TATUda Yevropa Hamkorlik Tashkilotining Erasmus+ dasturi GREB loyihasi asosida xalqaro seminar

2017 yilning 21-22 iyun kunlari Toshkent axborot texnologiyalari universitetida Yevropa hamkorlik tashkilotining ERASMUS+ dasturi asosida 574049-EPP-1-2016-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP “Modernization of the Curricula in sphere of smart building engineering – Green Building (GREB)” Loyihasi bo‘yicha Seminar-trening tashkil etiladi. Seminar-trening doirasida Loyiha bajarilishi ma’lumotlari, loyihani bajarishning bosqichma-bosqich amalga oshirish yo‘llari bo‘yicha dastur koordinatorlari va dasturni bajaruvchi oliy ta’lim muassasalari ma’lumot beradilar.
Loyihada ishtirok etuvchi hamkorlar: Italiya, Shvetsiya, Ispaniya, Sloveniya, Avstriya, Rossiya, O‘zbekiston, Mongoliya oliy o‘quv yurtlari va kompaniyalari. Loyixa mahalliy koordinatori, TATU “Energiya ta’minlash tizimlari” kafedrasi mudiri, texnika fanlari doktori, professor I.X.Siddikov.

Loyiha elektron manzili: ASUACE GREB_project greb.asuce@gmail.com