Jamoljon Xudayqulovich

pdf.gif Avtoreferatni ko‘rish

 

 


Ixtisoslashgan kengash: DSc.27.06.2017.T.07.01

05.01.07 – Matematik modellashtirish. Sonli usullar va dasturlar majmui

Tadqiqotchi:Qurbonov Nozim Muhammadrashitovich

pdf.gif Avtoreferatni ko‘rish

 

 


Ixtisoslashgan kengash: DSc.27.06.2017.T.07.01

05.01.07 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta’minoti

Tadqiqotchi:Mahmanov Orif Qudratovich

pdf.gif Avtoreferatni ko‘rish

 

 


Ixtisoslashgan kengash: DSc.27.06.2017.T.07.01

05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta’minoti

Tadqiqotchi:Mo‘minov Bahodir Boltayevich

pdf.gif Avtoreferatni ko‘rish

 

 


Ixtisoslashgan kengash: DSc.27.06.2017.T.07.01

05.01.07 – Matematik modellashtirish. Sonli usullar va dasturlar majmui

Tadqiqotchi:Muxamediyeva Dildora Kabilovna

pdf.gif Avtoreferatni ko‘rish

 

 


Ixtisoslashgan kengash: DSc.27.06.2017.T.07.01

05.04.02 – Radiotexnika, radionavigatsiya, radiolokatsiya va televideniye tizimlari va qurilmalari. Mobil, tola-optik aloqa tizimlari

Tadqiqotchi:Nosirov Xabibullo Hikmatullo o‘g‘li

pdf.gif Avtoreferatni ko‘rish

 

 


Ixtisoslashgan kengash: DSc.27.06.2017.T.07.01

05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta’minoti

Tadqiqotchi:Ro‘ziboyev Ortiq Baxtiyorovich

pdf.gif Avtoreferatni ko‘rish

 

 


Ixtisoslashgan kengash: DSc.27.06.2017.T.07.01

05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash

Tadqiqotchi:Tuxtanazarov Dilmurod Solijonovich

pdf.gif Avtoreferatni ko‘rish

 

 


Ixtisoslashgan kengash: DSc.27.06.2017.T.07.01

05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash

Tadqiqotchi:Usmanova Nargiza Baxtiyorbekovna

pdf.gif Avtoreferatni ko‘rish

 

 


Ixtisoslashgan kengash: DSc.27.06.2017.T.07.01

05.01.07 – Matematik modellashtirish. Sonli usullar va dasturlar majmui

Tadqiqotchi:Sharipov Daler Kuchkarovich

pdf.gif Avtoreferatni ko‘rish

 

 


Ixtisoslashgan kengash: DSc.27.06.2017.T.07.01

05.01.07 – Matematik modellashtirish. Sonli usullar va dasturlar majmui

Tadqiqotchi:Isomiddinov Anvarjon Inomjonovich

pdf.gif Avtoreferatni ko‘rish

 

 


Ixtisoslashgan kengash: DSc.27.06.2017.T.07.01

05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari

Tadqiqotchi:Hamroyev Alisher Shodmonqulovich

pdf.gif Avtoreferatni ko‘rish

 

 


Ixtisoslashgan kengash: DSc.27.06.2017.T.07.01

05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash

Tadqiqotchi:O‘raqov Shokir Ulashovich

pdf.gif Avtoreferatni ko‘rish

 

 


Ixtisoslashgan kengash: DSc.27.06.2017.T.07.01

05.01.07 – Matematik modellashtirish. Sonli usullar va dasturlar majmui

Tadqiqotchi:Shakarov Alisher Rasulovich

pdf.gif Avtoreferatni ko‘rish

 

 


Ixtisoslashgan kengash: DSc.27.06.2017.T.07.01

05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari

Tadqiqotchi:Primova Holida Anorboyevna

pdf.gif Avtoreferatni ko‘rish

 

 


Ixtisoslashgan kengash: DSc.27.06.2017.T.07.01

05.01.10 – Axborot olish tizimlari va jarayonlari

Tadqiqotchi:Elov Botir Boltayevich

pdf.gif Avtoreferatni ko‘rish

 

 


Ixtisoslashgan kengash: DSc.27.06.2017.T.07.01

05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash

Tadqiqotchi:Qalandarov Ilyos Ibodullayevich

pdf.gif Avtoreferatni ko‘rish

 

 


Ixtisoslashgan kengash: DSc.27.06.2017.T.07.01

05.01.02 – Matematik modellashtirish. Sonli usullar va dasturlar majmui

Tadqiqotchi:Palvanov Bozorboy Yusupovich

pdf.gif Avtoreferatni ko‘rish

 

 


Ixtisoslashgan kengash: DSc.27.06.2017.T.07.01

05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari

Tadqiqotchi:Mamatov Narzillo Solidjonovich

pdf.gif Avtoreferatni ko‘rish

 

 


Ixtisoslashgan kengash: DSc.27.06.2017.T.07.01

05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash

Tadqiqotchi:Seytov Aybek Jumabayevich

pdf.gif Avtoreferatni ko‘rish

 

