Axborot ta’lim texnologiyalari

Kafedra mudiri:

Zaripova Dilnoza Аnvarovna

Qabul vaqti: Dushanba-Juma (14:00-16:00)
Telefon: (+99871) 238-65-50

Axborot ta’lim texnologiyalari (Texnik ta’lim pedagogikasi) kafedrasi Ilmiy Kengashining qarori 2008 yil 29 may №5(972-son bayon), fakultetlar kengashlari qarorlari asosida Toshkent axborot texnologiyalari universiteti rektorining 2008 yil 27 iyun №550-01 son buyrug‘iga ko‘ra Axborot texnologiyalari fakultetining "Pedagogika axborot texnologiyalari va telekommunikasiyalar” fakultetining "Kasbiy ta’lim pedagogikasi” kafedralarini birlashtirish asosida tashkil qilingan.

Kafedra faoliyati 5350400 – “AKT sohasida Kasbiy ta’limi” yo‘nalishlari bo‘yicha bakalavr pedagog kadrlar tayyorlashga yo‘naltirilgan. Hozirda kafedrada zamonaviy axborot va pedagogik texnologiyalar asosida ilg‘or o‘qitish usullarini keng joriy qilish borasida ish olib borilmoqda. Universitet professor – o‘qituvchilariga doimiy ravishda master klass o‘tkazilib boriladi.

Kafedra professor-o‘qituvchilari talabalarga mutaxassislikka kirish, ta’lim sifati, pedagogika - psixologiya, kasb ta’lim metodikasi, ta’lim texnologiyalari va boshqa umumkasbiy hamda ixtisoslikka yo‘naltirilgan fanlarni o‘qitish borasida katta tajribaga egalar, hamda bu borada doimiy ilmiy-uslubiy ishlar olib bormoqdalar. 

Bugungi kunda kafedra nomi "Axborot ta’lim texnologiyalari” nomi bilan faoliyat yuritmoqda. Kafedraga 2000-2009 yillarda t.f.n., dos. Sh.N. Akbarxadjaev, 2009-2010 yillarda t.f.d., prof. R.N. Usmanov, 2010-2012 yillarda p.f.d., prof. F.M. Zakirova, 2012-2017 yillarda t.f.n., dos. E.A. Migranova, 2019-2021 yillarda katta o‘qituvchi Delov To‘lqin Erkinovich rahbarlik qilgan.Pozilova Shaxnoza Xaydaraliyevna dosent 2021 yil 2 noyabrdan  2022-yil 5-yanvargacha Axborot ta’lim texnologiyalari kafedrasi mudiri lavozimida ish yurutgan. Zaripova Dilnoza Аnvarovna p.f.f.d., (PhD) 2022 - yil 5 yanvardan boshlab kafedra mudiri lavozimda ishlab kelmoqda.

Kafedra bakalavriat ta’lim yo‘nalishi:

 

 • 60611300 –AKT sohasida Kasb ta’limi
 • 70112401 - Professional ta’lim nazariyasi va metodikasi

Kafedrada o‘qitiladigan fanlar:

Bakalavriatura:

 • Ta’lim nazariyasi
 • Ta’lim psixologiyasi
 • LaTeX ga kirish
 • Pedagogika.Psixologiya
 • Ta’limda raqamli texnologiyalar
 • O‘quv reja, baho va baholash
 • Testalogiya

Ta’limda axborot texnologiyalari fanlaridan 4 kurslar uchun ayni vaqtda

 • Ilmiy ta’lim
 • Ijodiy ta’lim
 • Bulutli texnologiyalar
 • Media ta’lim
 • Maxsus fanlarni o‘qitish metodikasi
 • Masofaviy ta’lim texnologiyalar
 • Ta’limiy ye-kontentlarni ishlab chiqish
 • Elektron pedagogika
 • Tarmoq boshqaruvi

Psixologiya fanlari mashg‘ulotlari kafedraning yetuk professor o‘qituvchilari tomonidan olib borilmoqda. 

Ayni vaqtda kafedrada 3 ta dotsent, 1 ta professor, 5 ta katta o‘qituvchi va 1 ta assistentlar faoliyat olib boradi.

 

Kafedra professor-o‘qituvchilari:

 • Zaripova Dilnoza Аnvarovna - Kafedra mudiri dosent
 • Zakirova Feruza Maxmudovna p.f.d. professor
 • Zakirova Madina Rinatovna- p.f.f.d., (PhD)
 • Delov To‘lqin Erkinovich- v.v.b. Dosent
 • Salixova Muxayyo Shakirovna- katta o‘qituvchi
 • Yusupova Zamira Zaripovna- katta oʻqituvchi
 • Rasulova Nasiba - katta oʻqituvchi
 • Raxmonberdiyeva Gulzira- assistent
 • Xamrayeva Gulnoz Rustamovna- katta oʻqituvchi

"Axborot ta’lim texnologiyalari” kafedrasi professor-o‘qituvchilarining chop qilgan Monografiyasi

 • Monografiya "Kompyuterli trenajer urgatuvchi tizimlar” E.A.Migranova, Sh.M.Gulyamov.
 • Развитие креативности преподавателя информатики высших образовательных учреждений, Электронный инновационный Вестник периодический журнал научных трудов 2018 № 3. С.41-47. www. elvestnik.com e-ISSN 2619 0907, Позилова Ш.

Kafedraning rivojlanishidagi hamkorliklar:

 • Janubiy Koreya universitetlari (KAIST, INXA);
 • Xemnitz texnika universiteti;
 • AQSh(Vebster universiteti);
 • Fransiya(Montebilard texnologik universiteti);
 • Rossiyaning etakchi universitetlari.

Kafedraning rivojlanishidagi soha korxonalari bilan hamkorliklar:

 • AK Uzbektelekom;
 • "UNICON.UZ” DUK;
 • UzInfokom;
 • Qibray tumani 46-o‘rta maktab

 

Kafedra bo‘yicha 2022-2023 o‘quv yilida chop etilgan uslubiy ko‘rsatmalar.

3.1.4-jadval

t/r

P/O‘ F.I.Sh. (mualliflar jamoasi)

 Uslubiy ko‘rsatma nomi

Nashr etilgan yili, hajmi

1.        

Zaripova D.A.

 

“Ijodiy ta’lim” fanidan amaliy mashg‘ulotlar uchun uslubiy ko‘rsatma

Universitetning 2023 yil “26” apreldagi 8 (165) sonli  bayonnomasi

2.        

