Ilmiy kengash-1

Ilmiy kengash ilmiy kotibi

t.f.d., dotsent Nuraliev Faxriddin Murodillaevich

Qabul kunlari: Seshanba, Payshanba (9:00 - 12:00)
Telefon: (8 371) 238-65-28

Ilmiy kengash to‘g‘risida ma’lumot:

“O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasi xuzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi to‘g‘risidagi nizom”, “Ilmiy darajalar beruvchi ilmiy kengash to‘g‘risidagi nizom” ga muvofiq O‘zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining 2017 yil 28 dekabrdagi 247/2-sonli qarorlari asosida:

Toshkent axborot texnologiyalari universiteti huzuridagi ilmiy darajalar beruvchi Ilmiy kengash raqami: DSc.27.06.2017.T.07.01.

Toshkent axborot texnologiyalari universiteti huzuridagi ilmiy darajalar beruvchi DSc.27.06.2017.T.07.01 raqamli ilmiy kengashga quydagi ixtisosliklar bo‘yicha ilmiy darajalarni olish uchun dissertatsiyalar himoyasini o‘tkazishga ruxsat berilgan:

05.01.02 - Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash (texnika fanlari bo‘yicha);

05.01.04 - Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta’minoti;

05.01.05 - Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi (texnika fanlari bo‘yicha);

05.01.07 - Matematik modellashtirish. Sonli usullar va dasturlar majmui (texnika fanlari bo‘yicha);

Toshkent axborot texnologiyalari universiteti xuzuridagi DSc.27.06.2017.T.07.01 raqamli ilmiy darajalar beruvchi ilmiy kengash asosida quydagi ixtisosliklar bo‘yicha ilmiy daraja beruvchi bir martalik ilmiy kengash tuzishga ruxsat berilgan:

05.01.03 - Informatikaning nazariy asoslari (texnika fanlari bo‘yicha);

05.01.09 – Hujjatshunoslik. Arxivshunoslik. Kutubxonashunoslik (texnika fanlari bo‘yicha);

05.01.10 - Axborot olish tizimlari va jarayonlari (texnika fanlari bo‘yicha);

Toshkent axborot texnologiyalari universiteti huzuridagi ilmiy darajalar beruvchi DSc.27.06.2017.T.07.01 raqamli ilmiy kengashning 21 kishidan iborat tarkibi tasdiqlangan. 

Toshkent axborot texnologiyalari universiteti huzuridagi ilmiy darajalar beruvchi DSc.27.06.2017.Т.07.01 raqamli ilmiy kengash tarkibi:

Т/р

Фамилияси, исми, отасининг исми

Туғилган йили

Ихтисослик шифри

Иш жойи, лавозими, илмий даражаси, илмий унвони.

1

Хамдамов

Рустам Хамдамович

(раис)

1957

05.01.05.

Тошкент ахборот технологиялари университети ҳузуридаги Ахборот-коммуникация технологиялари илмий-инновацион маркази, директор, техника фанлари доктори, профессор

2

Фозилов

Шавкат Хайруллаевич

(раис ўринбосари)

1949

05.01.02

Тошкент ахборот технологиялари университети ҳузуридаги Ахборот-коммуникация технологиялари илмий-инновацион маркази, директор ўринбосари, техника фанлари доктори, профессор

3

Аллоев

Рахматилло Джураевич

(раис ўринбосари)

1959

05.01.05

Ўзбекистон Миллий университети, кафедра мудири, физика-математика фанлари доктори, профессор

4

Нуралиев

Фахриддин Муродиллаевич

(илмий котиб)

1972

05.01.07

Тошкент ахборот технологиялари университети, факультет декани, техника фанлари доктори, доцент

5

Мусаев

Мухамеджон Махмудович

1942

05.01.02

Тошкент ахборот технологиялари университети, кафедра профессори, техника фанлари доктори, профессор

6

Онорбоев

Баходиржон Очилбоевич

1971

05.01.02

Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти, ректор в.б., техника фанлари доктори

7

Рахимов

Шавкат Хударгенович

1945

05.01.02

Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти қошидаги Ирригация ва сув муоммалари илмий тадқиқот институти, бош илмий ходим, техника фанлари доктори, профессор

8

Сафаров

Тошпўлат

1953

05.01.02

Самарқанд давлат тиббиёт институти, кафедра мудири, техника фанлари доктори, профессор

9

Бекмуратов

Тулкин Файзиевич

1935

05.01.04

Тошкент ахборот технологиялари университети ҳузуридаги Ахборот-коммуникация технологиялари илмий-инновацион маркази, етакчи илмий ходим, техника фанлари доктори, профессор, академик

10

Рахматуллаев

Марат Алимович

1956

05.01.04

Тошкент ахборот технологиялари университети, кафедра профессори, техника фанлари доктори, профессор

