Software of Information Technologies

 • Home
 • Software of Information Technologies

Head of Department:

Babomuradov Ozod Jorayevich

Hours: Monday - Friday (reception hours 15.00-17.00)
Phone: (0 371)238-65-07

In 1962, the Department of "Technical Engineering" was opened at the Faculty of Engineering and Physics of the Tashkent Polytechnic Institute and the training of engineers on the specialty BT began. Graduates of the department having a specialty of electrical engineers began to receive education in the specialty "Mathematical counting and solving installations and equipment". The first graduation in this specialty was in 1966. In 1968, for the training of specialists in the specialty of the engineer-mathematician from the Department of Computer Science, the independent department "Applied Cybernetics" was allocated and this department was headed by Academician Vasil Kabulov, Academician of the Academy of Sciences of the USSR. In 1971, the specialty "Electronic Counting Machines" (0608) was transformed into the section "Mathematical Calculating and Solving Equipment" in the specialty "Applied Mathematics" (0647). In this connection, the Department "Applied Cybernetics" was renamed into "Applied Mathematics", and in 1972 the new faculty "Automated Control Systems" (ASU) was formed within the Tashkent Polytechnic Institute, and the Department "Applied Mathematics" entered the faculty's rebuilding. The chair was headed by Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor Khodzhaev Zh.Kh.

In 1974 two departments were formed from the Department of Applied Mathematics: Applied Mathematics and Special Heads of Higher Mathematics. The chair "Applied Mathematics" was headed by Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor MI Mavlyanova, and the Chair "Special Heads of Higher Mathematics" - Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor Zh. Kh. Khodzhaev.

The Department "Applied Mathematics" carried out the training of specialists of mathematical engineers on the specialty "Mathematical Support of Automated Control Systems". Since 1981, this department has started to train specialists in the specialty "Mathematical support of managers and information systems".

Since 1988 the department "System Programming" has started training specialists on a new specialty 22.04. "Software for automated systems and computing equipment" Since 1990 the department has received the new name "Software of information systems" and the chair was headed by a corresponding member of the Academy of Sciences of the USSR, Doctor of Technical Sciences, Professor Bekmuratov.

In 1991, the Tashkent State Technical University was formed and in connection with the unification of the departments of the Tashkent Polytechnic Institute and the Tashkent Machine Building Institute, the department for training specialists in the specialty was named "Software for Automated Systems and Computer Engineering". The chair was headed by the Vice-President of the Academy of Sciences of the Uzbek SSR Dr.Sci.Tech., Professor M.Komilov.

Since 1992, the department was headed by Doctor of Technical Sciences, Professor Khamdamov R.KH. By this time two doctors of technical sciences, professors worked at the department; six candidates of science, associate professors; one assistant professor; two senior teachers.

In our Republic, the "Information Technology Software" Department of the Tashkent University of Information Technologies in Programming is the leader in training specialists in the following areas:

 • System software (database management systems, communication management systems, emulators, compilers and programming languages, inter-machine exchange facilities, operating systems, application development, operating system expansion tools)
 • Attraction of application programming for general purposes (training systems, testing systems, testing tools, text editors, computer graphics, financial planning and analysis, mathematical statistics, enterprise automation, home information systems and others)
 • Application programs intended for special purposes (banking, money-capital management, health, agriculture and others).

Students graduated from the university with a degree in software engineering began to qualify for the direction of system programming. At present, a large number of young specialists are trained in this specialty.

Professors-teachers of the department give knowledge to students meeting modern requirements, organically maintaining links with other departments. During the studies the students of the department acquire the necessary knowledge in the following subjects:

A) Mathematics subjects: Mathematical models and methods of computing; Numerical methods; Algorithms and packages of applied programming; System analysis and practical research; Methods of decision making and algorithms.
B) By software: Languages of web-programming and application programming (HTML, CSS, JSON, DHTML, XML, Java, JavaScript, Ajax, PHP, C ++, C #, Visual Basic, .Net Framework, SI, Assembler, Pascal, Prolog , LISP, DVASE, FOXBASE and others); Operating systems of a computer (PC) (Windows XP, Windows Server 2003, 2008, UNIX, Linux); System software; software of artificial intelligence systems, knowledge bases and expert systems; The structure of computer data and their organization; software means of a computer (PC); Computer networks and distribution systems; Designing software for automated systems, technology development and others.

Students enrich and supplement their theoretical knowledge, working in modern computer labs, where they write term papers, draft theses and master's dissertations.

At present the department conducts its activity as a part of the Information Technologies Department of the Tashkent University of Information Technologies.