Д.А.Зарипова, Н.Б.Кувватова

“Таълимга кириш” фанидан услубий қўлланма

UO‘K: 37.018.17 KBK: 74.59 ISBN 978-9943-8874-4-2 2022, 109 b.

3.        

Hamroyeva G.R.

“O‘quv teja baho va baholash” fani amaliy mashg‘ulotidan uslubiy ko‘rsatma tayyorlandi

Universitetning Ilmiy uslubiy kengashning 2022 yil “26” sentyabr 3 (139) bayonnomasi

4.        

Igamberdiyev K.A.

Zaripova D.A.

Hamroyeva G.R.

“Ilmiy ta’lim” fani amaliy mashg‘ulotidan uslubiy qo‘llanma

Universitetning 2022 yil “29” noyabr 4 (161) bayonnomasi

Uo‘K 37.0(075.8) KBK 74.20

5.        

Rasulova N.Yu.

“Цифровые технологии в образовании” fanidan amaliy mashg‘ulotlarni bajarish uchun uslubiy ko‘rsatma

Universitetning 2023 yil “26” apreldagi 8 (165) sonli  bayonnomasi

6.        

Delov T.E.

“Iqtidorli talabalarni aniqlash metodikasi” nomli risola

“LESSON PRESS” MCHJ nashriyoti, “IMPRESS MEDIA” MCHJ bosmaxonasida chop etildi. ISBN 978-9943-9748-7-8, © T.E.Delov, 2023y.60 b.

 

 1. ILMIY ISHLAR

4.1. 2022-2023 o‘quv yilida “Scopus” va “Web of Science”bazasiga kiruvchi ilmiy jurnallaridagi maqolalar.

4.1.1-jadval

 

t/r

P/O‘ F.I.Sh. (mualliflar jamoasi)

Lavozimi

Ilmiy maqola nomi

Chop etilgan ilmiy jurnal nomi, №, yili

1.        

B.Zaripov,

D. Zaripova,

S. Mirzaliev

kafedra mudiri

Thе Impоrtаnсе Аnd Rоlе Оf Using А Smаrt Mеthоd In Tеасhing Thе "Sсiеntifiс Еduсаtiоn" Mоdulе Tо Studеnts Оf Highеr Еduсаtiоn Institutiоns In Аn Infоrmаtiоn Еnvirоnmеnt.

The 22nd international conference on next generation wired/wireless networks and systems (NEW2AN 2022). Tashkent, Uzbekistan, 15th-16th December, 2022. http:// new2an.info

2.        

Pozilova Sh.Kh., Zakirova F.M., Mirsoliyeva M.T.,

Zaripova D.A.  Qayumov O.,

kafedra mudiri

Technology of creating an innovative and methodological projects for vocational education teachers:  an example uzbekistan

The 8th international conference on information and education innovations Manchester, United Kingdom April 13-15, 2023 WWW.ICIEI.ORG

3.        

F. Saidova Zakirova F.M.

Zakirova,

A. Eminov

G. Otamurodov

Prof.

Multilevel E-portfolio Model in the System of Advanced Training of Academic Staff in Uzbekistan

https://ieeexplore.ieee.org/document/9944522

4.        

Zaripov, B., Zakirova, F., Mirzaliev, S.

prof.

Social Media Marketing for Educational Purposes: Goals, Objectives and Content of the Training Course

https://doi.org/10.1007/978-3-031-30258-9_34

 

5.        

Zakirova M.R., Daminova Sh.K

dotsent, PhD

Selection of criteria for the electronic portfolio of a teacher of a secondary school of the Republic of Uzbekistan

Международная научно-исследовательская конференция «Научно-технологические инициативы: междисциплинарные аспекты

6.        

Zakirova M.R., B.Zaripov

dotsent, PhD

assistent

Electronic Portfolio Of A Secondary School Teacher As A Tool For Forming Its Competitiveness

International Journal of Artificial Intelligence and Education Technology (scopus.com)

7.        

Yusupova Z.Z.

Salixova M.Sh.

katta o‘qituvchi

katta o‘qituvchi

Methods that motivate students on online learning platforms

European Chemical Bulletin (ISSN 2063-5346, 2023; Volume -12 , Special Issue-1(Part-B) : Page: 3634-3641, https://www.eurchembull.com/uploads/

paper/e32701fbf7a1877694ed9f045981242b.pdf

8.        

Delov T.E.

dotsent v.b.

Enhancing the Methodical System for Working with Gifted Students

 

ICCSIT 2023: International Annual Forum on Computer Science and Information technology, may 18-19 , 2023,  in Samarkand,  Uzbekistan

 

2022-2023 o‘quv yilida Xalqaro ilmiy jurnallardagi maqolalar.

 4.1.2-jadval

t/r

P/O‘ F.I.Sh. (mualliflar jamoasi)

Lavozimi

Ilmiy  maqola nomi

Chop etilgan ilmiy jurnal nomi, yili, manzili

1.

Zaripova D.A.

kafedra mudiri

Развитие профессионалного имиджа и инновационной деятелности будущих педагогов на основе smart метода.

Научно-практический журнал. “Журнал научных и прикладных исследований”. №3 Уфа-2022. - С. 56-59

2.

Zaripova D.A.

kafedra mudiri

Ta’limni axborotlashtirish sharoitida kasb ta’limi yo‘nalishi talabalarining innovatsion faoliyatga tayyorlash jarayonini smart usuli asosida loyihalashtirish.

International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. 2022, C. 357-360. http://journal.jbnuu.uz/index.php/ijcstr/issue/view/conference_volume1

3.       

Zaripova D.A.

kafedra mudiri

Problems of Digital Educational Technologies in the Context of Globalization

INTERNATIONAL JOURNAL OF SPECIAL EDUCATION Vol.37, No.3, 2022 https://www.internationaljournalofspecialeducation.com/submission/index.php/ijse/article/view/1833

4.       

Zaripova D.

kafedra mudiri

Application of the smart method in teaching the module "Scientific education" in students  

vol. 9 no. 4 (2022): special issue - learner centered learning (lcl2022) Germany, Berlin DOI: https://doi.org/10.14464/ess.v9i4.580

5.       

Zaripova D.A., Kuvandiqova F., Tursunoxa M.

kafedra mudiri

Importance of ict in upgrading and re-training of staff and creation of a mobile application for the purpose of monitoring the performance of educator staff.