11

Мухамедиева

Дилноз Тулкуновна

1958

05.01.04

Тошкент ахборот технологиялари университети ҳузуридаги Ахборот-коммуникация технологиялари илмий-инновацион маркази, лаборатория мудири, техника фанлари доктори, профессор

12

Зайниддинов

Хакимжон Насриддинович

1963

05.01.04

Тошкент ахборот технологиялари университети, кафедра профессори, техника фанлари доктори, профессор

13

Бабомурадов
Озод Жўраевич

1976

05.01.04

Тошкент ахборот технологиялари университети, кафедра мудири, техника фанлари доктори

14

Ганиев

Салим Каримович

1940

05.01.05

Тошкент ахборот технологиялари университети, кафедра профессори, физика-математика фанлари доктори, профессор

15

Абдурахимов

Бахтиёр Файзиевич

1950

05.01.05

Ўзбекистон Миллий университети, кафедра мудири, физика-математика фанлари доктори, профессор

16

Каримов
Маджид Маликович

1956

05.01.05

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар маҳкамаси қошидаги Давлат тест маркази, директор, техника фанлари доктори, профессор

17

Камилов

Мирзоян Мирзаакбарович

1936

05.01.07

Тошкент ахборот технологиялари университети ҳузуридаги Ахборот-коммуникация технологиялари илмий-инновацион маркази, етакчи илмий ходим, техника фанлари доктори, профессор, академик

18

Қобулов

Анвар Василович

1952

05.01.07

Ўзбекистон миллий университети, кафедра профессори, техника фанлари доктори, профессор

19

Равшанов

Нормахмад

1955

05.01.07

Тошкент ахборот технологиялари университети ҳузуридаги Ахборот-коммуникация технологиялари илмий-инновацион маркази, лаборатория мудири, техника фанлари доктори, профессор

20

Муминов Баходир Болтаевич

1980

05.01.04

Тошкент ахборот технологиялари университети, кафедра доценти, техника фанлари доктори

21

Хўжаев

Исматулло
Кушаевич

1954

05.01.07

Тошкент ахборот технологиялари университети ҳузуридаги Ахборот-коммуникация технологиялари илмий-инновацион маркази, етакчи илмий ходим, техника фанлари доктори

O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to‘plami

568

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi Rayosatining 2017 yil 31 maydagi 239/3-son «Ilmiy darajalar beruvchi ilmiy kengash to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida»gi qarori (O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2017 yil 23 iyunda ro‘yxatdan o‘tkazildi, ro‘yxat raqami 2893)

569.

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi Rayosatining 2017 yil 31 maydagi 239/4-son «Ilmiy darajalar berish tartibi to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida»gi qarori (O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2017 yil 23 iyunda ro‘yxatdan o‘tkazildi, ro‘yxat raqami 2894)

570.

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi Rayosatining 2017 yil 31 maydagi 239/5-son «Ilmiy unvonlar berish tartibi to‘g‘risidagi nizomga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish haqida»gi qarori (O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2017 yil 23 iyunda ro‘yxatdan o‘tkazildi, ro‘yxat raqami 2793-2)

571.

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi Rayosatining 2017 yil 31 maydagi 239/6-son «Malakaviy imtihonlarni o‘tkazish tartibi to‘g‘risidagi nizomga o‘zgartirishlar kiritish haqida»gi qarori (O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2017 yil 23 iyunda ro‘yxatdan o‘tkazildi, ro‘yxat raqami 2764-1)

572.

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi Rayosatining 2017 yil 31 maydagi 239/7-son «Ekspert kengashi to‘g‘risidagi nizomga o‘zgartirishlar kiritish haqida»gi qarori (O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2017 yil 23 iyunda ro‘yxatdan o‘tkazildi, ro‘yxat raqami 2443-2)

573.

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi Rayosatining 2017 yil 31 maydagi 239/8-son «Doktorlik dissertatsiyasi va dissertatsiya avtoreferatini rasmiylashtirish qoidalarini tasdiqlash to‘g‘risida»gi qarorga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish haqida»gi qarori (O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2017 yil 23 iyunda ro‘yxatdan o‘tkazildi, ro‘yxat raqami 2665-1)

574.

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi Rayosatining 2017 yil 31 maydagi 239/9-son «Doktorlik dissertatsiyalari ilmiy natijalarining amaliyotga joriy qilinishini baholash bo‘yicha uslubiy ko‘rsatmalarni tasdiqlash haqida»gi qarorga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish to‘g‘risida»gi qarori (O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2017 yil 23 iyunda ro‘yxatdan o‘tkazildi, ro‘yxat raqami 2666-1)

http://lex.uz/law_collection/3255/