Kompyuter tizimlari

Kafedra mudiri:

Djumanov Jamoljon Xudayqulovich

Qabul vaqti: Dushanba-Shanba (08:30-17:00)
Telefon: (0 371)238-65-10
E-mail: djumanov@tuit.uz

Kompyuter tizimlar kafedrasi 2008-yil uchta kafedraning qo’shilishi natijasida hosil bo’ldi: "Amaliy informatika”, "Kompyuter tizimlari va tarmoqlari”, "Biotexnik tizimlari”.

Amaliy informaitka kafedrasi Axborot texnologiyalari fakulteti tarkibida 2005-yil avgust oyida TATU rektori professor S.S.Qosimov va professor M.M.Musaevlar tashabbusi bilan tuzildi va shu yilning 17 avgustda TATU rektori professor S.S.Qosimovning 147/01 buyrug’iga asosan tashkil topdi. Kafedra tuzilishidan maqsad O’zbekiston Respublikasiga yuqori malakali amaliy axborot sistemalarini loyixalashtiruvchi, rivojlantiruvchi, ta’mirlovchi va foydalanuvchi mutaxasislar tayyorlashdan iboratdir. 2005-2006 o’quv yiliga Amaliy informatika mutahassisligi bo’yicha birinchi marta talabalar qabul qilindi.

М.М. Мusaev

F.A.Raxmatov

A.I. Nazarov

J.X.Djumanov

Hozirgi kunda kafedrada 2 ta professor, 10 ta dotsent, 7 ta katta o‘qituvchi, 8 ta Assistenttlar pedagagik va ilmiy tadqiqot ishlarini olib bormoqdalar. Kafedra professor–o‘qituvchilari tomonidan hozirgi kungacha 4 ta kasb-hunar kollejlari uchun o‘quv-qo‘llanma tayyorlandi. Kafedrada jami o‘qitiladigan fanlar soni 31 ta bo‘lib, ularning ishchi dasturlari, kalendar rejalari va ma’ruza matnlari tayyorlandi. Kafedrada 5330500 – “Kompyuter injiniringi” yo‘nalishi bo‘yicha bakalavriyat va 5A330501 – “Kompyuter tizimlarini loyihalash” yo‘nalishi bo‘yicha magistrura talabalari tahsil olishadi. Ayni vaqtda kafedra professor-o‘qituvchilari 3 ta loyihani bajarib kelmoqdalar hamda so‘nggi yillarda professor–o‘qituvchilari tomonida 38 dan ortiq ilmiy maqolalar chop etildi. Shuningdek, kafedrada 4 doktorant (PhD) va 5 ta mustaqil izlanuvchilar faoliyat olib bormoqda.

Bakalavriat

5330500

Kompyuter ijiniringi (KI)

Magistratura

5А330501

Kompyuter injiniringi "Kompyuter tizimlarini loyihalash”

Kafedrada o’qitiladigan fanlar

Bakalavriat:

 • Kompyuter arxitektruasi
 • Kompyuter tarmoqlari
 • Ma'lumotlar kommunikatsiyasi
 • Ma’lumotlarning intellektual tahlili
 • Dasturiy ta’minot tizimi uchun arxitekturalar
 • Inson va kompyuter aloqasi
 • Parallel kompyuterlarning arxitekturasi va dasturlash
 • Insonga yo'llantirilgan dasturiy ta'minot dizayni
 • Dasturni tekshirishning formal usullari
 • Real vakt tizimlari
 • O‘rnatilgan tizimlar
 • Amaliy dasturiy paketlar
 • Kompyuter tizimlari va tarmoqlari
 • Nutqni tanish algoritmlari
 • O‘rnatilgan kompyuter tizimlari
 • Taqsimlangan algoritmlar va tizimlar
 • Kompyuterli modellashtirish
 • O‘rnatilgan tizimlarining dasturiy ta’minotini ishlab chiqish
 • Mutahassislikka kirish
 • Tizimli loyihalashtirish
 • Mikroprotsessorlar
 • Raqamli qurilmalar
 • Taqsimlangan klient/server dasturlash
 • Kompyuter injiniringini loyihalashtirish

Magistratura:

 • Ubiquitous sog‘liq saqlash
 • VLSI tizimini loyihalashtirish
 • GIS texnologiyasi va ilovalarni ishlab chiqish
 • Computer vision
 • Industrial ilovalar
 • Matematik modellar tadqiqi
 • Mobil ilovalarni ishlab chiqish

