Yosh olimlar kengashi

Yosh olimlar kengashi raisi

PhD, Gulomov Sherzod Rajaboevich

Qabul kunlari: Seshanba, Payshanba
Telefon: (8 371) 238-65-09

Yosh olimlar kengashi to‘g‘risida ma’lumot:

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016 yil 30 dekabr kuni O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi akademiklari, O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi ilmiy-ishlab chiqarish markazi akademiklari va muxbir a’zolari hamda respublikaning yetakchi olimlari bilan “Iqtisodiyotning innovatsion rivojlanishini ta’minlash, akademik ilm-fanning ta’lim va ishlab chiqarish bilan integratsiyasini kuchaytirish, ilmiy-tadqiqot faoliyatini tashkil etish va boshqarishni takomillashtirish, fan-ta’lim sohasi kadrlari salohiyatini mustahkamlashda intelektual salohiyatdan foydalanish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi mavzuga bag‘ishlangan yig‘ilishining 2017 yil 6 yanvarda tasdiqlangan 1-31-son bayonida belgilangan vazifalar ijrosi, shuningdek, ilmiy-tadqiqot ishlarini rivojlantirish, ilmiy maktablarni yaratish va yosh ilmiy pedagog kadrlar tayyorlashda akademiklarning boy hayotiy tajribasidan foydalanish, ta’lim va ishlab chiqarish hamkorligi va integratsiyasini mustahkamlash, soha korxonalarining ilmiy ishlar bilan shug‘ullanayotgan malakali va salohiyatli mutaxassislariga doktorlik dissertatsiyalari bo‘yicha universitet tomonidan ko‘maklashish hamda birgalikda ilmiy seminarlar o‘tkazish, innovatsion loyihalar va ilmiy-tadqiqot ishlarini rivojlantirish maqsadida universitet qoshida akademiklar, axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalari sohasi korxona va tashkilotlarining raxbariyati, tajribali mutaxassislar, katta ilmiy xodim-izlanuvchilar, mustaqil izlanuvchilar, magistrant talabalardan iborat “Yosh olimlar kengashi” tashkil etish taklifi ishlab chiqildi.

"Yosh olimlar kengashi" ning 2019 yil uchun ish rejasi 

“Yosh olimlar kengashi” NIZOMI

Ilmiy kengash tarkibi:

Ф.И.Ш.

Туғилган йили

Иш жойи ва лавозими

Илмий даражаси ва унвони

1.

Ғуломов Шерзод Ражабоевич (Раис)

1983 йил

ТАТУ, Ахборот хавфсизлигини таъминлаш кафедраси

PhD, доцент

2.

Рўзибоев Ортиқ Бахтиёрович

(раис ўринбосари)

1986 йил

ТАТУ, АТДТ кафедраси

PhD, доцент

3.

Сайфуллаев Шерзод (котиб)

1994 йил

ТАТУ, КИФ 2-чи босқич магистранти

-

4.

Раджабов Телман Дадаевич

1934 йил

ТАТУ ЎзР ФА академиги

ф-м.ф.д, профессор

5.

Бекмурадов Тўлқин Файзиевич

1935 йил

ТАТУ ЎзР ФА академиги

т.ф.д., профессор

6.

Камилов Мирзаян Мирзаахмедович

1936 йил

ТАТУ ЎзР ФА академиги

т.ф.д., профессор

7.

Абдуллаев Жура Абдуллаевич

1927 йил

ТАТУ ЎзР ФА академиги

т.ф.д., профессор

8.

Джуманов Жамолжон Худайқулович

1968 йил

Компютер тизимлари кафедраси мудири

т.ф.д., доцент

9.

Бабомурадов Озож Жўраевич

1976 йил

Ахборот технологияларининг дастурий таъминоти кафедраси мудири

т.ф.д., доцент

10.

Рахимов Нодир Одилович

1982 йил

Информатика асослари кафедраси мудири

т.ф.д., доцент

11.

Бекназарова Саида Сафибуллаевна

1986 йил

ТАТУ АВТ кафедраси

т.ф.д., доцент

12.

Ганиев Абдухалил Абдужалилович

1958 йил

ТАТУ АХТ кафедраси мудири

т.ф.н., доцент

13.

Керимов Комил Фикратович

1984 йил

ТАТУ, ТАД кафедраси мудири

т.ф.н., доцент

14.

Рахматов Фуркат

1984 йил

ТАТУ, КТ кафедраси

т.ф.н., доцент

15.

Носиров Хабибулло Хикматулло ўғли

1989 йил

ТАТУ, ТТ кафедраси

PhD, доцент

16.

Мурадова Алевтина Александровна

1982 йил

ТАТУ, ТИ кафедраси катта ўқитувчиси

PhD

17.

Тошматов Шунқор Ташпулатович

1986 йил

ТАТУ, Э ва Р кафедраси катта ўқитувчиси

PhD

18.

Пузий Анастасия

1985 йил

ТАТУ, ТРЭТ кафедраси катта ўқитувчиси

PhD

19.

Абдурахманова Юлдуз Мухтарходжаевна

1971 йил

Алгоритмлаш ва математик моделлаштириш кафедраси мудири

т.ф.н., доцент

20.

Давронбеков Дилмурод Абдужалилович

1972 йил

Радио ва мобил алоқа факулътети декани

т.ф.н., доцент

21.

Джабборов Шухрат Юлдашевич

1965 йил

Маълумотларни узатиш тармоқлари ва тизимлари кафедраси мудири

т.ф.н., доцент

22.

Тўлаганов Абдухалил Абдужалилович

1959 йил

Электроника ва радиотехника кафедраси мудири

т.ф.н., доцент

23.