 


Ixtisoslashgan kengash: DSc.27.06.2017.T.07.01

05.01.07 – Matematik modellashtirish. Sonli usullar va dasturlar majmui

Tadqiqotchi:Xo‘jayev Jamol Ismatullayevich

pdf.gif Avtoreferatni ko‘rish

 

 


Ixtisoslashgan kengash: DSc.27.06.2017.T.07.01

05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta’minoti

Tadqiqotchi:Allamov Oybek Turabayevich

pdf.gif Avtoreferatni ko‘rish

 

 


Ixtisoslashgan kengash: DSc.27.06.2017.T.07.01

05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari

Tadqiqotchi:Mahkamov Anvarjon Abdujabborovich

pdf.gif Avtoreferatni ko‘rish

 

 


Ixtisoslashgan kengash: DSc.27.06.2017.T.07.01

05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari

Tadqiqotchi:Mirzayev Olimjon Nomazovich

pdf.gif Avtoreferatni ko‘rish

 

 


Ixtisoslashgan kengash: DSc.27.06.2017.T.07.01

05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta’minoti

Tadqiqotchi:Kuchkorov Timurbek Ataxonovich

pdf.gif Avtoreferatni ko‘rish

 

 


Ixtisoslashgan kengash: DSc.27.06.2017.T.07.01

05.01.07 – Matematik modellashtirish. Sonli usullar va dasturlar majmui

Tadqiqotchi:Anarova Shahzoda Amanbayevna

pdf.gif Avtoreferatni ko‘rish

 

 


Ixtisoslashgan kengash: DSc.27.06.2017.T.07.01

05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari

Tadqiqotchi:Jumayev Turdali Saminjonovich

pdf.gif Avtoreferatni ko‘rish

 

 


Ixtisoslashgan kengash: DSc.27.06.2017.T.07.01

05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta’minoti

Tadqiqotchi:Babadjanov Elmurod Satimbayevich

pdf.gif Avtoreferatni ko‘rish

 

 


Ixtisoslashgan kengash: DSc.27.06.2017.T.07.01

05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta’minoti

Tadqiqotchi:Raximov Nodir Odilovich

pdf.gif Avtoreferatni ko‘rish

 

 


Ixtisoslashgan kengash: DSc.27.06.2017.T.07.01

05.01.07 – Matematik modellashtirish. Sonli usullar va dasturlar majmui

Tadqiqotchi:Xidirova Mohiniso Baxromovna

pdf.gif Avtoreferatni ko‘rish

 

 


Ixtisoslashgan kengash: DSc.27.06.2017.T.07.01

05.01.05 – Axborotlarni ximoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi

Tadqiqotchi:Xudoyqulov Zarif To‘raqulovich

pdf.gif Avtoreferatni ko‘rish

 

 


Ixtisoslashgan kengash: DSc.27.06.2017.T.07.01

05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari

Tadqiqotchi:Mamaraufov Odil Abdixamitovich

pdf.gif Avtoreferatni ko‘rish

 

 


Ixtisoslashgan kengash: DSc.27.06.2017.T.07.01

05.01.07 – Matematik modellashtirish. Sonli usullar va dasturlar majmui

Tadqiqotchi:Boltibayev Shuxratjon Komiljanovich

pdf.gif Avtoreferatni ko‘rish

 

 


Ixtisoslashgan kengash: DSc.27.06.2017.T.07.01

05.01.07 – Matematik modellashtirish. Sonli usullar va dasturlar majmui

Tadqiqotchi:Yaxshiboyev Doniyor Sultonbayevich

pdf.gif Avtoreferatni ko‘rish

 

 


Ixtisoslashgan kengash: DSc.27.06.2017.T.07.01

05.01.07 – Matematik modellashtirish. Sonli usullar va dasturlar majmui

Tadqiqotchi:Mengliyev Shaydulla Abdusalomovich

pdf.gif Avtoreferatni ko‘rish

 

 


Ixtisoslashgan kengash: DSc.28.12.2017.Т.07.02

05.04.02 – Radiotexnika, radionavigatsiya, radiolokatsiya va televidenie tizimlari va qurilmalari. Mobil, tola-optik aloqa tizimlari

Tadqiqotchi:Виноградов Александр Сергеевич

pdf.gif Avtoreferatni ko‘rish

 

 


Ixtisoslashgan kengash: DSc.28.12.2017.Т.07.02

05.04.02 – Radiotexnika, radionavigatsiya, radiolokatsiya va televidenie tizimlari va qurilmalari. Mobil, tola-optik aloqa tizimlari

Tadqiqotchi:Davronbekov Dilmurod Abdujalilovich

pdf.gif Avtoreferatni ko‘rish

 

 


Ixtisoslashgan kengash: DSc.28.12.2017.Т.07.02

05.04.02 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash

Tadqiqotchi:Xamdamov Utkir Raxmatillayevich

pdf.gif Avtoreferatni ko‘rish