O’zbekiston yoshlari korrupsiyaga qarshi kurashadi

Mansabdor shaxslar pora oluvchilar bo’lsa, ularga pora taklif qiluvchilar pora beruvchilar deb ataladi va korrupsiyaning vujudga kelishga sababchi vositalar sanaladi.

Korrupsiya bor joyda o’sish bo’lmaydi desak adashmagan bo’lamiz. Chunki korrupsiya shaffoflikni yo’qotadi. Shaffoflik bo’lmagan joyda esa o’sish va rivojlanish sur’ati pastlab ketadi, ko’zbo’yamachilik avj oladi. Bir so’z bilan aytadigan bo’lsak, tarraqiyot yo’liga g’ov bo’ladi. Shu asnosda ta’lim tizimida ham korrupsiyani avj olishi natijasida, kelajakda jamiyatimiz uchun munosib kadr bo’lib xizmat qilish istagi bilan bilim olayotgan yoshlarimizning ongida ham o’ziga bo’lgan ishonch, intilish, bilim olishga bo’lgan ishtiyoqi asta-sekinlik bilan so’nib boradi hamda jamiyatimizda raqobatbardosh kadrlar safiga kira olmaydi. Shu bilan bir qatorda o’zining kelajakdagi o’rnini topish yo’lidagi to’siqlarga bardosh bera olmay taslim bo’lishiga zamin yaratib beradi.

Hozirgi kunda rivojlanib kelayotgan mustaqil O’zbekiston Respublikasidagi ayrim sohalarining tarraqiy etishiga to’sqinlik qilayotgan korrupsiya sekin astalik bilan yo’qolib bormoqda desak aslo mubolag’a bo’lmaydi. Lekin bu zararli illatni nafaqat ta’lim tizimi balki jamiyatimining barcha sohalaridan quvib chiqarishimiz uchun hamma birdek harakat qilmasa, korrupsiya holatlari yuzaga chiqishi bilan o’z vaqtida chora-tadbir ko’rmasa barcha Yurtboshimiz tomonlaridan barcha amalga oshirilayotgan islohotlar o’z natijasini ko’rsatmaydi.

Zero, yurtimizda korrupsiyaga qarshi kurashish uchun bir qancha chora tadbirlar amalga oshirilmoqda, qonunlar va farmoyishlar qabul qilinmoqda. Ularni ijrosi ta’minlanishida barchamiz birdek harakat qilishimiz va ushbu zararli illatga qarshi tura olishimiz kerak.

Xulosa o’rnida ta’kidlab o’tishimiz joizki, hozirgi kunda Respublikamizda Korrupsiyaga qarshi kurashish borasida qizg’in ishlar olib borilmoqda. Korrupsiya bo’lmasdan shaffoflik bo’lsa barcha sohalarning darajasi o’zgaradi, ya’ni sifati oshadi.

Taklif o’rnida shuni ta’kidlab o’tmoqchiman, korrupsiyaga qarshi kurashish sohasida jamoatchilik nazorati mexanizmlarini yanada kuchaytirishimiz zarur. So’zimni yakunida shuni aytib o’tmoqchimanki, Muhtaram Yurtboshimiz ta’kidlaganidek, korrupsiyani har bir sohadan quvib chiqaraylik.


Abilov Umidbek O’tkirovich   

Universitet yoshlar yetakchisi,

Rektorning yoshlar masalalari bo’yicha maslahatchisi