Dissertasiya avtoreferatlari

  • Home
  • Dissertasiya avtoreferatlari

Ixtisoslashgan kengash: D 001.25.01

05.01.06 – "Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления" диссертация на соискание ученой степени доктора наук

Tadqiqotchi: Сиддиков Илхомжон Хакимович

 

 


Ixtisoslashgan kengash: D 001.25.01

05.13.11 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta’minoti mutaxassisligi bo‘yicha, texnika fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun "Катта масштабли объектларда ҳужжат айлануви ахборот моделлари" mavzuidagi dissertatsiya ishi

Tadqiqotchi: Холиқназаров Рашиджон Хомиджонович

 

 


Ixtisoslashgan kengash: D 001.25.01

05.13.19 –  "Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari, axborot xavfsizligi” ixtisosligi bo‘yicha, texnika fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun "Elektron resurslarda axborot xavfsizligiga tahdidlarni aniqlashning tanib olish modellari" mavzuidagi dissertatsiya ishi

Tadqiqotchi: Kerimov Komil Fikratovich

pdf.gif  Avtoreferatni ko‘rish

 


Ixtisoslashgan kengash: D 001.25.01

05.13.19 –  "Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari, axborot xavfsizligi” ixtisosligi bo‘yicha, texnika fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun "Kompyuter tarmoqlarining himoyalanishini oshiruvchi foydalanshni rolli cheklashli strukturaviy usullar" mavzuidagi dissertatsiya ishi

Tadqiqotchi: Irgasheva Durdona Yakubdjanovna

 

 

Ixtisoslashgan kengash: D 001.25.01

05.13.11 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta’minoti mutaxassisligi bo‘yicha, texnika fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun "Neft-gaz konlari ko'rsatkichlarini aniqlovchi avtomatlashtirilgan tizimning matematik va dasturiy ta'" mavzuidagi dissertatsiya ishi

Tadqiqotchi: Nazirova Elmira Shodmonovna

 


Ixtisoslashgan kengash: D 001.25.01

05.12.13 –  "Telekommunikatsiya tizimlari, tarmoqlari va qurilmalari, axborotlarni taqsimlash” ixtisosligi bo‘yicha, texnika fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun "Raqamli uzatish tizimlari kanallarida axborotni kriptografik muhofaza qilish uchun protokollar ishlab chiqish" mavzuidagi dissertatsiya ishi

Tadqiqotchi: Muqimov Jamshidbek Damirovich

pdf.gif  Avtoreferatni ko‘rish

 


Ixtisoslashgan kengash: D 001.25.01

05.13.19 –  "Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari, axborot xavfsizligi” ixtisosligi bo‘yicha, texnika fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun "Uzluksiz shifrlashning kriptobardoshli algoritmlari va ularning samaradorligini baholash" mavzuidagi dissertatsiya ishi

Tadqiqotchi: Musaev Anvar Isakovich

pdf.gif  Avtoreferatni ko‘rish

 


Ixtisoslashgan kengash: D 001.25.01

05.13.11 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta’minoti mutaxassisligi bo‘yicha, texnika fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun "Web-texnologiyalar asosida ta’lim jarayonini tashkil qilishning matematik va dasturiy ta’minoti" mavzuidagi dissertatsiya ishi

Tadqiqotchi: Boynazarov Ilhom Maxmudovich

pdf.gif  Avtoreferatni ko‘rish

 


Ixtisoslashgan kengash: D 001.25.01

05.13.11 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta’minoti mutaxassisligi bo‘yicha, texnika fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun "Raqamli signal protsessorlari uchun ishlov berish usullari va amaliy dasturlarini ishlab chiqish" mavzuidagi dissertatsiya ishi

Tadqiqotchi: Raxmatov Furqat Abdirazzoqovich

pdf.gif  Avtoreferatni ko‘rish

 


Ixtisoslashgan kengash: D 001.25.01

05.13.19 –  "Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari, axborot xavfsizligi” ixtisosligi bo‘yicha, texnika fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun "Ochiq kodli operatsion tizimlarga ziyon keltiruvchi dasturlardan himoyalashning dasturiy vositalari" mavzuidagi dissertatsiya ishi

Tadqiqotchi: Raxmatov Dilshod Nigmatillaevich

pdf.gif  Avtoreferatni ko‘rish

 