International scientific journal «Modern science аnd research» volume 1 / issue 1 issn:2181-3906 2022

6.       

Zakirova F.M.

prof.

«Образовательный smm» как учебный модуль в системе повышения квалификации педагогических кадров.

International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. 2022, C. 388-391. http://journal.jbnuu.uz/index.php/ijcstr/issue/view/conference_volume1

7.       

Zakirova F.M.

Pozilova Sh.X.,

Mirsoliyeva M.,

Otamurodov G.,

Adashboyev Sh

prof.

Methodological Aspects of the Development of Creativity and Creative Competencies in the Formation of the Curriculum of Education: Analysis of Foreign Countries and the Experience of Uzbekistan.

International Journal of Learning and Teaching Vol. 8, No. 4, December 2022. doi: 10.18178/ijlt.8.4.294-297 http://www.ijlt.org/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=159&id=908

8.       

Zakirova F.M.

Атажанова Ч.

prof.

Multilevel E-portfolio Model in the System of Advanced Training of Academic Staff in Uzbekistan

European Technology and Engineering Management Summit (E-TEMS), 2022, pp. 78-82, doi: 10.1109/E-TEMS53558.2022.9944522.

9.       

Zakirova F.M., Abdullaeva O.C.

prof.

Organization of experimental work on the development of information and management competences of the future education manager

1. Nat Sci 2023, 21(3):72-75]. ISSN 1545-0740 (print); ISSN 2375-7167 (online). http://www. sciencepub.net/nature 06.doi:10.7537/marsnsj210323.06. http://www.sciencepub.net/nature/nsj210323/06_38495nsj210323_72_75.pdf

10.   

Zakirova F.M., Abdullaeva O.C.

prof.

Forms and means of providing resources to teache rs through the information system

2. Nat Sci 2023, 21(3):76-81]. ISSN 1545-0740 (print); I SSN 2375-7167 (online). http://www.sciencepub.net/nature 07.doi:10.7537/marsnsj210323.07 http://www.sciencepub.net/nature/nsj210323/07_38506nsj210323_76_81.pdf

11.   

Rasulova N.Yu.

katta o‘qituvchi

Prospects for the use of Augmented Reality in Education

Vol. 9 No. 4 (2022): Special Issue - Learner Centered Learning (LCL2022)

Germany, Berlin

12.   

Zakirova M.R.,

Daminova Sh.K

dotsent, PhD

On the problem of evaluating the effectiveness of the work of directors of secondary schools in the Republic of Uzbekistan

EPRA International Journal of Research and Development (IJRD), Volume 7,| Issue 8, 2022. DOI: https://doi.org/10.36713/epra11116

13.   

Zakirova M.R.

dotsent, PhD

On the issue of forming of innovative information and management environment of the secondary general educational school

Sciences of Europe № 109, (2023), pp.39-42 DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.7560346

14.   

Hamrayeva G. R.

katta o‘qituvchi

Factors of students’ digital competence development

Journal of Advanced Research and Stability Volume: 03 Issue: 01 | Jan - 2023 ISSN: 2181-2608

https://sciencebox.uz/index.php/jars/article/view/5267/4765

15.   

Hamrayeva G. R.

katta o‘qituvchi

Assessment criteria of quality activity of staff training in higher education institutions

International Journal of Studies in Advanced EducationVolume 02, Issue 03, March, 2023ISSN (E): 2949-8945Scholarsdigest.org. 17.03.2023. -Р. 1-4

16.   

Hamrayeva G. R.

katta o‘qituvchi

Prospects of the development of criteria for assessing the quality of education of students of higher educational institutions

American Journal of Pedagogical and Educational Research ISSN (E): 2832-9791. 10.03.2023. -Р. 42-47

17.   

Yusupova Z.Z.

katta o‘qituvchi

Analysis of available protocols in optical communication networks

American Journal of Pedagogical and Educational Research

ISSN (E): 2832-9791

Vol. 7 (2022)

Published: Dec 6, 2022

18.   

Yusupova Z.Z.

katta o‘qituvchi

Intellectual education and its teaching systems

Научный обозреватель.

Номер издания: 12  (декабрь 2022г.)

ISSN журнала: 2220-329X

19.   

Yusupova Z.Z.

katta o‘qituvchi

Development of creative activity of students in the psychological and pedagogical aspect

European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies

 DOI: https://doi.org/10.55640/eijmrms-03-02-15 ISSUE02

Published: 13.02. 2023

20.   

Delov T.E.

dotsent v.b.

Use of world experience in identifying talented students

British View ISSN 2041-3963 Volume 7 Issue 4 2022 DOI https://doi.org/10.5281/zenodo.7307584 Universal impact factor 8.528 SJIF 2022: 4.629. P. 25-29

21.   

Delov T.E.

dotsent v.b.

Implementation and effectiveness of the virtual educational environment (system) in special, higher and post-ot (re-education and training system) education

American Journal of Research www.journalofresearch.us 3-4, March-April 2023, pp.26-37

22.   

Salihova M.Sh.

Raxmonberdieva G.T.

katta o‘qituvchi

assistent

Evropean international journal of multidisciplinary research and management studies

European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies

ISSN  2750-8587 VOLUME03

ISSUE02 Published: 13.02. 2023

23.   

Рахмонбердиева Г.Т.

ассистент

Традиционная и “цифровая” педагогика в современной образовательной среде. Понятие традиционной и “цифровой” педагогики. Их анализ.

Научная перспектива  (декабрь 2022г.)

ISSN журнала: 2077-3153

24.   

Салихова М.Ш.

katta o‘qituvchi

Пути повышения качеств творческой компетенции будущих педагогов в сфере профессионального образования

Научная перспектива Научно-аналитический журнал 12/2022

25.   

Azimova Sh.S.

katta o‘qituvchi

Culture of speech and communication efficiency

Journal of Pedagogical Inventions and Practices, Peer Reviewed International Journal, Volume 18, March, 2023, ISSN № 2770-2367, 14.03.2023. –P. 62-67

26.   

Azimova Sh.S

katta o‘qituvchi

Comparison of online and offline questionnaires for the use of the Internet in psychological research

Education and Innovative Research, International Scientific and Methodical Journal, Volume 2, 2023, ISSN № 2181-1717, (E), -P. 353-359

 

2022-2023 o‘quvda Xalqaro konferensiyalardagi ilmiy tezislar.

