Scientific council-1

  • Home
  • Scientific council-1

Scientific secretary of the scientific council

D.t.s., associate professor Nuraliev Fakhriddin Murodillaevich

Reception days: Tuesday, Thursday (9:00 - 12:00)
Phone: (8 371) 238-65-28

Information about the Scientific Council:

In accordance with the Regulations on the Higher Attestation Commission under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan and the Regulations on the Scientific Council for the award of academic degrees, as well as on the basis of the Resolution No. 240/2 of June 27, 2017 of the Presidium of the Higher Attestation Commission of the Republic of Uzbekistan:

Number of the Scientific Council for the award of scientific degrees at the Tashkent University of Information Technology: DSc.27.06.2017.Т.07.01.

The term of office of the Scientific Council for awarding scientific degrees at the Tashkent University of Information Technology DSc.27.06.2017.T.07.01 .: VII.2016-VII.2019. 

The Scientific Council for the award of scientific degrees at the Tashkent University of Information Technology DSc.27.06.2017.T.07.01 allowed the defense of dissertations for the degree in the following specialties:

05.01.02 - system analysis, management and information processing (in technical sciences);

January 5, 2004 - Mathematical and software of computers, complexes and computer networks;

01/05/07 - Mathematical modeling. Quantitative methods and a complex of programs (in technical sciences);

05.04.02 - systems and devices of radio engineering, radio navigation, radiolocation and television. Mobile, fiber optic communication systems.

The Scientific Council at the Tashkent University of Information Technologies is allowed to simultaneously collect academic advice on the award of scientific degrees in the following specialties:

05.01.01 - engineering geometry and computer graphics. Audio and video technology;

05.01.03 - theoretical basis of computer science;

January 5, 2005 - methods and systems for information security, Information security (in technical sciences);

05.01.09 – documentary, documentation and archival studies;

05.01.10 – systems and processes for obtaining information;

05.04.01 – telecommunication and computer systems, networks and telecommunications devices. The distribution of information.

The composition of the Academic Council for the award of scientific degrees at the Tashkent University of Information Technology DSc.27.06.2017.T.07.01 was approved in the amount of 21 people.

 

The composition of the Scientific Council for the award of scientific degrees at the Tashkent University of Information Technology DSc.27.06.2017.T.07.01 .:

Т/р

Фамилияси, исми, отасининг исми

Туғилган йили

Ихтисослик шифри

Иш жойи, лавозими, илмий даражаси, илмий унвони.

1

Хамдамов

Рустам Хамдамович

(раис)

1957

05.01.05.

Тошкент ахборот технологиялари университети ҳузуридаги Ахборот-коммуникация технологиялари илмий-инновацион маркази, директор, техника фанлари доктори, профессор

2

Фозилов

Шавкат Хайруллаевич

(раис ўринбосари)

1949

05.01.02

Тошкент ахборот технологиялари университети ҳузуридаги Ахборот-коммуникация технологиялари илмий-инновацион маркази, директор ўринбосари, техника фанлари доктори, профессор

3

Аллоев

Рахматилло Джураевич

(раис ўринбосари)

1959

05.01.05

Ўзбекистон Миллий университети, кафедра мудири, физика-математика фанлари доктори, профессор

4

Нуралиев

Фахриддин Муродиллаевич

(илмий котиб)

1972

05.01.07

Тошкент ахборот технологиялари университети, факультет декани, техника фанлари доктори, доцент

5

Мусаев

Мухамеджон Махмудович

1942

05.01.02

Тошкент ахборот технологиялари университети, кафедра профессори, техника фанлари доктори, профессор

6

Онорбоев

Баходиржон Очилбоевич

1971

05.01.02

Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти, ректор в.б., техника фанлари доктори

7

Рахимов

Шавкат Хударгенович

1945

05.01.02

Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти қошидаги Ирригация ва сув муоммалари илмий тадқиқот институти, бош илмий ходим, техника фанлари доктори, профессор

8

Сафаров

Тошпўлат

1953

05.01.02

Самарқанд давлат тиббиёт институти, кафедра мудири, техника фанлари доктори, профессор

9

Бекмуратов

Тулкин Файзиевич

1935

05.01.04

Тошкент ахборот технологиялари университети ҳузуридаги Ахборот-коммуникация технологиялари илмий-инновацион маркази, етакчи илмий ходим, техника фанлари доктори, профессор, академик

10

Рахматуллаев

Марат Алимович

1956

05.01.04

Тошкент ахборот технологиялари университети, кафедра профессори, техника фанлари доктори, профессор

