Xalqaro loyihalar va grantlar

Erasmus+ dasturining «ACADEMICA» loyihasi

 Toshkent axborot texnologiyalari universitetida Erasmus+ dasturi doirasida Yevropa Komissiyasi tomonidan moliyalashtirilgan «ACADEMICA: O’quv dasturini modernizatsiya qilish va rivojlantirish orqali Markaziy Osiyoda oliy ta’limni muvofiqlashtirish» 561553-EPP-1-2015-1-BG-EPPKA2-CBHE-JP - uch yillik loyihasi amalga oshirilayapdi.

Loyiha konsortsiumini ettita Yevropa va Markaziy Osiyo – Bolgariya, Avstriya, Italiya, Ispaniya, Qozog’iston, Turkmaniston va O’zbekiston davlatlarining 15 ta ta’lim muassasalari birlashtirgan.

http://www.academicaproject.eu/