 4.1.3-jadval

t/r

P/O‘ F.I.Sh. (mualliflar jamoasi)

Lavozimi

Ilmiy  maqola nomi

Konferensiya nomi, yili, manzili

1.        

Zaripova D.A.

kafedra mudiri

In the conditions of informatization of education in the innovative activities of the pedagogical of vocational education smart-features.

International Conference on Advance Research in Humanities, Sciences and Education. Hosted from https://confrencea.org. September 15th Berlin, Germany-2022. – P. 92-96

2.        

Зарипова Д. А.

kafedra mudiri

Совершенствование системы подготовки студентов направления профессионального образования к инновационной деятельности в условиях информатизации образования

материалы ХI Международной научно-методической конференции, Минск, 24 ноября 2022 года / Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники. – Минск: БГУИР, 2022. – С. 76–80. https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/49402

3.        

Зарипова Д.А.,

kafedra mudiri

Ta’limni axborotlashtirish sharoitida kasb ta’limi yo‘nalishi talabalarining innovatsion faoliyatga tayyorlash jarayonini smart usuli asosida loyihalashtirish

“Kompyuter ilmlari va muhandislik texnologiyalari” хalqaro ilmiy-texnik konferensiya Jizzax-2022. - P. 357-360 .

4.        

Зарипова Д.А.

kafedra mudiri

Цифровой след: сущность и этапы управления // Человеческий потенциал: личность, деятельность, образование.

Международная научно-практическая конференция. Уральский государственный педагогический университет. 16 декабря 2022 г.

5.        

D.A.Zaripova

kafedra mudiri

“Smart education" and its important aspects in education”. International scientific and current research

conferences “Results of modern scientific research” conference date 30-01-2023 doi - https://doi.org/10.37547/iscrc-intconf24 P.123-125

 

6.        

D.A.Zaripova

kafedra mudiri

Ta’limni raqamlashtirish sharoitida ta’lim oluvchining innovatsion faoliyati

“Texnika va raqamli texnologiyalarning amaliyotda qo‘llanilishi va ularning innovatsion yechimlari” xalqaro ilmiy-texnik konferensiya materiallari II-qism III-VI sho‘balar 298-301 bet.

7.        

D.A.Zaripova

kafedra mudiri

SMART-образование как средство повышения качества профессиональной подготовки в сфере информационно-коммуникационных технологий в высшем образовании.

Белорусь-Ўзбекистон қўшма тармоқлараро амалий техник квалификациялар институтида «Ахборот технологиялардан фойдаланишни янги босқичга кўтаришнинг илмий асослари ва автоматлаштиришнинг замонавий муаммолари» II халқаро илмий анжуман.

8.        

Zakirova F.M.

Prof.

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ SMM» как учебный модуль в системе повышения квалификации                 педагогических кадров»

Kompyuter ilmlari va muhandislik texnologitalari. Xakqari ilmiy-texnik konferensiya. Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy Universitetning Jizzax filiali. 2022 yil 14-15 oktyabr. B.388-391. DOI: 10.5281/zenodo.7240238. https://zenodo.org/record/7240238#.Y5gVS1xByHs

9.        

Ashurov I.B.,

Zakirova F.M.

Prof.

Analysis oh the quality of continuous professional development processes for managers and specialists (on the example of the telecommunications sectors)

International scientific online conference. Innovation in the modern education system. USA. 2022, 25 november.  15-18 pp.  www.interonconf.net

10.    

Zakirova F.M.

Эргашев Ё.

Prof.

Возможности электронного портфолио в системе повқшения квалификации педагогических кадров вқсших образовательнқх учреждений Республики Узбекистан // Актуальные проблемы современного естествознания. II научно-методическая ко

Актуальные проблемы современного естествознания. II научно-методическая конференция с международным участием. Беларуссия. Минск, 1 декабря 2022 г.

 

11.    

Zakirova F.M.

Prof.

Цифровой след: сущность и этапы управления // Человеческий потенциал: личность, деятельность, образование.

Международная научно-практическая конференция. Уральский государственный педагогический университет. 16 декабря 2022 г.

12.    

Zakirova F.M.

Борисова Е.А

Prof.

Методика развития навқков преемлемого риска у студентов технических вқсших образовательнқх учреждений на основе кейсов.

Актуальнқе проблемқ энергетики в условиях цифровизации. Материалы Международной научно-практической конференции. 2022, 24-26 ноября. С.623-625

13.    

Zakirova F.M.

Prof.

Реализация проекта spaсecom в отраслевом центре повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров при ташкентском университете информационных технологий имени Мухаммада Аль-Хоразми.

E Conference Zone, 39–44. http://econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/2131

 

14.    

Zakirova М.R.

dotsent v.b, PhD

Ментальные карты как средство развития креативности студентов высших учебных заведений

Международный научно-образовательный форум «Современный учитель – взгляд в будущее», Уральский государственный педагогический университет, г. Екатеринбург 17-18 ноября 2022 год, 39-42

15.    

Zakirova М.R.

dotsent v.b PhD

Применение цифровых технологий в образовательном процессе в высших учебных заведениях

International scientific and technical conference “COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING TECHNOLOGIES”, 2022, 1 part, pp.183-186, Web: https://doi.org/10.5281/zenodo.7239423

16.    

Zakirova М.R.

доцент, PhD

Использование инструмента timeline при обучении студентов высших учебных заведений как средство визуализации учебного материала

Высшее техническое образование: проблемы и пути развития // Материалы ХI Международной научно-методической конференции. – Минск: БГУИР, 2022. – С. 68–71

17.    

Zakirova М.R.

dotsent v.b PhD

Необходимость развития цифровых навыков у детей с раннего возраста

Международная научно-практическая конференция // Человеческий потенциал: личность, деятельность, образование. Уральский государственный педагогический университет, г. Екатеринбург 16 декабрь 2022 год

18.    

Hamrayeva G. R.

katta o‘qituvchi

Raqamlashgan jamiyatda kasb ta’lim yo‘nalishi talabalarning akt kompetentligini rivojlantirish

Kompyuter ilmlari va muhandislik texnologiyalari mavzusidagi Xalqaro miqyosidagi ilmiy-texnik anjuman materiallari toʻplami (2022-yil 14-15 oktyabr)

19.    

Azimova Sh.S.

katta o‘qituv

chi

Problems in the viticulture-winemaking system

PRIMEDIA E-LAUNCH

International scientific and practical conference

CUTTING EDGE-SCIENCE 2022 Shawnee, USA

Conference Proceedings Science editor: G. Kolne

20.    

