Til bo‘yicha talab qilinadigan sertifikatlar ro‘yxati

  • Asosiy
  • Til bo‘yicha talab qilinadigan sertifikatlar ro‘yxati

2022/2023  o‘quv yilidan boshlab  oliy  ta ’lim muassasalarining  magistratura  mutaxassisliklariga  hamda  oliy  ta ’limdan  keyingi  ta ’lim ixtisosliklariga tanlovlarda milliy yoki unga mos darajadagi xalqaro sertifikatga ega shaxslar ishtirok  etishi tartibi joriy etiladi.  Bunda,  filologiya yo‘nalishlari bo‘yicha kamida Cl darajadagi  milliy yoki  unga mos  darajadagi  xalqaro  sertifikat, nofilologik yo‘nalishlari bo‘yicha esa B2 darajadagi milliy yoki unga mos darajadagi xalqaro sertifikat talab etiladi.

Oliy ta’lim muassasalarining magistratura mutaxassisliklariga hamda oliy ta’limdan keyingi ta’lim ixtisosliklariga hujjat topshirishda talab etiladigan xorijiy tillarni bilish darajasini baholovchi milliy va xalqaro tan olingan sertifikatlar

RO‘YXATI

T/r

Sertifikat nomi

Muvofiqlik darajasi

Common European Framework of Reference (CEFR) Shkalasi bo‘yicha

B2

Cl

C2

1.       

Milliy sertifikat

B2

Cl

C2

Ingliz tili bo‘yicha

2.       

International English Language Testing System (IELTS)

5.5 —6.5

7.0 —8.0

8.5 —9.0

3.       

Test of English as a Foreign Language (TOEFL iBT)

72 — 94

95 — 1 13

114— 120

4.       

Test of English as a Foreign Language (TOEFL ITP)

543 —626

627 — 677

 

5.       

Cambridge Assessment English Linguaskill

160—179

180+

 

6.       

Cambridge Assessment English (FCE)

160+

 

 

7.       

Cambridge Assessment English (CAE)

 

180+

 

8.       

Cambridge Assessment English (CPE)

 

 

200+

9.       

Test of English for International Communication (TOEIC)

1095 — 1300’

1305 — 1309

 

Fransuz tili bo‘yicha

10.    

Diplome dEtudes en Langue Frangaise (DELF)

DELF B2

 

 

11.    

Diplome Approfondi de Langue Franfaise (DALF)

 

DALFCl

DALF C2

12.    

Test de Connaissance du Franfais (TCF)

B2

С1/

 

Nemis tili bo‘yicha

13.    

Goethe-Zertifikat

Goethe-Zertifikat B2

Goethe-Zertifikat

Cl

Goethe-Zertifikat C2 GroBes Deutsches Sprachdiplom C2

14.    

Deutsches Sprachdiplom (DSD II)

B2

Cl

 

15.    

Test Deutsch als Fremdsprache (Test DAF)

TDN 4 (B2.2 —Cl.l) TDN 3 (В2Л)

TDN 5 (Cl.2)

 

Ispan tili bo‘yicha

16.    

Diplomas de Espanol сото Lengua Extranjera (DELE)

B2

Cl

C2

17.    

Servicio Internacional de Evaluacion de la Lengua Espanola (SIELE)

B2

Cl

 

Italyan tili bo‘yicha

18.    

Certificatos di Conoscenza della Lingua Italiana (CELI)

CELI 3

CELI 4

CELI 5

19.    

Certificazione di Italiano come Lingua Straniera (CILS)

CILS Due

CILS Tre

CILS Quattro

20.    

Accademia Italiana di Lingua (AIL)

DILI B2

 

DALI Cl

 

Arab tili bo‘yicha

21.    

The Arabic Language Proficiency Test, Arabic Proficiency Test (ALPT, APT, E- TOAFL, American Council on the Teaching of Foreign Languages (ACTFL)

B2

Cl

C2

22.    

AT Tanal A1 Arabi

B2

Cl

C2

Xitoy tili bo‘yicha

23.    

Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK)

HSK4

HSK5

HSK6

Yapon tili bo‘yicha

24.    

Japanese Language Proficiency Test (JLPT)

N2

N1

 

Koreys tili bo‘yicha

25.    

Test of Proficiency in Korean (TOPIKII)

Level 4 150—189

Level 5 190 — 229

Level 6 230 — 300

Turk tili bo‘yicha

26.    

Tiirkge Yeterlik Sinavi (TYS)

B2 55 — 70

Cl 71 — 88

C2 89— 100

27.    

Istanbul Aydin Universitesi Tiirkfe Ogretimi Uygulama ve Ara§tirma Merkezi (Aydin TOMER)

B2 55 —70

Cl 71 — 88

C2 89— 100