Ta'lim yo'nalishlari va mutaxassisliklar

 • Asosiy
 • Ta'lim yo'nalishlari va mutaxassisliklar

Bakalavriat

TATU:

 • Kompyuter injiniring ("Kompyuter injiniring", "IT-servis", "Multimedia texnologiyalari");
 • Dasturiy injiniring;
 • Axborot xavfsizligi;
 • Telekommunikatsiya texnologiyalari ("Telekommunikatsiya", "Teleradiouzatish", "Mobil tizimlar")
 • Televizion texnologiyalar ("Audiovizual texnologiyalar", "Telestudiya tizimlari va dasturlari")
 • Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasida kasb ta’limi;
 • Axborotlashtirish va kutubxonashunoslik;
 • Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasi iqtisodiyoti va menejmenti;
 • Pochta aloqasi texnologiyasi;

Maxsus sirtqi:

 • Televizion texnologiyalar ("Audiovizual texnologiyalar", "Telestudiya tizimlari va ilovalari")
 • Kompyuter injiniring (“Kompyuter injiniring”, “AT-servis”, “Multimedia texnologiyalari”)
 • Pochta aloqasi texnologiyasi

Hududiy filiallar:

 • Kompyuter injiniring ("Kompyuter injiniring", "IT-servis");
 • Axborot xavfsizligi;
 • Dasturiy injiniring;
 • Telekommunikatsiya texnologiyalari ("Telekommunikatsiya");
 • Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasida kasb ta’limi;

Magistratura

TATU:

 • Kompyuter injiniring ("Kompyuter tizimlarini loyihalash", "Amaliy dasturiy vositalarni loyihalash", "Axborot va multimedia texnologiyalari", "Axborot xavfsizligi, kriptografiya va kriptotaxlil");
 • Dasturiy injiniring;
 • Telekommunikatsiya injiniringi ("Axborot uzatish tizimlari", "Telekommunikatsiya tarmoqlari", "Teleradiouzatish");
 • Axborotlashtirish va kutubxonashunoslik;
 • AKT sohasi iqtisodiyoti va menejmenti;
 • Pochta hizmatlari texnologiyasi va tashkili;
 • Telekommunikatsiya tarmoq va tizimlarining axborot xavfsizligi.
 • Elektron hukumat tizimini boshqarish
 • Elektron kutubxona va arxivlar
 • Elektron tijorat