Azimova Sh.S.

katta o‘qituvchi

Possibilities of information technology in providing educational system

International conference Recent advances in intelligent information and communication technologies “ISPC-2022”

21.    

Azimova Sh.S.

katta o‘qituvchi

Pedagogical and psychological aspects of using information technologies in the educational process

International conference Recent advances in intelligent information and communication technologies “ISPC-2022”

22.    

Azimova Sh.S.

katta o‘qituvchi

Interrelation of modern psychology and pedagogy

Cutting-Edge Science-2022, International scientific and practical conference, 2022,  Shawnee, USA, - Б. 39-41

23.    

Azimova Sh.S.

katta o‘qituvchi

Personal development through the digitalization of education

Человеческий потенциал: Личность, Деятельность, Образование, Международная научно-практическая конференция, Декабрь 2022,  Екатерибург, (maqola topshirildi)

24.    

Rasulova N.Yu.

katta o‘qituv

chi

Building submodels for an adaptive learning system

VII International Scientific and Practical Conference Science, education, innovation: topical issues and modern aspects held on September 26-28, 2022 in Tallinn, Estonia

25.    

Rasulova N.Yu.

katta o‘qituv

chi

Цифровизация образования и перспективы её развития в высшем образовании

Kompyuter ilmlari va muhandislik

texnologiyalari mavzusidagi Xalqaro miqyosidagi ilmiy-texnik anjuman materiallari toʻplami (2022-yil 14-15-oktyabr)

26.    

Rasulova N.Yu.

Katta

o‘qituv

chi

Ta’limda raqamli savodxonlik tushunchasining

mazmuni

International scientific and practical conference:

youth, science, education: topical issues, achievements and innovations

Abstracts of VIII International Scientific and Practical Conference

27.    

Rasulova N.Yu.

katta o‘qituv

chi

Актуальность формирования цифровой компетенции инженеров-педагогов

Международная научно-практическая конференция «Человеческий потенциал: личность, деятельность, образование»

28.    

Rasulova N.Yu.

katta o‘qituv

chi

Совершенствование цифровой и инновационной  образовательной среды вуза республики Узбекистан

Международная научно-практическая конференция дистанционные возможности и  достижения науки г.Киев 2022

29.    

Yusupova Z.Z.

katta o‘qituv

chi

The benefits and harms of distance education

“Рақамли технологиялар: иқтисодиёт ва таълим тизимини ривожлантириш тенденциялари” мавзусидаги халқаро илмий-амалий конференция материаллари тўплами (хорижий қатнашчилар иштирокида). – Т.: ТДИУ, 2022 yil 9-11 noyabr.

30.    

Raxmanberdiyeva G.T.

аssistent

Виртуальная лаборатория, интерактивная доска и планшеты как организация самостоятельной работы студентов на основе автоматизированных обучающих систем

Высшее техническое образование : проблемы и пути развития // Материалы ХI Международной научно-методической конференции. – Минск : БГУИР, 2022. –

31.    

Salixova M.Sh

katta o‘qituvchi

Методика организации семинарских занятий по предмету творческое образование для студентов профессионального образования

Высшее техническое образование : проблемы и пути развития // Материалы ХI Международной научно-методической конференции. – Минск : БГУИР, 2022. – С. 153-155

32.    

Salixova M.Sh.

Quvondiqova F.

katta o‘qituvchi

Современные вызовы психологии и педагогики

II Всероссийской научно-практической конференция

33.    

Delov T.E.

dotsent v.b.

3D texnologiyalari asosida yaratilgan milliy virtual ta’lim muhiti va uni ta’limga joriy qilish

International scientific and technical conference “Computer science and engineering technologies”, 2022, 1 part, pp.183-186, Web: http://journal.jbnuu.uz,

 

 

 

2022-2023 o‘quv yilida Respublika miqiyosidagi OAK e’tirof etilgan ilmiy jurnallardagi maqolalar

 4.1.4-jadval

t/r

P/O‘ F.I.Sh. (mualliflar jamoasi)

Lavozimi

Ilmiy maqola nomi

Chop etilgan ilmiy jurnal nomi, yili, manzili

 1.  

Zaripova D.A.

kafedra mudiri

Развитие профессионалного имиджа и инновационной деятелности будущих педагогов на основе smart метода.

“Педагогика ва психологияда инновациялар” журнали. 5 жилд, 3-сон. ISSN 2181-9513 DOI http://dx.doi.org/10.26739/2181-9513-2022-3 Toshkent-2022. - P. 58-64

 1.  

Zaripova D.A.

kafedra mudiri

Texnika oliy ta’lim muassasalari talabalarini innovatsion faoliyatga tayyorlash jarayoni tahlili.

“Муғаллим ҳәм узликсиз билимлендириў” илимий методикалық журнал. № 6/1 ISSN 2181-7138 Нукус-2022. - P. 88-91

 1.  

Zaripova D.A., Quvondiqova F.M., Tursunova M.M.

 

“Oliy o‘quv yuryi talabalarini smart ta’limining bugungi kundagi o‘rni” mavzusini o‘zlashtirishda sinrveyn metodidan foydalanish.

“Pedagog” respublika ilmiy jurnali 1-tom. 3-son www.bestpublication.org2 Toshkent-2022. - P. 275-278

 1.  

Zaripova D.A

kafedra mudiri

Training students on the basis of smart technologies in the development of innovation activities

“Муғаллим ҳәм узликсиз билимлендириў” илимий методикалық журнал. № 1 ISSN 2181-7138 Нукус-2023.

 1.  

Zaripova D.A

kafedra mudiri

SMART ta’lim" innovatsion ta’lim modeli sifatida.

Ta’lim va innovatsion tadqiqotlar. № 2, 2023 fevral ISSN 2181-1717 (E) SJIF:3.805(2021) P.206-210

 

 1.  

Zaripova D.A

kafedra mudiri

Kredit tizimida talabalarni o‘qitishda innovatsion faoliyatini rivojlantirish.

“Муғаллим ҳәм узликсиз билимлендириў” илмий методикалық журнал. №3/3

 1.  

Zakirova F.M.

prof.

