"SUN’IY INTELLEKT" MUTAXASSISLIGI

  • Asosiy
  • "SUN’IY INTELLEKT" MUTAXASSISLIGI

"SUN’IY INTELLEKT" MUTAXASSISLIGI

Sun’iy (kompyuter) aql - bu informatika va kompyuter muhandisligining eng istiqbolli yo‘nalishlaridan biri. Sun’iy intellekt sohasidagi ish an’anaviy intellektual muammolarni hal qilish uchun kompyuter tizimlarini (o‘qitish, ekspert, konsalting, robot va boshqalar) loyihalash uchun usullar, vositalar va texnologiyalarni yaratishga qaratilgan.
Aniqlangan dasturiy mahsulotlarni ishlab chiqarishda ishtirok etadigan oddiy dasturchilardan farqli o‘laroq, sun’iy intellekt mutaxassislari ushbu xususiyatlarni shakllantirishga qodir, bu har qanday dasturiy mahsulotni loyihalashda eng muhim vazifalardan biri hisoblanadi. 

Siz nimani o‘rganasiz

Axborot texnologiyalarini quyudagi yo‘nalishlari o‘rganiladi:
• dasturlash, algoritmik va ob’ektga yo‘naltirilgan dasturlash tillari , CASE-texnologiyalar;
• aqlli dasturlash ;
• intellektual tizimlarni loyihalash uchun texnologiyalar va vositalar;

Ma’lumotlar bazalari, bilimlar bazasi va ma’lumotlar bazasini boshqarish tizimlari;
• nutq interfeysi, kompyuter lingvistikasi va kompyuter grafikasi;
• kompyuter tarmoqlari va veb- dasturlar;
• kompyuter tizimlarida axborot xavfsizligi; Amaliy geografik axborot tizimlari.

"Sun’iy intellekt" mutaxassisligi bitiruvchisi kompyuter uskunalari, kompyuter tizimlari va tarmoqlari, dasturiy ta’minot ishlab chiqaruvchi va ishlaydigan korxona va tashkilotlarda ishlashi mumkin; dizayn, tadqiqot va ta’lim tashkilotlarida.

Malaka - muhandis- tizim tahlilchisi