Pochta aloqasi texnologiyasi

Kafedra mudiri:

t.f.f.d. (PhD), dotsent Usmonov Jonibek Turdiqulovich

Qabul vaqti: Seshanba,  Payshanba (15:00-17:00)
Telefon: (0 371) 238-64-51

KAFEDRA FAOLIYATI HAQIDA

“Pochta aloqasi texnologiyasi” kafedrasi 1999 yilda “Pochta xizmatini avtomatlashtirish” nomi bilan tashkil etilgan.

         Bugungi kunda kafedrada 10 nafar professor-o‘qituvchilar faoliyat olib bormoqdi.  2021- yil 1- dekabrdan kafedra mudiri lavozimiga t.f.f.d. (PhD), dotsent Usmonov Jonibek Turdiqulovich ishlab kelmoqda.

Kafedra tarixida katta o‘qituvchi R.G.Shegay (1999-2003), t.f.d., professor N.A.Mo‘minov (2003-2005), f-m.f.n., dotsent G‘.Ibragimov (2005-2008), t.f.n., dotsent M.M.Maxmudov (2008-2013), i.f.n., dotsent F.O.Bazarov (2013-2016), i.f.n., dotsent Z.M.Otaqo‘zieva (2016-2019), t.f.n. (PhD). G.N.Nazarovalar (2019-2021) kafedra mudiri lavozimida faoliyat olib borgan.

Kafedra “Pochta aloqasi texnologiyasi” ta’lim yo‘nalishi va “Pochta xizmatini tashkil etish va texnologiyasi” mutaxassisligi bo‘yicha kadrlarlar tayyorlaydi. 2003 yilda kafedraning birinchi bitiruvchilarei sifatida 37 nafar bakalavr talabalari tamomlaganlar. Kafedra 2017 yilda 5350500 – «Pochta aloqasi texnologiyasi» yo‘nalishi bo‘yicha 66 nafar  bakalavr va 5А350501 – «Pochta xizmatini tashkil etish va texnologiyasi» magistratura mutaxassisligi boyicha 2 nafar magistr tayyorlagan.

“Pocha aloqasi texnologiyasi” kafedrasi  “O‘zbekiston pochtasi aksiyadorlik jamiyati, O‘zbekiston Respublikasi Davlat bojxona qo‘mitasi, “Fargo Parcel Service”, “Express Mail Universal”, «BTS Express Cargo Servise» va “StarExpress” logistik kompaniyalari hamkorligida o‘zaro manfaatli munosabatlarni o‘rnatish, qo‘shma, ilmiy-tadqiqot faoliyatni amalga oshirish, qo‘shma anjumanlar, sеminarlar, akadеmik mashg‘ulotlar, talabalarning o‘quv rеjasida ko‘rsatilgan barcha turdagi amaliyotlarni tashkilotda o‘tashlarini tashkil etish,  axborot tеxnologiyalari sohasida eng yaxshi xalqaro tajribani amalga oshirish, iqtidorli bitiruvchilarni ish bilan ta’minlash kabi dolzarb masalalarni hal etadi va ular  ular o‘rtasida ikki tomonlama hamkorlik memoranduni imzolangan.

Kafedra jamoasini quyidagi professor-o‘qituvchilar tashkil etadi:

Usmonov Jonibek

Turdiqulovich
kafedra muridi

Nazarova Gulchеxra Nurmuxanbеtovna
dotsent

Otakuziеva Zuxra Maratdaеvna

dotsent

Rahimova Sеvara
G‘ayratovna

assistent

 

Bakalavriat ta’lim yo‘nalishi.

5350500

Pochta aloqasi texnologiyasi

Magistratura mutaxassisligi.

70611401

Pochta xizmatini tashkil etish va texnologiyasi

Kafedrada o‘qitiladigan fanlar

Bakalavriat:

 • Logistik tizimlarni tahlil qilish va loyihalash
 • Pochta aloqasi personalini boshqarish
 • Pochta aloqasi texnologiyasi
 • Pochta aloqasida xavfsizlik va sifat
 • Pochta aloqasi texnologik jarayonlarni avtomatlashtirish
 • Pochta aloqasida biznes va bank xizmatlari
 • Xizmatlar sohasida logistika
 • Pochta aloqasi logistikasi
 • Transport tizimlarida logistika
 • Pochta xizmati reklamenti
 • Pochta aloqasi korxonalari iqtisodiyoti
 • Pochta aloqasi texnologik jarayonlarni avtomatlashtirilgan tizimlar
 • Pochta aloqasida raqamli texnologiyalar

Magistratura

 • Tarqatishni rejalashtirish
 • Pochta va logistika injineriyasida ilg‘or texnologiyalar
 • Pochta aloqasi infrastrukturasi
 • Pochta aloqasi texnologik jarayonlarini avtomatlashtirilgan tizimlar
 • Pochta aloqasida bugalteriya hisobi