Методика модульного формирования индивидуальной траектории изучения системы понятий по курсу “Структуры данных» в условиях кредитного обучения

«ORIENTAL RENAISSANCE: INNOVATIVE, EDUCATIONAL, NATURAL AND SOCIAL SCIENCES», 2022, Volum 2, Issue 10. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/metodika-modulnogo-formirovaniya-individualnoy-traektorii-izucheniya-sistemy-ponyatiy-po-kursu-struktury-dannyh-v-usloviyah

 1.  

Zakirova F.M.

Усмонқулов Ш.У.

prof.

Бўлажак информатика ўқитувчиларида касбий-педагогик компетентликни интегратив ёндашув асосида ривожлантиришнинг SIAM2P усули

Физика. Математика. Информатика. 2022, №3. Б. 3-10.

 1.  

Zakirova F.M.

Nafasov M.

prof.

Ta’lim jarayonida mobil ilovalardan foydalanishning pedagogik asoslari

Academic research in educational sciences. 2022. №4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ta-lim-jarayonida-mobil-ilovalardan-foydalanishning-pedagogik-asoslari

 1.  

Zakirova F.M.

Ashurov I.

prof.

Ахборот-Телекоммуникация соҳаси раҳбар кадрлари ва мутахассисларининг малака ошириш даврийлиги, унинг сифати ва шаклига бўлган муносабатларини тадқиқ этиш

Современное образование (Узбекистан). 2022. №8 (117). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/telekommunikatsiya-so-asi-ra-bar-kadrlari-va-mutahassislarining-malaka-oshirish-davriyligi-uning-sifati-va-shakliga-b-lgan

 1.  

Zakirova F.M.

Delov T.E.

prof.

Ахборот коммуникация технологиялари соҳасида касб таълими йўналиши иқтидорли талабалари билан ишлаш методикасини такомиллаштиришнинг методик тизими

Современное образование (Узбекистан). 2022. №11 (120). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ahborot-kommunikatsiya-tehnologiyalari-so-asida-kasb-talimi-y-nalishi-i-tidorli-talabalari-bilan-ishlash-metodikasini

 1.  

Zakirova F.M.

prof.

Методические аспекты разработки образовательного веб-квеста

Замонавий таълим, 2022, № 9. Б. 28-33.

 1.  

Rasulova N.Yu

katta  o‘qituvchi

Формирование цифровых компетенций у будущих инженер- педагогов на примере практического занятия.

Таълим ва инновацион тадқиқотлар (2023 йил No1) ISSN 2181-1717(E)

 1.  

Zakirova М.R.

dotsent v.b, PhD

Образование в условиях цифровой трансформации мирового общества

“Муғаллим ҳәм узликсиз билимлендириў” илимий методикалық журнал. № 3 ISSN 2181-7138 Нукус-2022. - P.

 1.  

Zakirova М.R.

dotsent v.b, PhD

Школьное руководство: оценка эффективности деятельности директора общеобразовательной школы в Республике Узбекистан

Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. Бухарский государственный университет & ООО «Фан ва таълим» https://interscience.uz 2023

 1.  

Zakirova М.R.

dotsent v.b, PhD

Использование облачных технологий в управлении средней общеобразовательной школы

 

ФАН ва ЖАМИЯТ, Нукус. - №3 (2023), 50-52

 1.  

Hamrayeva G.R.

katta  o‘qituvchi

Model of development of education quality assessment skills of vocational education students

“Муғаллим ҳәм узликсиз билимлендириў” илимий методикалық журнал. № 2/1 ISSN 2181-7138 Нукус-2022. - P.

 1.  

Hamrayeva G.R.

katta  o‘qituvchi

Oliy ta’lim muassasasi talabalari ta’lim sifatini baholash ko‘nikmalarini rivojlantirish omillari

“Педагогика ва психологияда инновациялар” журнали.  2023 йил 1-сон. ISSN 2181-9513 DOI 

 1.  

Azimova Sh.S.

katta  o‘qituvchi

The problem of interaction between education and development

“Педагогика ва психологияда инновациялар” журнали. 5-сон. ISSN 2181-9513 DOI

 1.  

Delov T.E.

(Nuraliyev F.N.

Ubbiyev A.T.)

dotsent v.b

Virtual ta’lim muxiti (tizimi) va uni ta’limga joriy qilinishi tahlili

Замонавий таълим” илмий-амалий оммабоп журнал, ISSN 2181-6514, 2018 (№6 (115)). Тошкент- 2022 й. -Б. 34-40

 1.  

Salixova M.Sh.

Raxmonberdieva G.T.

katta  o‘qituvchi

assistent

Yopiq test topshiriqlarining sifati va samaradorligini ta’minlash: ona tili va adabiyot testlari misolida

Analytical Journal of Education and Development

www.sciensebox.uz

 1.  

Yusupova Z.Z.

katta  o‘qituvchi

Связь информатики с педагогикой и психологией

Journal of Innovations in Social Sciences ISSN: 2181-2594 Table of Content - Volume 3 | Issue 4 (Apr 2023)

 

2022-2023 o‘quv yilida Respublika miqiyosidagi konferensiyalardagi tezislar

 4.1.5-jadval

t/r

P/O‘ F.I.Sh. (mualliflar jamoasi)

Lavozimi

Ilmiy maqola nomi

Konferensiya nomi, yili, manzili

1.        

Зарипова Д.А.

kafedra mudiri

Таълимда инновацион фаолиятни такомиллаштиришжа SMART усулини қўллаш орқали самарадорлигини ошириш

Zamonaviy muhandislik kommunikatsiya tizimlari va avtomobil yo‘llari infrastrukturasidagi dolzarb muammolar mavzusidagi Respublika miqyosidagi ilmiy-amaliy konferensiya II-tom, Namangan 18-19 noyabr 2022 yil.

2.        

Zaripova D.

kafedra mudiri

Оliy ta’lim muassasalari talabalarini o‘qitishda innovatsion texnologiyalarni tadbiq etish masalalari.

 

Oliy ta’limni raqamlashtirish sharoitida innovatsion o‘qitish tеxnologiyalarini qo‘llash masalalari (ICT Edu 2023) Respublika ilmiy-uslubiy anjumani. 2023

3.        

Akramova G.,

 Zaripova D

kafedra mudiri

The methodology of training students innovative activity based on the smart method in a digital educational environment.

Oliy ta’limni raqamlashtirish sharoitida innovatsion o‘qitish tеxnologiyalarini qo‘llash masalalari (ICT Edu 2023) Respublika ilmiy-uslubiy anjumani. 2023

4.        

