Academic Rules

  • Home
  • Academic Rules
O‘quv qoidalari
Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim jarayonini tashkil etish bilan bogliq tizimni takomillashtirish chora - tadbirlari tog`risida download