Dissertatsiya mavzusini e'lon qilish

 • Asosiy
 • Dissertatsiya mavzusini e'lon qilish

Dissertatsiya ishining mavzusini "OAK Byulleteni" jurnalida e'lon qilish uchun quyidagi hujjatlar OAKga taqdim etiladi:

1. Ish bajarilayotgan tashkilotning yo'llanma xati. Xatda:

 • talabgorning familiyasi, ismi, otasining ismi;
 • dissertatsiya mavzusi va dissertatsiya maqomi (nomzodlik yoki doktorlik);
 • ixtisoslik shifri va nomi;
 • dissertatsiya yoqlanayotgan fan sohasi (masalan: biologiya fanlari);
 • ilmiy maslahatchi (doktorlik dissertatsiya ishi mavzusi uchun) yoki ilmiy rahbar (nomzodlik dissertatsiya ishi mavzusi uchun) ning familiyasi, ismi, otasining ismi, ilmiy darajasi, ilmiy unvoni;
 • tashkilotning elektron manzili keltirilishi shart.

2. Talabgorning oliy ma'lumoti haqidagi diplomining (magistrlik diplomining) nusxasi. (Fan doktori ilmiy darajasiga talabgorlar uchun fan nomzodi diplomining nusxasi).

3. Mavzuning tasdiqlanganligi haqida ilmiy va muvofiqlashtiruvchi kengashlar qarorlaridan ko'chirmalar.

4. Ilmiy rahbar (maslahatchi) tasdiqlanganligi haqida ilmiy kengash qaroridan.

5. Dissertatsiya ishi mavzusini tanlash bo'yicha asosnoma.
(Mavzuning dolzarbligi, uning respublikada olib borilayotgan ilmiy tadqiqotlarning ustuvor yo'nalishlariga mosligi, muammoning o'rganilganlik darajasi, ishning ilmiy-tadqiqot ishlari rejalari bilan bog'liqligi, tadqiqotning maqsadi, ob'ekti va predmeti hamda kutilayotgan ilmiy yangiliklar. Ushbu mavzu bo'yicha rejalashtirilayotgan ishlar, tadqiqot usullari bo'yicha ma'lumotlar. Fan doktori ilmiy darajasiga talabgorlar uchun, shuningdek, nomzodlik dissertatsiyasi mavzusi, olingan natijalar to'g'risida qisqacha ma'lumot, ixtisosligi, ilmiy rahbari, fan nomzodi ilmiy darajasida tasdiqlangan yili keltirilishi kerak).

6. E'lon matni:

 • Talabgorning to'liq familiyasi ismi sharifi: dissertatsiya mavzusi (ixtisoslik shifri)
 • Ilmiy rahbar (maslahatchi): ilmiy darajasi, unvoni, ismi sharifi familiyasi
 • Ish bajarilayotgan tashkilot: Tashkilotning to'liq nomi

Izoh: e'lon matni elektron versiyasi ham topshirilishi kerak.