Bachelor

5330600

Software Engineering

5330200

Informatics and information technology

Master:

5330601

Software Engineering

The following subjects are taught at the department:

Undergraduate:

 • Technology of programming
 • Operating Systems
 • Object-oriented programming languages
 • Fundamentals of system design and modeling
 • Applied mathematical software packages

Master:

 • Mathematical systems and programming
 • Intelligent Data Analysis
 • Object-oriented analysis and design
 • Web technologies
 • SQL technology
 • JAVA programming language

Kafedra professor o’qituvchilari

 • Babomuradov Ozod Jorayevich – kafedra mudiri, t.f.d.
 • Kamilov Mirzayan Mirzahmedovich – t.f.d., professor, akademik
 • Nishanov Ahram Xasanovich – kafedra professori, t.f.d.
 • Muhamediyeva Dilnoz Tulqunovna – kafedra professori, t.f.d.
 • Babamuxamedova Maxbuba Zakirovna – kafedra dotsenti
 • Arziqulov Sunnatilla Doniyarovich – katta o’qituvchi
 • Khan Igor Viktorovich – katta o’qituvchi
 • Abduraxmonova Nigora Nurmahamadovna – assistent
 • Ro’ziboyev Ortiq Baxtiyorovich – assistent
 • Egamberdiyev Nodir Abdunazarovich – assistent
 • Kuchkorov Temur Ataxonovich – assistent
 • Narziyev Nosir Baxshilloevich – assistent
 • Mardiyev Ulug’bek Rasulovich – assistent
 • Yuldashev Zafar Baxtiyarovich – assistent
 • Doshanova Malika – assistent
 • Abdrimov Qudrat Rahimberganovich – assistent
 • Boboyev Lochin Baymuratovich – assistent

Shu bilan birga kafedra jamoasi o’z oldiga o’quv-uslubiy, ilmiy-tadqiqot va ma’naviy-ma’rifiy hamda tarbiyaviy ishlarini birgalikda olib borishni asosiy vazifalardan qilib qo’ygan.

ATDT kafedrasi professor-o’qituvchilar tomonidan amalga oshirilayotgan loyihalar

 • №: А5-051 "Videonazorat tizimida dinamik obyektlar videotasvirini qayta ishlash algoritmlari va dasturiy ta’minotini ishlab chiqish” 2015-2017
  B.B.Akbaraliyev - Loyiha rahbari
 • Omborxona uchetini avtomatlashtirish bo’yicha axborot tizimini joriy qilish (xo’jalik shartnoma) 2015
  B.B.Akbaraliyev - Loyiha rahbari
 • "Cancer-registr” axborot tizimini ishlab chiqish (xo’jalik shartnoma) 2013-2015
  S.D.Arziqulov - Loyiha rahbari
 • №: А5-045 "Keng ko’lamga mo’ljallangan Virtual ta’lim tizimi” 2012-2014
  B.B.Akbaraliyev - Loyiha rahbari
 • №: А5-019 "O’zbekiston telekommunikatsiya tarmoqlari ishonchliligini optimallashtirishning neyronoravshan usullari” 2012-2014
  A.X.Nishanov - Loyiha rahbari

ATDT kafedrasi professor-o'qituvchilarining olib borayotgan ilmiy uslubiy ishlari

 • M.Z.Babamuhamedova. "Operatsion tizimlar va laborotoriya” fani bo’yicha o’quv qo’llanma
 • M. Doshanova. "Mobil qurilmalar uchun dasturiy vositalar” fani bo’yicha o’quv qo’llanma
 • B.B.Akbaraliev. "Dasturiy ta’minotni testlash va tekshirish” fani bo’yicha o’quv qo’llanma
 • N.A.Egamberdiyev, N.N. Abduraxmonova. "Dasturlash tamoyillari” fanidan tajriba ishlarini bajarish bo’yicha uslubiy ko’rsatma
 • Q.R. Abdrimov. "Dasturiy ta’minotni testlash va tekshirish” fanidan tajriba ishlarini bajarish bo’yicha uslubiy ko’rsatma
 • M.Z.Babamuhamedova, Z.B. Yuldashev. "Operatsion tizim va laborotoriya”fanidan tajriba ishlarini bajarish bo’yicha uslubiy ko’rsatma (rus va o’zbek tilida)
 • M.Z.Babamuhamedova, B.B.Akbaraliev. "330600-Dasturiy injiniring” yo’nalishi uchun bitiruv ishlarini bajarish bo’yicha uslubiy ko’rsatma
 • A.X.Nishanov "5А330601-Dasturiy injiniring” mutaxassisligi uchun malakaviy amaliyot uchun uslubiy ko’rsatma
 • T.A.Kuchkorov, Q.R. Abdrimov. "Mobil qurilmalar uchun dasturiy vositalar” fanidan tajriba ishlarini bajarish bo’yicha uslubiy ko’rsatma
 • S.D.Arziqulov, U.R.Mardiev. "Linux operatsion tizimi” fanidan tajriba ishlarini bajarish bo’yicha uslubiy ko’rsatma

Kafedra professor-o’qituvchilari va ilmiy izlanuvchilari tomonidan ishlab chiqilgan dasturiy mahsulotlar ro’yhati