Kafedraning o‘quv-uslubiy ishlari

 • Otakuzieva Zuxra Maratdaevna –Raqamli iqtisodiyot rivojlanishi: Asoslanishi va texnologik omillar tahlili (Monografiya)- Universitet nashriyoti -2021, 170 b.
 • Usmonov Jonibеk Turdiqulovich - Elеktron hukumat tizimlarida blokchеyn tеxnologiyalarini qo‘llash asoslari (O‘quv qo‘llanma)- «Aloqachi», 2021, 152 b. O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi tomonidan o‘quv qo‘llanma sifatida tavsiya etilgan.
 • Otakuzieva Zuxra Maratdaevna – Axborotlashgan iqtisodiyot (Darslik). – T.: «Aloqachi», 2017, 420 b. O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi tomonidan darslik sifatida tavsiya etilgan. ISBN 978-9943-5033-1-1
 • Otakuzieva Zuxra Maratdaevna – Сборник задач по микроекономике с решениями.- : «Aloqachi», 2017, 216 s.ISBN 978-9943-326-85-9
 • Otakuzieva Zuxra Maratdaevna – Makroiqtisodiyot (o‘quv qo‘llanma). – T: «Aloqachi», TATU, 2017 y. 402 b.
 • Otaqo‘zieva Z.M., Nazarova G. N., Raximova S.G‘. Bitiruv ishini yozish bo‘yicha uslubiy qo‘llanma 2018 y. TATU “Muharrirlik nashr” bo‘limi, 26 bet.

Kafedra ilmiy-tadqiqot ishlari

 • Usmonov Jonibek Turdiqulovich. Imitation models of the railway organization for railway transport flows // Journal “TECHNICAL SCIENCE AND INNOVATION”. Tashkent state technical university NAMED after Islam Karimov. Tashkent – 2021, №4(10). – P. 201-207.
 • Usmonov Jonibek Turdiqulovich. Computer vision, selfie emotion // Eurasian journal of academic research. Volume 1 Issue 9, December 2021. – P 200-206.
 • Usmonov Jonibek Turdiqulovich. Linguistic Model Description of the State of the Medical Diagnostics Object and Analysis of Methods for Forming the Membership Function// Annals of the Romanian Society for Cell Biology https://www.annalsofrscb.ro/index.php/journal/article/view/854/726
 • Nazarova Gulchehra Nurmuhammetovna. An Economic System And Its Elements// The American Journal of Management and Economics Innovations. https://theamericanjournals.com/index.php/tajmei/article/view/1877/1750
 • Nazarova Gulchehra Nurmuhammetovna. Current Status of The Postal Service Republic of Uzbekistanthe Analysis of Signals collected during the measurement of Technological Processes// Texas Journal of Engineering and Technology. https://zienjournals.com/index.php/tjet/article/view/159
 • Otakuzieva Zuxra Maratdaevna. World Experience of Digital Economy Development // International Engineering Journal For Research & Development Vol.6 Issue 3 SJIF: 7.169 iejrd.com
 • Usmonov Jonibek Turdiqulovich. Imitation models of the railway organization for railway transport flows // Technical science and innovation 2021, №4(10) 201-207 бетлар
 • Otakuzieva Zuxra Maratdaevna. Основные направления развития системы почтовой связи в Узбекистане // Журнал “Бизнес – эксперт”. 2021 йил 2 (158)-сон. – С. 80-83
 • Otakuzieva Zuxra Maratdaevna. Raqamli iqtisodiyot sharoitlarida pochta aloqasi xizmatlarini rivojlantirish yo‘nalishlari // Jurnal «Iqtisodiyot va ta’lim». 2021 yil, 2-son. – B. 14-19
 • Otakuzieva Zuxra Maratdaevna. Raqamli iqtisodiyotning asosiy instituti sifatida elektron hukumatning rivojlanish bosqichlari // Journal of innovations in scientific and educational research, Volume 1. Issue 1, May 2021 220-224
 • Usmonov Jonibek Turdiqulovich. Беморларга коллегиал ташхис қўйиш ва даволаш тизими дастурий таъминоти // DGU 2021 2920 // 06.10.2021
 • Usmonov Jonibek Turdiqulovich. Интегралашган бошқарув тизимига киривчи ахборотларни билимлар базаси асосида пакетли филтрлаш усулларини қўллаган ҳолда қайта ишлаш дастури // DGU 2021 2919 // 06.10.2021
 • Usmonov Jonibek Turdiqulovich. ОТМдаги кафедра профессор ўқитувчиларнинг ўқув фаолиятини мониторинг қилиш тизими // DGU 2021 3815 // 24.11.2021
 • Nazarova Gulchehra Nurmuhammetovna. ОТМдаги кафедра профессор ўқитувчиларнинг ўқув фаолиятини мониторинг қилиш тизими // DGU 2021 // 3815 24.11.2021

Kafedra faoliyat olib borilayotgan to‘garaklar

To‘garakda olib borilayotgan mahsus fan nomi

To‘garak rahbari F.I.Sh, lavozimi

To‘garak a’zolari

To‘garak o‘tkaziladigan kuni vaqti

1

Biznes analitik

Z.Otakuzieva

10

Chorshanba 5-juftlik

 

2

Yosh pochtachilar

G.Nazarova

12

Chorshanba 4-juftlik

3

Buyuk logistlar

S.Raximova

10

Seshanba 5-juftlik