E’LON - ТАКLIFNOMA

ТАКЛИФНОМА

   Сизни Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги Тошкент ахборот технологиялари университети ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.13/30.12.2019.Т.07.01 рақамли илмий кенгаш қошидаги илмий семинарга таклиф этамиз.

   Илмий семинарда Искандаров Санжар Қувондиқовичнинг 05.01.04 – «Ҳисоблаш машиналари, мажмуалари ва компьютер тармоқларининг математик ва дастурий таъминоти» ихтисослиги бўйича техника фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тайёрлаган «Таълимни бошқариш тизими маълумотларини таҳлил қилиш алгоритмлари ва дастурий мажмуаси» мавзусидаги диссертациясининг муҳокамасига бағишланган бўлиб, 2021 йил 13 октябр соат 1400 да ТАТУ А блок, 117 хонада бўлиб ўтади.

 

 

Илмий семинар раиси, проф.                               М.А. Рахматуллаев