11

Мухамедиева

Дилноз Тулкуновна

1958

05.01.04

Тошкент ахборот технологиялари университети ҳузуридаги Ахборот-коммуникация технологиялари илмий-инновацион маркази, лаборатория мудири, техника фанлари доктори, профессор

12

Зайниддинов

Хакимжон Насриддинович

1963

05.01.04

Тошкент ахборот технологиялари университети, кафедра профессори, техника фанлари доктори, профессор

13

Бабомурадов
Озод Жўраевич

1976

05.01.04

Тошкент ахборот технологиялари университети, кафедра мудири, техника фанлари доктори

14

Ганиев

Салим Каримович

1940

05.01.05

Тошкент ахборот технологиялари университети, кафедра профессори, физика-математика фанлари доктори, профессор

15

Абдурахимов

Бахтиёр Файзиевич

1950

05.01.05

Ўзбекистон Миллий университети, кафедра мудири, физика-математика фанлари доктори, профессор

16

Каримов
Маджид Маликович

1956

05.01.05

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар маҳкамаси қошидаги Давлат тест маркази, директор, техника фанлари доктори, профессор

17

Камилов

Мирзоян Мирзаакбарович

1936

05.01.07

Тошкент ахборот технологиялари университети ҳузуридаги Ахборот-коммуникация технологиялари илмий-инновацион маркази, етакчи илмий ходим, техника фанлари доктори, профессор, академик

18

Қобулов

Анвар Василович

1952

05.01.07

Ўзбекистон миллий университети, кафедра профессори, техника фанлари доктори, профессор

19

Равшанов

Нормахмад

1955

05.01.07

Тошкент ахборот технологиялари университети ҳузуридаги Ахборот-коммуникация технологиялари илмий-инновацион маркази, лаборатория мудири, техника фанлари доктори, профессор

20

Муминов Баходир Болтаевич

1980

05.01.04

Тошкент ахборот технологиялари университети, кафедра доценти, техника фанлари доктори

21

Хўжаев

Исматулло
Кушаевич

1954

05.01.07

Тошкент ахборот технологиялари университети ҳузуридаги Ахборот-коммуникация технологиялари илмий-инновацион маркази, етакчи илмий ходим, техника фанлари доктори

Package of normative acts of the Republic of Uzbekistan

568

Resolution of the Presidium of the Higher Attestation Commission under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan dated May 31, 2017 No. 239/3 “On approval of the Regulations on the Scientific Council for the award of scientific degrees” (Registered by the Ministry of Justice of the Republic of Uzbekistan June 23, 2017, registration number 2893)

569.

Resolution of the Presidium of the Higher Attestation Commission under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan dated May 31, 2017 No. 239/4 “On Approval of the Regulations on the Procedure for Awarding Scientific Degrees” (Registered by the Ministry of Justice of the Republic of Uzbekistan dated June 23, 2017. Registration No. 2894)

570.

Resolution of the Presidium of the Higher Attestation Commission under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan dated May 31, 2017 No. 239/5 “On Amendments and Addenda to the Regulation on the Order of Awarding Scientific Degrees” (Registered by the Ministry of Justice of the Republic of Uzbekistan June 23, 2017. Registration No. 2793-2 )

571.

Resolution of the Presidium of the Higher Attestation Commission under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan dated May 31, 2017 No. 239/6 “On Amendments to the Regulations on the Qualification Examination Procedure” (Registered by the Ministry of Justice of the Republic of Uzbekistan on June 23, 2017. Registration No. 2764-1)

572.

Resolution of the Presidium of the Higher Attestation Commission under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan dated May 31, 2017 No. 239/7 “On Amendments to the Regulations on the Expert Council”. (Registered by the Ministry of Justice of the Republic of Uzbekistan on June 23, 2017. Registration No. 2443-2).

573.

Resolution of the Presidium of the Higher Attestation Commission under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan dated May 31, 2017 No. 239/8 “On Amendments and Addenda to the Resolution“ On Approval of the Rules for Doctoral dissertation and Abstract of dissertation ”(Registered by the Ministry of Justice of the Republic of Uzbekistan on June 23, 2017 Registration number 2665-1).

574.

Resolution of the Presidium of the Higher Attestation Commission under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan dated May 31, 2017 No. 239/9 “On Amendments and Addenda to the Resolution“ On Approval of Guidelines for Evaluating the Implementation of the Scientific Results of Doctoral dissertation ”(Registered by the Ministry of Justice of the Republic of Uzbekistan June 23, 2017 Registration No. 2666-1).

 

http://lex.uz/law_collection/3255/