Dars jadvali

Kompyuter injiniringi
Kompyuter injiniringi 1-kurs Yuklab olish
Kompyuter injiniringi 2-kurs Yuklab olish
Kompyuter injiniringi 3-kurs Yuklab olish
Kompyuter injiniringi 4-kurs Yuklab olish
Dasturiy injiniringi
Dasturiy injiniringi 1-kurs Yuklab olish
Dasturiy injiniringi 2-kurs Yuklab olish
Dasturiy injiniringi 3-kurs Yuklab olish
Dasturiy injiniringi 4-kurs Yuklab olish
Axborot xavfsizligi
Axborot xavfsizligi 1-kurs Yuklab olish
Axborot xavfsizligi 2-kurs Yuklab olish
Axborot xavfsizligi 3-kurs Yuklab olish
Axborot xavfsizligi 4-kurs Yuklab olish
Televizion texnologiyalar fakulteti
Televizion texnologiyalar fakulteti 1-kurs Yuklab olish
Televizion texnologiyalar fakulteti 2-kurs Yuklab olish
Televizion texnologiyalar fakulteti 3-kurs Yuklab olish
Televizion texnologiyalar fakulteti 4-kurs Yuklab olish
Radio va Mobil aloqa fakulteti
Radio va Mobil aloqa fakulteti 1-kurs Yuklab olish
Radio va Mobil aloqa fakulteti 2-kurs Yuklab olish
Radio va Mobil aloqa fakulteti 3-kurs Yuklab olish
Radio va Mobil aloqa fakulteti 4-kurs Yuklab olish
AKT sohasida kasb ta’limi fakulteti
AKT sohasida kasb ta’limi fakulteti 1-kurs Yuklab olish
AKT sohasida kasb ta’limi fakulteti 2-kurs Yuklab olish
AKT sohasida kasb ta’limi fakulteti 3-kurs Yuklab olish
AKT sohasida kasb ta’limi fakulteti 4-kurs Yuklab olish
TATU-BGUIR qo‘shma axborot texnologiyalari fakulteti
TATU-BGUIR qo‘shma axborot texnologiyalari fakulteti 1-kurs Yuklab olish
TATU-BGUIR qo‘shma axborot texnologiyalari fakulteti 2-kurs Yuklab olish
TATU-BGUIR qo‘shma axborot texnologiyalari fakulteti 3-kurs Yuklab olish
TATU-BGUIR qo‘shma axborot texnologiyalari fakulteti 4-kurs Yuklab olish
AKT sohasida iqtisodiyot va menejment fakulteti
AKT sohasida iqtisodiyot va menejment fakulteti 1-kurs Yuklab olish
AKT sohasida iqtisodiyot va menejment fakulteti 2-kurs Yuklab olish
AKT sohasida iqtisodiyot va menejment fakulteti 3-kurs Yuklab olish
AKT sohasida iqtisodiyot va menejment fakulteti 4-kurs Yuklab olish
Telekommunikatsiya texnologiyalri fakulteti
AKT sohasida iqtisodiyot va menejment fakulteti 1-kurs Yuklab olish
AKT sohasida iqtisodiyot va menejment fakulteti 2-kurs Yuklab olish
AKT sohasida iqtisodiyot va menejment fakulteti 3-kurs Yuklab olish
AKT sohasida iqtisodiyot va menejment fakulteti 4-kurs Yuklab olish