"Komputer tizimlari”ning professori va o`qituvchilarining tarkibi

 • Djumanov J.X. - texnika fanlari doktori, kafedra mudiri
 • Musaev M.M. - texnika fanlari doktori, professor
 • Nazarov A.I. - texnika fanlari nomzodi, dotsent
 • Akbarhodjaev SH.N. - texnika fanlari nomzodi, dotsent
 • Yakubov A.B. - texnika fanlari nomzodi, dotsent
 • Raxmatov F.A. - texnika fanlari nomzodi, dotsent
 • Miryusupov Z.Z. - texnika fanlari nomzodi, dotsent
 • Kuchkorov T.A. - PhD., dotsent
 • Abdurashidova K.T. - Dotsent lavozimi
 • Shukurov K.E. - katta o`qituvchi
 • Radjabov F.F. - katta o`qituvchi
 • Yusupov R.A. - katta o‘qituvchi
 • Mirzaxalilov S.S. - katta o‘qituvchi
 • Sayfullaeva N.A. - katta o‘qituvchi
 • Nasimov R.H. - katta o‘qituvchi
 • Raximov M.F. - katta o‘qituvchi
 • Abidova F.Sh. - assistent
 • Atadjanova N.S. - assistent
 • Abdusalomov A.B. - assistent
 • Mamiyeva D.- assistent
 • Ochilov M.M. - assistent
 • Maxammadiev M.M. - assistent
 • Axralov Sh.S. - assistent
 • Dovletova S.B.- assistent

O‘rindosh professor-o‘qituvchilar

 • Eshmuradov D.E. - t.f.n., dotsent
 • Ismailov O.M. - t.f.n., dotsent
 • Xushvaqtov S.X. - t.f.n., katta ilmiy xodim
 • Muminov B.B. - t.f.d., dotsent

Xalqaro ilmiy maqolalar ro‘yhati

t/r

P/O‘ F.I.SH. (mualliflar jamoasi)

Xalqaro ilmiy maqola nomi

Chop etilgan ilmiy jurnal nomi, yili, manzili

1.

Djumanov J.X.

Automation and modernization of hydrogeological parameters of the subsurface hydrosphere

SU problemlari elm ve texnologiyalar.

2017 yil, 27

2.

Berdanov U.A.

The Technology of Parallel Processing on Multicore Processors

International Journal of Signal Processing Systems. 2017 yil, 252-259

3.

Nazarov A.I.

Prediction of salar activity on the basis of redistribution of Masses of the Solar System

2017-yil oktabr

OAK e’tirof etilgan ilmiy jurnallardagi maqolalar ro‘yxati

t/r

P/O‘ F.I.SH. (mualliflar jamoasi)

Ilmiy maqola nomi

Chop etilgan ilmiy jurnal nomi, yili, manzili

1.

Musaev M.M.

Современные методы цифровой обработки речевых сигналов

Вестник ТУИТ,

2017 № 2 С. 2-13

2.

Usmanov R.N.

Компьютерное моделирование электромагнитных полей

Ахбороткоммуникация:

ТТЕ . №3 (43).2017. –С.36-41

3.

Usmanov R.N.

Геоинформационное моделирование природно-техногенных объектов на экологически напряженных территориях

Проблемы вычислительной и прикладной математики. 2017 № 5

4.

Usmanov R.N.

К вопросу оценки электромагнитной обстановки методом компьютерного моделирования

Проблемы вычислительной и прикладной математики. 2017 № 6

5.

Usmanov R.N.

Геоахборот технологиялари асосида экологик мониторинг олиб боришнинг ахборот-аналитик тизим концепцияси

“Ал-Хоразмий авлодлари”, ТАТУ илмий журнали, 2017 №2

6.

Djumanov J.X.

Технологические аспекты автоматизации информационного обеспечения системы моделирования гидрогеологических процессов

ЎзМУ хабарлари,  Мирзо Улуғбек номидаги ТАТУ илмий журнали. 2017

7.

Raximov M.F.

Цифровая фильтрация речевых сигналов на многоядерных

TATU XABARLARI, №.2(33)/2017, 25-31 б.

8.

Akbarxodjaev Sh.N.

Компьютерные технологии в диагностике и коррекции слуховых нарушений

Вестник ТУИТ, 2017

9.

Akbarxodjaev Sh.N.

Программное приложение для шум маскировки в терапии миннитуса

Вестник ТУИТ, 2017

10

Miryusupov Z.Z.

Аппроксимация функций с качественными и количественными коэффициентами и её применение

TATU XABARLARI, 2017

11.

Nazarov A.I.

Прогностические модели влияния сил гравитации планет солнечной системы на температуру воздуха в отдельно взятых точках земли

Тошкент, Хисоблаш ва амалий математика муаммолари. 2017

Kafedralar bo‘yicha ishlab chiqilgan o‘quv qo‘llanmalar

t/r

P/O‘ F.I.Sh.

