O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamisining qarorlari

  • Asosiy
  • O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamisining qarorlari

Oliy ta’lim muassasalarida o‘quv jarayoniga kredit-modul tizimini joriy etish tartibi to‘g‘risida
NIZOM https://lex.uz/docs/-5193564