Ilmiy konferensiyalar

 

2022 yil 17-18 yanvar kunlari Muhammad Аl-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universitetida oʼtkaziladigan "Yuqori malakali kadrlarni tayyorlashda o‘qitishning zamonaviy tizimlari va texnologiyalarini qo‘llash masalalari" mavzusidagi Respublika ilmiy-uslubiy anjumaning

MA’RUZALAR TO‘PLAMI

2022 yil 17-18 yanvar kunlari Muhammad Аl-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universitetida oʼtkaziladigan "Yuqori malakali kadrlarni tayyorlashda o‘qitishning zamonaviy tizimlari va texnologiyalarini qo‘llash masalalari" mavzusidagi Respublika ilmiy-uslubiy anjumaning

SERTIFIKATLAR TO‘PLAMI

KONFERENSIYALAR TO‘PLAMI

2017-yil 6-7 apreldagi "Iqtisodiyotning real tarmoqlarini innovatsion rivojlanishida axborot–kommunikatsiya texnologiyalarining ahamiyati" nomli Respublika ilmiy-texnik anjumanining 

MA’RUZALAR TO‘PLAMI

 

“ҲОЗИРГИ ШАРОИТДА ЮҚОРИ МАЛАКАЛИ КАДРЛАРНИ ТАЙЁРЛАШДА ЎҚИТИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ ТИЗИМЛАРИ ВА ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ ҚЎЛЛАШ МАСАЛАЛАРИ”