Эшмурадов Абдимурод Менташевич

1954 йил

Телекоммуникация инжиниринги

т.ф.н., доцент

24.

Худойқулов Зариф Туракулович

1988 йил

ТАТУ, КДМ кафедраси катта ўқитувчиси

PhD

25.

Шамшиева Барно Махмуджоновна

1983 йил

ТАТУ, АХТ кафедраси катта ўқитувчиси

-

26.

Насруллаев Нурбек Бахтиёрович

1989 йил

ТАТУ, АХТ кафедраси катта ўқитувчиси

-

27.

Дошанова Малика Юлдашевна

1979 йил

ТАТУ, АТДТ кафедраси катта ўқитувчиси

-

28.

Шукуров Камолиддин

1984 йил

ТАТУ, КТ кафедраси катта ўқитувчиси

-

29.

Умаров Шухрат Азизжонович

1981 йил

ТАТУ ФФ, Ахборот технологиялари кафедраси катта ўқитувчиси

-

30.

Насимов Рашид

1987 йил

ТАТУ, КТ кафедраси катта ўқитувчиси

-

31.

Норматов Шербек Бахтиёрович

1986 йил

АТТ кафедраси катта ўқитувчиси

-

32.

Файзиева Дилсора Салимовна

1988 йил

ТАТУ, катта илмий-ходим изланувчи

-

33.

Холимтаева Иқбол Убайдуллаевна

1984 йил

ТАТУ, катта илмий-ходим изланувчи

-

34.

Исломов Шаҳбоз Зокир ўғли

1990 йил

ТАТУ, Катта илмий-ходим изланувчи

-

35.

Зокиров Одилжон Ёқубжон ўғли

1992 йил

ТАТУ, Катта илмий-ходим изланувчи

-

36.

Раджабов Озод Сатторович

1988 йил

ТАТУ ИТБ бошлиғи

-

37.

Абдужалилов Жавлон Адилович

1987 йил

ТАТУ Халқаро алоқалар бўлим бошлиғи

-

38.

Мирзаева Малика Бахадировна

1988 йил

ТАТУ, ТБТАДТ кафедраси ассистенти

-

39.

Бердиев Алишер Аликулович

1987 йил

ТАТУ, ТТ кафедраси ассистенти

-

40.

Бекмирзаев Обиджон Нуралиевич

1989 йил

ТАТУ, АХТ кафедраси ассистенти

-

41.

Қорабоев Элдор Алижонович

1987 йил

ТАТУ, АХТ кафедраси ассистенти

-

42.

Қаҳрамонов Элбек Қувондиқ ўғли

1990 йил

ТАТУ, АХТ кафедраси ассистенти

-

43.

Муминова Сунбула Шахзодовна

1988 йил

ТАТУ, АХТ кафедраси ассистенти

-

44.

Алябев Иван Валерьевич

1992 йил

ТАТУ, АХТ кафедраси ассистенти

-

45.

Худойбердиев Азиз

1991 йил

ТАТУ, АХТ кафедраси ассистенти

-

46.

Мардиев Улуғбек Расулович

1988 йил

ТАТУ, КДМ кафедраси ассистенти

-

47.

Алланов Ориф Менлимуратович

1988 йил

ТАТУ, КДМ кафедраси ассистенти

-

48.

Давронова Лола Ўктамовна

1988 йил

ТАТУ, КДМ кафедраси ассистенти

-

49.

Каримов Абдуқодир Абдисаломович

1990 йил

ТАТУ, КДМ кафедраси ассистенти

-

50.

Олимов Искандар Салимбойвич

1989 йил

ТАТУ, КДМ кафедраси ассистенти

-

51.

Хамидов Шерзод Жалолдин ўғли

1990 йил

ТАТУ, КДМ кафедраси ассистенти

-

52.

Газиев Хушнуд Гайбуллаевич

1986 йил

ТАТУ, ТРЭТ кафедраси ассистенти

-

53.

Исроилов Жамшид Дилшодович

1983 йил

ТАТУ, Мобил алоқа технологиялари кафедраси асситенти

-

54.

Алимджанов Хаёт Фарходович

1987 йил

ТАТУ, Мобил алоқа технологиялари кафедраси асситенти

-

55.

Хусанов Шерзод Тиркашалиевич

1982 йил

ТАТУ ТТИ кафедра катта ўқитувчиси

-

56.

Хасанов Фарход Худаярович

1984 йил

ТАТУ Физика кафедра ассистенти

-

57.

Балтаев Жўшқин Болтабаевич

1986 йил

ТАТУ, МУТ ва Т кафедраси ассистенти

-

58.

Махмудов Салимжон Олимжонович

1988 йил

ТАТУ, МУТ ва Т кафедраси ассистенти

-

59.

Абдуллаев Миржамол Миркамилович

1988 йил

ТАТУ, МУТ ва Т кафедраси ассистенти

-

60.

Саидахмадов Мақсуд Боймаматович

1990 йил

ТАТУ, МУТ ва Т кафедраси ассистенти

-

61.

Қодиров Азамат

Алмат ўғли

1991 йил

ТАТУ, МУТ ва Т кафедраси ассистенти

-

62.

Матқурбонов Дилшод Матқурбон ўғли

1991 йил

ТАТУ, МУТ ва Т кафедраси ассистенти

-

63.

Соатов Ҳусан

1987 йил

ТАТУ, ТИ кафедраси ассистенти

-

64.

Мадрахимов А.Х.

1989 йил

ТАТУ, ИА кафедраси ассистенти

-