Scientific conferences

  • Home
  • Scientific conferences

2017-yil 6-7 apreldagi "Iqtisodiyotning real tarmoqlarini innovatsion rivojlanishida axborot–kommunikatsiya texnologiyalarining ahamiyati" nomli Respublika ilmiy-texnik anjumanining 

MA’RUZALAR TO’PLAMI