Avtoreferatga taqrizlar

  • Asosiy
  • Avtoreferatga taqrizlar

Avtoreferat uchun tayyorlangan taqrizda quyidagilar aks etishi lozim:

  • bajarilgan ishning dolzarbligi
  • yangilik darajasi
  • olingan natijalarning fan va amaliyotdagi ahamiyati
  • kamchiliklar
  • avtoreferat tili va stiliga baho
  • ishning dissertatsiya ishlariga qo‘yiladigan talablarga mosligi

Avtoreferatga taqriz tashkilot blankida (1 varaq) tayyorlanadi, 1-3 kishi tomonidan ilmiy darajasi, lavozimi, ish joyi ko‘rsatilib imzolanadi. Ularning imzolari asosiy ish joyi gerbli muhri bilan tasdiqlanadi. Taqrizga qo‘l qo‘ygan shaxslar uning ijrochisi hisoblanadi.