Ilmiy-innovatsion loyihalar

  • Asosiy
  • Ilmiy-innovatsion loyihalar

Рақами

Ишланмаларни (лойиха) номи

Илмий рахбар

Бажарилган муддати (бошланиши ва тугаши)

1.

БВ-Ф3-005

Қуёш элементи сиртига нанотехнологик ишлов бериш таъсирида унинг самарадорлиги оширилишини назарий тадқиқ этиш

Имамов Э.З.

2017-2020

2.

БВ-Ф3-004

Кўпқатламли яримўтказгичли структураларда фото ва инжекцион-вольтаик эффектлар

Арипов Х.Қ.

2017-2020

3.

БВ-М-Ф4-09

Норавшан муҳитда  мураккаб тузилмали ахборотларга ишлов бериш, таниб олиш ва башоратлашнинг баҳоларини ҳисоблаш алгоритмлари мантиқий-эвристик синфига асосланган интеллектуал тзимлари

Мингликулов З.Б.

2017-2020

4.

БВ-Ф4-011

Сигналларни ва тасвирларни қайта ишлаш масалаларда параллел ҳисоблашни назарияси, методлари ва воситаларни ривожлантириш

Хамдамов У.Р.

2017-2020

5.

БВ-Ф4-023

Тақсимланган ахборот-коммуникация тизимларида инцидентлар ва киберхужумларга қарши харакатларни бошқариш муаммоларини тадқиқ этиш

Ганиев С.К.

2017-2020

6.

ЁБВ-Атех-2018-131

Автоматлаштирилган роботоконструктор техник ишланмалар” мажмуаси ва ундан фойдаланиш йўриқномасини ишлаб чиқиш

Абдуллаев А.И.

2018-2019

7.

ЁБВ-Атех-2018-134

Нутқий сигналларни таниш алгоритмларининг рақамли сигнал процессорларида таҳлили ва дастурий таъминотини яратиш

Берданов У.А.

2018-2019

8.

БВ-Итех-2018-47

IMEI (Халқаро мобил ускуналар идентификатори) орқали мобил қурилмаларни идентификация қилиш ахборот тизимини яратиш ва жорий этиш

Давронбеков Д.А.

2018-2019

9.

БВ-Атех-2018-249

Биометрик сигналларга рақамли ишлов бериш  усуллари ва алгоритмларини ишлаб чиқиш

Зайнидинов Х.Н.

2018-2020

10.

БВ-Атех-2018-267

Халқаро тўлов тизимлар интеграциялашган миллий электрон савдо майдончасини ишлаб чиқиш ва амалга ошириш

Бекназарова С.С.

2018-2020

11.

БВ-Атех-2018-251

Кўзи ожиз шахслар учун компьютер техникасидан фойдаланиш, матнларни ўқиш ва ёзиш имконини берувчи ўзбек тилига асосланган гапирувчи дастурий таъминот ва овоз синтезаторини ишлаб чиқиш

Хамдамов У.Р.

2018-2020

12.

БВ-Атех-2018-(399+487)

Гидрогеологик жараёнларни уч ўлчамли моделларини тузиш ва икки компонентли муҳитда диффузион жараёнларни сонли моделлаштириш учун амалий дастурлар пакетини яратиш

Садуллаева Ш.А.

2018-2020

13.

БА-А5-008

IP телевидение ва мобил алоқа учун телевизион кодекнинг дастурий таъминотини ишлаб чиқиш

Рахимов Т.Г.

2017-2018

14.

БА-А3-026

AlxGa1-xP/GaP/GayIn1-yP гетеротузилмалар ва улар асосида қисқа тўлқинли оптик сигналларни спектрофотометрик тағлил этиш учун фотодатчиклар олиш ва тадқиқ этиш

Ахмедова Н.А.

2017-2018

15.

БА-А3-027

Энерготежамкор уйларнинг мустақил энергия таъминоти тизимлари бошқарувини яратиш ва амалиётга жорий этиш

Сиддиков И.Х.

2017-2018

16.

БА-А5-021

Вейвлет тахлил асосида сейсмик сигналларга ишлов бериш учун ихтисослаштирилган тизимни ишлаб чиқиш

Артикова М.А.

2017-2018