Anizotrop jismlarning nochiziqli deformasiyalanish jarayonini sonli modellashtirish

  • Asosiy
  • Yangiliklar
  • Anizotrop jismlarning nochiziqli deformasiyalanish jarayonini sonli modellashtirish

Sizni Babajanov Mumin Rajabovichning 05.01.07 – “Matеmatik modеllashtirish. Sonli usullar va dasturlar majmui” ixtisosligining texnika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)  ilmiy darajasini olish uchun yozgan “Anizotrop jismlarning nochiziqli deformasiyalanish jarayonini sonli  modellashtirish” mavzusidagi dissertatsiya himoyasiga taklif etamiz.

Ilmiy rahbar: f.-m. f. d., prof. A.Khaldjigitov.

Dissertatsiya himoyasi 2021-yil 8-aprel kuni soat 16.00 da bo‘lib o‘tadi.