Zaripova D.A

kafedra mudiri

"Smart ta’lim" va uning ta”limda muxim jihatlari

’’Янги Ўзбекистон: Инновация, фан ва таълим’’ мавзусидаги республика 49-кўп тармоқли илмий масофавий онлайн конференция материаллари тўплами, 28 февраль 2023 йил. - Тошкент: «Tadqiqot», 2023. - 26 б.

5.        

Zaripova D.A

kafedra mudiri

The role of smart education in improving the quality of higher education.

Raqamli iqtisodiyot, elektron hukumat va sun’iy intellekt uchun dasturiy vositalar, axborotlarni qayta ishlashning zamonaviy usullari” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani 2023.

 

6.        

Zaripova D.A

kafedra mudiri

Smart ta’lim oliy ta’limda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasida kadrlar tayyorlash sifatini oshirish vositasi sifatida.

TIQXMMI” MTUning QARSHI irrigatsiya va agrotexnologiyalar instituti “Agrotexnologiyalar sohasini rivojlantirishda raqamli texnologiyalarning dolzarb muommolari va kelajak istiqbollari” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani.

7.        

Zakirova F.M.

Prof.

Методология управления собственным цифровым следом

Узлуксиз таълимда рақамли технологияларни жорий этишнинг замонавий тенденциялари ва истиқболлари. Республика илмий-амалий конференция. А.Қодирий номидаги Жиззах давлат педагогика университети. 2022 йил 20 декабрь. Б.15-19.

8.        

Zakirova F.M.

Prof.

Этапы проектирования образовательного веб-квеста

Узлуксиз таълимда рақамли технологияларни жорий этишнинг замонавий тенденциялари ва истиқболлари. Республика илмий-амалий конференция. А.Қодирий номидаги Жиззах давлат педагогика университети. 2022 йил 20 декабрь. Б.275-279.

9.        

Zakirova F.M.

Амурова Н.Ю.

Prof.

Природа деятельности по управлению оценкой, ее смысл и назначение в проектно-созидательном обучении

1.            SAI. 2023. №Special Issue 4. “Umumiy o‘rta ta’lim maktablarida madaniy muhitni yaratishning pedagogik texnologiyalari: muammo va yechimlar” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani, may 15-16, 2023 URL: https://cyberleninka.ru/article/n/priroda-deyatelnosti-po-upravleniyu-otsenkoy-ee-smysl-i-naznachenie-v-proektno-sozidatelnom-obuchenii

 

10.    

Закирова М.Р.

dotsent v.b., PhD

Интерактивные дидактические средства обучения как эффективный инструмент для повышения мотивации к обучению студентов высших учебных заведений

Oliy ta’limni raqamlashtirish sharoitida innovatsion o‘qitish tеxnologiyalarini qo‘llash masalalari” (ICT Edu 2023)

11.    

Закирова М.Р.

dotsent v.b., PhD

Развитие исследовательских навыков студентов высших учебных заведений

«Ёш олимлар, докторантлар ва тадқиқотчиларнинг онлайн илмий форуми”

12.    

Закирова М.Р.

Сакбаев И.Б.

dotsent v.b., PhD

talaba

Виртуальные лаборатории как эффективное средство обучения физике

Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar” Respublika miqyosidagi ilmiy-texnik konferensiyasi, 19 май 2023 йил, 122-125

13.    

Закирова М.Р.

dotsent v.b., PhD

Важность дисциплины «креативное образование» при формировании креативной компетентности будущих инженер-педагогов

Ta’lim sifati yangi O‘zbekiston taraqqiyotini yanada yuksaltirishning muhim omili / Yosh olim va talabalar ilmiy-amaliy konferensiyasi. Kokand university, 2023 yil 15 may, 395-397

14.    

Закирова М.Р.

Палванова З.Ш.

dotsent v.b., PhD

talaba

разработка электронной системы онлайн поиска направления обучения высшего образовательного учреждения узбекистана как актуальная проблема

Ta’lim sifati yangi O‘zbekiston taraqqiyotini yanada yuksaltirishning muhim omili / Yosh olim va talabalar ilmiy-amaliy konferensiyasi. Kokand university, 2023 yil 15 may, 455-457

15.    

Расулова Н.Ю., Эшмуродов А.

кatta o‘qituvchi

Формирование цифровой компетенции как современная необходимост

 

Oliy ta’limni raqamlashtirish

sharoitida innovatsion o‘qitish

texnologiyalarini qo‘llash masalalari

(ICT Edu 2023)

Respublika ilmiy-uslubiy anjumani

16.    

Rаsulovа N.Ю.,

 Urolov Sh.

kаttа o‘qituvchi

Практико-ориентированный подход в формировании цифровой компетенции будущих инженер-педагогов

Oliy ta’limni raqamlashtirish

sharoitida innovatsion o‘qitish

texnologiyalarini qo‘llash masalalari

(ICT Edu 2023)

Respublika ilmiy-uslubiy anjumani

17.    

Rаsulovа N.Ю.

kаttа o‘qituvchi

Методы формирования цифровой компетенции инженер-педагога

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot  texnologiyalari universiteti Qarshi filiali sun’iy intellekt va raqamli texnologiyalarning jamiyatdagi o‘rni mavzusida respublika ilmiy-amaliy anjumani ma’ruzalar to‘plami 2023 yil 4-5-may

18.    

Hаmrаev G.R.

Hаmrаev U.R.

katta o‘qituvchi

SMART bojxonаdа tovаrlаrni tаsniflаsh tizimini tаkomillаshtirish mаsаlаlаri

“Iqtisodiy xavfsizlik va fuqarolar osoyishtaligini taʼminlashning  intellektual texnologiyalari va modellashtirish usullari”  mavzusidagi Respublika miqyosidagi ilmiy-amaliy konferentsiya materiallari to‘plami

2022 yil 6-7 dekаbr

19.    

Hаmrаev G.R.

Sevinov J.А.,

Hаmrаev U.R.,

katta o‘qituvchi

Mаxsus trаnsport vositаlаrni

identifikаtsiя pаrаmetrlаri vа xususiяtlаri.

“Iqtisodiy xavfsizlik va fuqarolar osoyishtaligini taʼminlashning  intellektual texnologiyalari va modellashtirish usullari”  mavzusidagi Respublika miqyosidagi ilmiy-amaliy konferentsiya  materiallari to‘plami

2022 yil 6-7 dekаbr

20.    