 • O.B.Ro’ziboev, O.T.Allamov, Sh.N.Saidrasulov - Dinamik ko’p parametrli grafda marshrutizatsiya masalalarini yechi dasturi//O’zR "AVTOR.UZ” electron depozitoriyasi, Guvohnoma №1680, 10.01.2014 y.
 • O.B.Ro’ziboev, N.A.Karaxanov,N.A.Egamberdiev,Z.B.Yuldashev, N.B.Narziev - Программа разделения объектов на классы с помощью алгоритма Шар Апполона//O’zR "AVTOR.UZ” electron depozitoriyasi, Guvohnoma №1942, 10.07.2014y.
 • A.X.Nishanov, B.B.Akbaraliev, B.S.Samandarov, I.V.Khan, O.B.Ro’ziboev - Программное обеспечение для анализа качества электронных ресурсов и мониторинга работы системы виртуального образования Moodle//O’zR "AVTOR.UZ” electron depozitoriyasi, Guvohnoma№2173, 20.11.2014y.
 • A.X.Nishanov, O.Q.Kho’jaev, D.I.Adamov, O.B.Ro’ziboev, O.T.Allamov - Fuqarolar o’zini-o’zi boshqarish organlari ishini avtomatlashtirish va ma’lumotlar bazasini intellectual tahlil qilish uchun dasturiy ta’minot//O’zR Intellektual Mulk agentligi. 10.12.2014. DGU 02901.
 • R.V.Qabulov, O.B.Ro’ziboev - Программный комплекс для классификации и кластеризации интервальных данных//O’zR "AVTOR.UZ” electron depozitoriyasi, Guvohnoma№2080, 04.09.2014y.

Kafedra hamkorlari

 • Janubiy Korea universitetlari (KAIST, INHA, Seoul Tech, Seoul National University);
 • Germaniya (Oldenburg universiteti, Software Engineering Group);
 • TATU huzuridagi "Dasturiy mahsulotlar va apparat-dasturiy majmualar markazi”;
 • O’zR XTV huzuridagi "Multimeda umumta’lim dasturlarini rivojlantirish markazi”;
 • "Artel” kompaniyasi;
 • Yunusobod kompyuter texnologiyalari KHK;
 • TATU qoshidagi 2-sonli AL.

Kafedraning horijda malaka oshirib kelgan professor-o’qituvchilari

 • T.A.Kuchkarov – INHA universiteti (Janubiy Korea, 2014 yil)
 • U.R.Mardiev – INHA universiteti (Janubiy Korea, 2014 yil)
 • Z.B.Yuldashev – Seoul Tech. (Janubiy Korea, 2014 yil)
 • B.B.Akbaraliev – Oldenburg universiteti (Software Engineering Group, Germaniya, 2014-2015)
 • L.B.Boboev – Chun-Ang universiteti (Janubiy Korea, 2015 yil)

Kafedraning ilmiy yo’nalishi – Ma’lumotlarni intellektual tahlili

 • Kafedrada har hafta muntazam ravishda katta ilmiy hodim-izlanuvchi va mustaqil tadqiqotchilar ishtirokida ilmiy seminarlar o’tkazilib boriladi.

Kafedra professor-o’qituvchilari tomonidan talabalar uchun dasturlash bo’yicha tashkil etilgan to’garaklar ro’yhati

 • Dasturlashga kirish (C, C++). To’garak rahbari: T.A.Kuchkarov.
 • Web dasturlash (HTML, CSS, javascript, PHP, MySQL). To’garak rahbari: L.B.Boboev;
 • C++ Builder. To’garak rahbari: Q.R.Abdrimov

Kafedra professor-o’qituvchilarining ilmiy ish mavzulari

 • Разработка алгоритмов и программное обеспечение обработки видеоизображений динамического объекта в системе видеонаблюдений
  O.A.Mamaraufov - katta-ilmiy-xodim-izlanuvchi
  Sh.X.Fozilov - Ilmiy maslahatchi
 • Davlat boshqaruv idoraviy interaktiv xizmatlari monitoringi milliy axborot tizimining matematik va dasturiy ta’minoti
  N.O.Raximov -katta-ilmiy-xodim-izlanuvchi
  M.S.Yakubov - Ilmiy maslahatchi
 • Noravshan muhitlarda timsollarni aniqlashning evristik algoritmlari  va modellari
  O.B.Ro‘ziboev - assistent
  A.X.Nishanov - Ilmiy maslahatchi
 • Dinamik tizimlarni adaptiv boshqarishmasalalarini neyroinformativ texnologiyalar yo’rdamida echish
  N.A.Egamberdiev - assistent
  A.X.Nishanov - Ilmiy maslahatchi
 • Geoaxborot modellashtirish asosida ekologik keskin vaziyatli xududlar uchun qaror qabul qilishga ko‘maklashish jarayonlarini intellektuallashtirish tizimi
  T.A.Kuchkarov - assistent
  R.N.Usmonov - Ilmiy maslahatchi
 • Baholarni hisoblash algoritmlari asosida ma’lumotlarni kriptografik himoyalashning nazariy asoslarini yaratish
  U.R.Mardiev - assistent
  A.X.Nishanov - Ilmiy maslahatchi
 • Распознающие модели решения задачи урологии в интеллектуальном анализе
  Z.B.Yuldashev - assistent
  A.X.Nishanov - Ilmiy maslahatchi
 • Intellektual noravshan muhitlarda informativ belgilar majmuasini tanlab olishning evristik nazariyasi
  L.B.Boboev - assistent
  A.X.Nishanov - Ilmiy maslahatchi