(mualliflar jamoasi)

O‘quv qo‘llanma nomi

Nashr etilgan yili, nashriyot nomi,

 grifga egaligi, hajmi

1.

Djumanov J.X.

Miryusupov Z.Z.

Kompyuter arxitekturasi

2017 yil Toshkent, “Aloqachi”

2.

Usmanov R.N.

Kuchkarov T.A.

Abdusalomov A.B.

Computer vision

2018 yil Toshkent, “Aloqachi”

Kafedralar bo‘yicha ishlab chiqilgan monografiyalar

t/r

P/O‘ F.I.SH.

(mualliflar jamoasi)

Monografiyalar nomi

Nashr etilgan yili, nashriyot nomi, hajmi

1.

Djumanov J.X.

Oliy ta’lim tizimida sifatini ta’minlash  E-LEARNING

2017, “Brok class servis”,

105 stranits

Kafedralar bo‘yicha ishlab chiqilgan uslubiy ko‘rsatmalar

t/r

Kafedra nomi

Fanlardan i/ch uslubiy ko‘rsatmalar soni

O‘quv-uslubiy Kengashdan o‘tkazilgan uslubiy ko‘rsatmalar soni

Rejada bo‘lib, bajarilmagan uslubiy ko‘rsatmalar soni

1.

Kompyuter tizimlari

4

2

2

Kafedralar bo‘yicha olingan guvohnomalar haqida

t/r

P/O‘ F.I.Sh.

(mualliflar jamoasi)

Elektron hisoblash mashinalari uchun yaratilgan dasturning rasmiy ro‘yxatdan o‘tkazilganligi to‘g‘risidagi ish nomi

Guvohnoma № va sanasi

1.

Musaev M.M.

Berdanov U.A.

Raximov M.F.

Программа параллельного вычисления кепстральных коэффициентов при обработке речевых сигналов

№DGU 2017.06.28

2.

Nazarov A.I.

Прогнозирование температуры воздуха на город Гулистан на основе изменения гравитационных сил (Gulistan-T)

№DGU 04645

3.

Nazarov A.I.

Прогнозирование температуры воздуха на город Наманган на основе изменения гравитационных сил (Namangan-T)

№DGU 04646

Kafedralar bo‘yicha doktorlik dissertatsiya ishlari ustida faoliyat olib borayotgan o‘qituvchilar

t/r

Doktorlik  dissertatsiya ishlari bilan ishlayotgan

P/O‘ F.I.SH.

OTM Kengashi tomonidan tasdiqlangan mavzu nomi

Ilmiy raxbari F.I.Sh. ish joyi, lavozimi

Dissertatsiya ishini yakunlash vaqti

1.

Berdanov Ulug‘bek Abdumurodovich

Nutqli signallarning shakllanish jarayonlarini modellashtirish va o‘zbek tilini qayta ishlovchi dasturiy kompleks yaratish

Musaev M.M. TATU KT kafedrasi professori

2019

2.

Allamuratova Zamira Jumamuratovna

Telekommunikatsiya tarmoqlari holatlari monitoringini GIS asosida amalga oshirish axborot-analatik tizim

Musaev M.M. TATU KT kafedrasi professori

2018

3.

Mirzaxalilov Sanjar Serkaboy o‘g‘li

Kompyuter tarmoqlarini loyixalashtirish va ekspluatatsiyasi jarayonlarida echimlar qabul qilishni qo‘llab quvvatlashning geoaxborot tizimini yaratish

Musaev M.M. TATU KT kafedrasi professori

2020

4.

Sayfullaeva Nargiza Akramovna

Kompyuter tizimlarida ma’lumotlarni siqish va taqsimlash

Musaev M.M. TATU KT kafedrasi professori

2020

Kafedraning xalqaro hamkorligi

 • Sankt-Peterburg Davlat elektortexnika universiteti
 • Dresden Texnika Universiteti
 • Lipetsk Davlat texnika universiteti (Rossiya)
 • Seul ta’lim va texnologiya milliy universiteti (J.Koreya)
 • International Academy Computer Technology (USA)
 • KYuN-HI universities (Kyung Hee University) (Janubiy Korea)
 • IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers)
 • Sannio Universiteti (Italiya)
 • Pierri va Mariya Kyuri University (Fransiya)
 • Sankt Peterburg politexnika universiteti (Rossiya)
 • prof. M.A.Bonch-Bruevich nomidagi Sankt-Peterburg davlat telekommunikatsiyalar universiteti