Ixtisoslashgan kengash: D 001.25.01

05.13.11 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta’minoti mutaxassisligi bo‘yicha, texnika fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun "Splayn-funksiyalar usullari asosida ko‘p o‘lchovli signallarga ishlov berish jarayonlarini modellashtirish va dasturiy tadbiq qilish"mavzuidagi dissertatsiya ishi

Tadqiqotchi: Xamdamov Utkir Raxmatillaevich

Dissertatsiya ishi himoyasi 2009 yil 4 iyulda Toshkent shahri, Amir Temur ko‘chasi, 108 uyda o‘tkaziladi

pdf.gif  Avtoreferatni ko‘rish

 


Ixtisoslashgan kengash: DSc.27.06.2017.T.07.01

05.01.07 – Matematik modellashtirish. Sonli usullar va dasturlar majmui

Tadqiqotchi: Исомиддинов Анваржон Иномжонович

pdf.gif Avtoreferatni ko‘rish

 


Ixtisoslashgan kengash: DSc.27.06.2017.T.07.01

05.01.03 – Информатиканинг назарий асослари

Tadqiqotchi: Маматов Нарзилло Солиджонович

pdf.gif Avtoreferatni ko‘rish

 


Ixtisoslashgan kengash: DSc.27.06.2017.T.07.01

05.01.07 – Matematik modellashtirish. Sonli usullar va dasturlar majmui

Tadqiqotchi: Anarova Shahzoda Amanbayevna

pdf.gif Avtoreferatni ko‘rish

 


Ixtisoslashgan kengash: 16.07.2013.Т/FM.29.01

05.13.01 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash (texnika fanlari)

Tadqiqotchi: Axatov Akmal Rustamovich

pdf.gif Avtoreferatni ko‘rish

 


Ixtisoslashgan kengash: 16.07.2013.Т/FM.29.01

05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash (texnika fanlari)

Tadqiqotchi: Babomuradov Ozod Jo'rayevich

pdf.gif Avtoreferatni ko‘rish

 


Ixtisoslashgan kengash: 16.07.2013.Т/FM.29.01

05.01.04 - Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy taʼminoti (texnika fanlari)

Tadqiqotchi: Beknazarova Saida Safibullayevna

pdf.gif Avtoreferatni ko‘rish

 


Ixtisoslashgan kengash: 16.07.2013.Т/FM.29.01

05.01.02 - Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash (texnika fanlari)

Tadqiqotchi: Saidov Abdusobirjon Abdurahmonovich

pdf.gif Avtoreferatni ko‘rish

 


Ixtisoslashgan kengash: 16.07.2013.Т/FM.29.01

05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari (texnika fanlari)

Tadqiqotchi:Siddiqov Ilhomjon Hakimovich

pdf.gif Avtoreferatni ko‘rish

 


Ixtisoslashgan kengash: DSc.27.06.2017.T.07.01

05.01.07 – Matematik modellashtirish. Sonli usullar va dasturlar majmui

Tadqiqotchi:Mengliyev Shaydulla Abdusalomovich

pdf.gif Avtoreferatni ko‘rish

 

 


Ixtisoslashgan kengash: DSc.DSc.28.12.2017.Т.07.02

05.04.02 – Radiotexnika, radionavigatsiya, radiolokatsiya va televidenie tizimlari va qurilmalari. Mobil, tola-optik aloqa tizimlari

Tadqiqotchi:Виноградов Александр Сергеевич

pdf.gif Avtoreferatni ko‘rish

 

 


Ixtisoslashgan kengash: DSc.28.12.2017.Т.07.02

05.04.02 – Radiotexnika, radionavigatsiya, radiolokatsiya va televidenie tizimlari va qurilmalari. Mobil, tola-optik aloqa tizimlari

Tadqiqotchi:Davronbekov Dilmurod Abdujalilovich

pdf.gif Avtoreferatni ko‘rish

 

 


Ixtisoslashgan kengash: DSc.28.12.2017.Т.07.02

05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash

Tadqiqotchi:Xamdamov Utkir Raxmatillayevich

pdf.gif Avtoreferatni ko‘rish

 

Avtoreferat-2016

 Avtoreferat-2017 

 Avtoreferat-2018