Hamrayeva G.R.

katta o‘qituvchi

Mutaxassislik fanlarini  olib  borishda  ta’lim  tizmini

raqamlashtirishning afzalliklari

Oliy ta’limni raqamlashtirish sharoitida innovatsion o‘qitish texnologiyalarini qo‘llash masalalari (ICT Edu 2023) Respublika ilmiy-uslubiy anjumani. Toshkent, 2-3.02.2023. - B. 243-247

21.    

Hamrayeva G.R.

O‘rolov Sh.

katta o‘qituvchi

Prospects for the development of digital competence of

students of vocational education in the professional educational environment

Oliy ta’limni raqamlashtirish sharoitida innovatsion o‘qitish texnologiyalarini qo‘llash masalalari (ict edu 2023) Respublika ilmiy-uslubiy anjumani. Toshkent, 2-3.02.2023. - B. 245-247

22.    

Azimova Sh.S.

katta o‘qituvchi

Use of innovative technologies in the system of higher education

 

Oliy ta’limni raqamlashtirish

sharoitida innovatsion o‘qitish

texnologiyalarini qo‘llash masalalari

(ICT Edu 2023)

Respublika ilmiy-uslubiy anjumani 62-64 betlar.

23.    

Azimova  Sh.S.

katta o‘qituvchi

Problems using  pedagogical  and  information  technologies  in  teaching

foreign languages

Oliy ta’limni raqamlashtirish

sharoitida innovatsion o‘qitish

texnologiyalarini qo‘llash masalalari

(ICT Edu 2023)

Respublika ilmiy-uslubiy anjumani

64-67 betlar.

24.    

Yusupova Z.Z.

katta o‘qituvchi

Ma’ruza mashgulotlarini tashkil etishning psixologik omillari

“Yangi O‘zbekiston: Innovаtsiya, fаn vа tа’lim” mаvzusidаgi respublikа 49- ko‘p tаrmoqli ilmiy mаsofаviy onlаyn konferentsiya mаteriаllаri to‘plаmi. 28 fevrаl 2023 yil.- Toshkent: “Tаdqiqot”

25.    

Yusupova Z.Z.

katta o‘qituvchi

Psychological foundations of creating a smart environment in the educational process

“Yangi O‘zbekiston: Innovаtsiya, fаn vа tа’lim” mаvzusidаgi respublikа 49- ko‘p tаrmoqli ilmiy mаsofаviy onlаyn konferentsiya mаteriаllаri to‘plаmi. 28 fevrаl 2023 yil.- Toshkent: “Tаdqiqot”

26.    

Rаxmonberdievа G.T

аssistent

Рол цифрового общества в современном мире

Zamonaviy muhandislik kommunikatsiya tizimlari va avtomobil yo‘llari infrastrukturasidagi dolzarb muammolar mavzusidagi Respublika miqyosidagi ilmiy-amaliy konferensiya II-tom, Namangan 18-19 noyabr 2022 yil.

27.    

Rаxmonberdievа G.T

Sаlixov B.Sh.

аssistent

Организация занятий в высшем образовании с применением социалных медиа сетей

Oliy ta’limni raqamlashtirish

sharoitida innovatsion o‘qitish  texnologiyalarini qo‘llash masalalari (ICT Edu 2023) Respublika ilmiy-uslubiy anjumani

28.    

Salihovia M.Sh.

Solihov B.M.

katta o‘qituvchi

talaba

Ta’lim jarayonidatalabalarni kompintenligini testlash yordamida baholash turlari

Zamonaviy muhandislik kommunikatsiya tizimlari va avtomobil yo‘llari infrastrukturasidagi dolzarb muammolar mavzusidagi Respublika miqyosidagi ilmiy-amaliy konferensiya II-tom, Namangan 18-19 noyabr

2022 yil.

29.    

Salihovia M.Sh.

Solihov B.M.

katta o‘qituvchi

talaba

Google tizimining amazon va uning bulutli xizmalarining rivojlangan jamiyatdagi o‘rni

Zamonaviy muhandislik kommunikatsiya tizimlari va avtomobil yo‘llari infrastrukturasidagi dolzarb muammolar mavzusidagi Respublika miqyosidagi ilmiy-amaliy konferensiya II-tom, Namangan 18-19 noyabr

2022 yil.

30.    

Salihovia M.Sh.

Solihov B.M.

katta o‘qituvchi

talaba

Tа’limni rаqаmlаshtirishdа pedаgoglаrning mediаkompintentlik tаlаblаri

“Oliy ta’limni raqamlashtirish sharoitida innovatsion o‘qitish texnologiyalarini qo‘llash masalalari

(ICT Edu 2023)” mavzusidagi universitet Respublika ilmiy-uslubiy konferensiyasi ma’ruzalar to‘plami 2023 yil 2-3 fevral Toshkent Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU, B.435-437.

31.    

Delov T.E.

dotsent v.b.

 Oliy ta’lim tizimidagi iqtidorli talabalarni aniqlashda innovatsion texnologiyalar

“Oliy ta’limni raqamlashtirish sharoitida innovatsion o‘qitish texnologiyalarini qo‘llash masalalari

(ICT Edu 2023)” mavzusidagi universitet Respublika ilmiy-uslubiy konferensiyasi ma’ruzalar to‘plami 2023 yil 2-3 fevral Toshkent Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU, B.23-26.

32.    

Delov T.E.

dotsent v.b.

Milliy virtual ta’lim muhitida iqtidorli talabalar uchun kurslar tashkil etish

“Oliy ta’limni raqamlashtirish sharoitida innovatsion o‘qitish texnologiyalarini qo‘llash masalalari

(ICT Edu 2023)” mavzusidagi universitet Respublika ilmiy-uslubiy konferensiyasi ma’ruzalar to‘plami 2023 yil 2-3 fevral Toshkent Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU, B.341-344.

33.    

Delov T.E.

Nuraliyev F.M.,

Giyosov U.E.,

Ubbiyev A.

dotsent v.b.

Ta’lim sohasida virtual universitetlarda virtual uch o‘lchovli muhitlarning o‘rni

Akademik T.D.Radjabovning xotirasiga bag‘ishlangan “Zamonaviy ilm-fanning dolzarb muammolari, yutuqlari va innovatsiyalar” mavzusidagi ilmiy va ilmiy-texnik anjumani materiallari, 2023- yil 27- may, Toshkent

 

 

 

Kafedra manzili: TATU, B blok, 4 qavat, 402 xona.